മൂസ (അ.സ) ശാപത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി സംഭവിച്ചോ?

നാം സ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഏ ഡി 70 ൽ അവർ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് അവർ പ്രവാസികളായും വിദേശികളായും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കഴിയേണ്ടി വന്നു എന്നാണു.  ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾ ഇവിടെയായിരുന്നു ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്.  അവർ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വരവെ വ്യത്യസ്ഥ കാല ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു.  ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ യൂറോപ്പിൽ ശരിയായിരുന്നു.  പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്പിലെ, സ്പെയിനിൽ തുടങ്ങി, റഷ്യയിലെ വംശ ഹത്യ വരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിക്കവാറും അസ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നു.  മൂസായുടെ ശാപ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതു പോലെ നിവർത്തി വന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തെന്നാൽ

65 ആ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിനക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല; നിന്റെ കാലിന്നു വിശ്രാമസ്ഥലം ഉണ്ടാകയില്ല; അവിടെ യഹോവ നിനക്കു വിറെക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും.

 

ആവർത്തനം 28:65

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയ രേഖ ഈ 2000 വർഷ കാലത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ബൈബിളിലെ ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിനു ശേഷം വരുന്നതാണു.  ഈ കാലം നീളമുള്ള ചുവന്ന വരകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂസാ മുതൽ ഇതു വരെയുള്ള യഹൂദ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ സമയ രേഖ

താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവർ രണ്ട് പ്രവാസ കാലങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു പോയി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രവാസ കാലം ആദ്യ പ്രവാസ കാലത്തേക്കാളും (അത് വെറും 600 ബിസി മുതൽ 530 ബി സി വരെ ആയിരുന്നു) വളരെ ദൈർഘ്യം ഏറിയതായിരുന്നു.

യഹൂദന്മാർ അവരുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു

എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേലിനു സാംസ്കാരിക വേരു ഉളവാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു ഏകീക്രുത സ്ഥലം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് കൂടി, മാത്രമല്ല അവർ എണ്ണത്തിൽ അത്രയൊന്നും ഒരിക്കലും പെരുകിയിരുന്നില്ല (മിക്കവാറും അതിന്റെ കാരണം പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ) എന്നിട്ടു കൂടി ഈ 2000 വർഷ കാലത്തിൽ അവരുടെ സാംസ്കാരിക ഐക്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല.  അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു.  മൂസായുടെ (അ.സ) 1-ആം അടയാള സമയത്തിൽ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജാതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇവയാണു.

8 അവരെ മിസ്രയീമ്യരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാനും ആ ദേശത്തുനിന്നു നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്കു, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്കു, കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അമോർയ്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, യെബൂസ്യർ എന്നവരുടെ സ്ഥലത്തേക്കു അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.

 

പുറപ്പാട് 3:8

അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും നൽകിയ സമയം മുതൽ:

കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിന്നെ കടത്തുകയും നിന്നെക്കാൾ പെരുപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളായ ഹിത്യർ, ഗിർഗ്ഗശ്യർ, അമോർയ്യർ, കനാന്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, യെബൂസ്യർ എന്നീ ഏഴു മഹാജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയും

 

ആവർത്തനം 7:1

ഈ ജന വിഭാഗങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ സ്വത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്? ഇല്ല അവർ വളരെക്കാലം മുമ്പെ നഷ്ടമായവർ ആണു.  നമുക്ക് ‘ഗിർഗഷ്യരെ‘ ക്കുറിച്ച് മാത്രമെ പുരാതന ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അറിയൂ.  ശക്തരായ ബാബിലോണ്യ, പേർഷ്യ, ഗ്രീക്ക്, റോമാ മുതലായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് വേഗം അവരുടെ ഭാഷയും സ്വത്വവും നഷ്ടമായി കാരണം അവർ ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു.  ഞാൻ കാനഡയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് കുടിയേറ്റക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്.  മൂന്നാം തലമുറ കഴിയുമ്പൊഴേക്ക് കുടിയേറിവന്ന രാജ്യമേതാണോ അതിന്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും എല്ലാം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും.  ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ സ്വീഡനിൽ നിന്നും കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്തതാണു.  എന്റെ മകൻ സ്വീഡിഷ് ഭാഷ് സംസാരിക്കാറില്ല.  എന്റെ സഹോദരിയുടെയോ സഹോദരന്റെയോ മക്കളും സംസാരിക്കാറില്ല.  ഞാൻ ഒരു സ്വീഡൻ കാരൻ ആണു എന്ന മേൽ വിലാസം കാനഡ എന്ന ഉലയിൽ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുകയാണു.  ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും കാര്യത്തിൽ ശരിയാണു അവർ ഒരു പക്ഷെ ചൈന, ജപ്പാൻ, കൊറിയ, ഇറാൻ, സൗത് അമേരിക, ആഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടി- മൂന്ന് തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമാകും.

അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, അത്രയും ശത്രുതയുടെ നടുവിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെയും അവിടെയും ഓടിപ്പോകുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു, അവരുടെ ആഗോള ജന സംഖ്യ ഒരിക്കലും 15  ദശലക്ഷം കടന്നിട്ടില്ല, അവരുടെ സ്വത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല- മതപരമായതോ, സാംസ്കാരികമായതോ ഭാഷാപരമായതോ- അത് 2000 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നിട്ടു കൂടി.

യഹൂദന്മാരുടെ ആധുനിക വംശഹത്യ- കൂട്ടക്കൊല

അതിനു ശേഷം യഹൂദന്മാർക്ക് എതിരായുള്ള പീഠനവും വംശഹത്യയും അതിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി.  രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ, ജർമനിയിലെ നാസിയിലൂടെ യൂറോപ്പിൽ അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ഉന്മൂല നാശം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു.  പ്രത്യേക വാതക അടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദ്യമത്തിൽ അയാൾ ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചു.  എന്നിരുന്നാലും അയാൾ പരാചയപ്പെടുകയും ഒരു ചെറിയകൂട്ടം യഹൂദന്മാർ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആധുനിക ഇസ്രായേലിന്റെ പുനർജനനം

അതിനു ശേഷം 1948 ൽ യഹൂദന്മാർ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽക്കുടി, സവിശേഷമായ ഒരു പുനർജനനം ആധുനിക ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിനു ഉണ്ടായി. ഇത് സവിശേഷമായിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു വസ്തുത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു, മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ‘യഹൂദന്മാർ‘ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ളവർ എല്ലായിടവും ഉണ്ടായിരുന്നു.  എന്നാൽ 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്  മൂസാ എഴുതിയ ഈ വാക്കുകൾ നിവർത്തി വരേണ്ടതിനു ‘നിങ്ങൾ‘ എന്ന ഒരു വിഭാഗം  അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു ജന വിഭാഗം നിലനിൽക്കണമായിരുന്നു.  അതുകൊണ്ട് അവർ അത്ര വലിയ പ്രവാസത്തിൽ ആയിരുന്നിട്ടു കൂടി ഒരു ജന വിഭാഗമായി നിലകൊണ്ടു.

3 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോടു മനസ്സലിഞ്ഞു നിങ്കലേക്കു തിരികയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകലജാതികളിൽനിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും.
4 നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിവരെ ചിതറിപ്പോയിരുന്നാലും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവിടെനിന്നു നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും; അവിടെനിന്നു അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും.

 

 

ആവർത്തനം 30:3-4

ഇത് അല്ലാഹു തന്റെ വചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കും എന്നതിനു ഒരു അടയാളം ആണു.

ഈ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കഠിനമായ എതിർപ്പുകളുടെ ഇടയിലാണു എന്നതാണു വേറെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുത.  ആ ഇടത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ രജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനു വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്തു … 1948 ൽ …1956 ൽ…1967 ൽ വീണ്ടും 1973 ൽ.  ഇസ്രയേൽ, ഒരു ചെറിയ രാജ്യം, പലപ്പോഴും തന്നെത്തന്നെ ഒരേസമയം അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിക്കണ്ടു. എന്നിട്ട്കൂടി അവർ അവർ നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ അതിരുകൾ വിശാലമായി.  1967ലെ യുദ്ധത്തിൽ യഹൂദന്മർ യരുശലേം വീണ്ടെടുത്തു, അത് ദാവൂദിനാൽ (ദാവീദ്) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ചരിത്രപരമായ തലസ്ഥാന നഗരം ആയിരുന്നു.

അല്ലാഹു എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പുനർ ജനനം അനുവദിച്ചു

ഇന്നു വരെയും, ഈ ആധുനികമായ എല്ലാ വളർച്ചകളും വളരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമാണു.  ഇസ്രായേലിന്റെ പുനർ ജന്മം പോലെയും ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾ പ്രവാസികളായി ജീവിച്ചു പോന്ന എല്ലാരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള അവരുടെ മടങ്ങി വരവു പോലെയും -അത് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണു- ആധുനിക കാലത്ത് ഇത്രമാത്രം വൈരുദ്ധ്യം ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ ഇതു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഹ്രുദയത്തിലും ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നുണ്ടാകും. വളരെ തീർച്ചയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അത്ര മത ഭക്തർ അല്ല- മിക്കവാറും പേർ ലൗകീകരോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വര വാദികളോ ആണു അതിന്റെ കാരണം ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഏക ദേശം വിജയിച്ച വംശ ഹത്യയുടെ പ്രതിഫലനമാണു.  എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം അതുപോലെ ശരിയാകണമെന്നില്ല.  എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വസ്തുത ശാപങ്ങളുടെ അവസാനം മൂസാ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനു മുൻപിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  എന്തുകൊണ്ട്? എന്താണു ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അവർ മശീഹായെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും ഇത് എന്തു കൊണ്ടാണു സംഭവിക്കുന്നത്?  ഇവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആണു.  ഇതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടി തൗറാത്തിലും സബൂറിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും.  ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾ കോപാകുലനാകുന്നുണ്ടാകാം, ഒരു പക്ഷെ ഹ്രുദയത്തിൽ കൈപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ എന്താണു പ്രവാചകന്മാർ ഈ വിശേഷമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് അന്ത്യ ന്യായ വിധി വരെ കാത്തിരിക്കാം.  അവർ അവ നമ്മുടെ പ്രയോചനത്തിനു വേണ്ടി എഴുതിയതാണു- കാരണം ഇവ എല്ലാം ന്യായ വിധിയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതാണു- യഹൂദന്മാരെയും ബാക്കിയുള്ള നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുപോലെ.  നമുക്ക് ഈ പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം അതു വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യായ വിധി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഈ എഴുത്തുകളിൽക്കൂടി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ മശിഹായെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് സബൂർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് തുടരാം.

 

തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹവും ശാപവും കൊണ്ടാണു

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ യധാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അല്ലാഹു നൽകിയ മാനദണ്ഡം നാം കണ്ടു- അതായത് അവർ അവരുടെ സന്ദേശത്തിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കണം.  പ്രവാചകനായ മൂസാ (അ.സ) ഈ നിയമം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി- അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തി- അത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ യാധർത്ഥ്യർമാകുമായിരുന്നു.  ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്മേൽ വരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ആയിരുന്നു.  എല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

മൂസായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

മൂസാ (അ.സ) മനോഹരങ്ങളായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ അവർക്ക് അവ ലഭിയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണു.  ഇവ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും  അവർ അവ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും.  എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ

10 യഹോവയുടെ നാമം നിന്റെ മേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും കണ്ടു നിന്നെ ഭയപ്പെടും.

 

ആവർത്തനം 28:10

എന്നിരുന്നാലും, അവർ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാചയപ്പെട്ടാൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ എതിരായ ശാപങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.  അനുഗ്രഹവും ശാപവും കണ്ണാടി പോലെ പ്രതി ബിംബിക്കുന്നതാണു.  ഈ ശാപങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ദർശിക്കും.

37 യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ നീ സ്തംഭനത്തിന്നും പഴഞ്ചൊല്ലിന്നും പരിഹാസത്തിന്നും വിഷയമായ്തീരും.

 

ആവർത്തനം 28:37

ശാപങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനു മാത്രമായിരിക്കും

46 അവ ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമായി നിന്നോടും നിന്റെ സന്തതിയോടും എന്നേക്കും പറ്റിയിരിക്കും.

 

ആവർത്തനം 28:46

ശാപത്തിന്റെ വളരെ മോശമായ് ഭാഗം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വരുമെന്ന് അല്ലാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

49 യഹോവ ദൂരത്തുനിന്നു, ഭൂമിയുടെ അറുതിയിൽനിന്നു, ഒരു ജാതിയെ കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നതുപോലെ നിന്റെമേൽ വരുത്തും. അവർ നീ അറിയാത്ത ഭാഷ പറയുന്ന ജാതി;
50 വൃദ്ധനെ ആദരിക്കയോ ബാലനോടു കനിവു തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത ഉഗ്രമുഖമുള്ള ജാതി.
51 നീ നശിക്കുംവരെ അവർ നിന്റെ മൃഗഫലവും നിന്റെ കൃഷിഫലവും തിന്നും; അവർ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുംവരെ ധാന്യമോ വിഞ്ഞോ എണ്ണയോ നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറോ ആടുകളുടെ പിറപ്പോ ഒന്നും നിനക്കു ശേഷിപ്പിക്കയില്ല.
52 നിന്റെ ദേശത്തു എല്ലാടവും നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരവും ഉറപ്പുമുള്ള മതിലുകൾ വീഴുംവരെ അവർ നിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിന്നെ നിരോധിക്കും; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തന്ന നിന്റെ ദേശത്തു എല്ലാടുവുമുള്ള നിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അവർ നിന്നെ നിരോധിക്കും.

 

ആവർത്തനം 28:49-52

അത് ചീത്തയിൽ നിന്നും വളരെ നാശത്തിലേക്ക് പോകും

63 നിങ്ങൾക്കു ഗുണംചെയ്‍വാനും നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിപ്പാനും യഹോവ നിങ്ങളുടെമേൽ പ്രസാദിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നേ നിങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനും നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും യഹോവ പ്രസാദിച്ചു, നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ പറിച്ചുകളയും.
64 യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റംമുതൽ മറ്റെഅറ്റംവരെ സർവ്വജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കും; അവിടെ നീയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലുംകൊണ്ടുള്ള അന്യദൈവങ്ങളെ നീ സേവിക്കും.
65 ആ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിനക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല; നിന്റെ കാലിന്നു വിശ്രാമസ്ഥലം ഉണ്ടാകയില്ല; അവിടെ യഹോവ നിനക്കു വിറെക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും.

 

ആവർത്തനം 28:63-65

ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഒരു ഉടമ്പടി മേൽ ആയിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് (പരസ്പര ഉടമ്പടി)

12 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇന്നു നിന്നോടു ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിലും സത്യബന്ധത്തിലും പ്രവേശിപ്പാൻ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്നു.
13 ഞാൻ ഈ നിയമവും സത്യബന്ധവും ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങളോടു മാത്രമല്ല,
14 ഇന്നു നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്നവരോടും ഇന്നു ഇവിടെ നമ്മോടു കൂടെ ഇല്ലാത്തവരോടും തന്നേ.
15 നാം മിസ്രയീംദേശത്തു എങ്ങനെ പാർത്തു എന്നും നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ജാതികളുടെ നടുവിൽകൂടി എങ്ങനെ കടന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.

 

ആവർത്തനം 29:12-15

മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉടമ്പടി കുട്ടികളുടെ മേൽ ബാധിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി തലമുറകളുടെ മേൽ.  യധാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉടമ്പടി ഭാവി തലമുറയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഉള്ളതായിരുന്നു- ഇസ്രായേലിന്റെതും മറ്റ് വിദേശികളുടെയും.

21 നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന തലമുറയായ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ദൂരദേശത്തുനിന്നു വരുന്ന അന്യനും ദേശത്തിലെ ബാധകളും യഹോവ അവിടെ വരുത്തിയ രോഗങ്ങളും
22 യഹോവ തന്റെ കോപത്തിലും ക്രോധത്തിലും സോദോം, ഗൊമോര, അദമ, സെബോയീം എന്ന പട്ടണങ്ങളെ മറിച്ചുകളഞ്ഞതുപോലെ വിതയും വിളവും ഇല്ലാതെയും പുല്ലുപോലും മുളെക്കാതെയും ഗന്ധകവും ഉപ്പും കത്തിയിരിക്കുന്ന ദേശമൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ
23 യഹോവ ഈ ദേശത്തോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതു എന്തു? ഈ മഹാക്രോധാഗ്നിയുടെ കാരണം എന്തു എന്നു സകലജാതികളും ചോദിക്കും.
24 അതിന്നുണ്ടാകുന്ന മറുപടി എന്തെന്നാൽ: അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ അവരോടു ചെയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു;
25 തങ്ങൾ അറികയോ തങ്ങൾക്കു നിയമിച്ചുകിട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അന്യദൈവങ്ങളെ അവർ ചെന്നു സേവിക്കയും നമസ്കരിക്കയും ചെയ്തു.
26 അതുകൊണ്ടു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒക്കെയും ഈ ദേശത്തിന്മേൽ വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവയുടെ കോപം അതിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു.
27 യഹോവ കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും വലിയ വെറുപ്പോടുംകൂടെ അവരെ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു പറിച്ചുകളകയും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവരെ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്കു തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു.

 

ആവർത്തനം 29:21-27

മൂസായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും സംഭവിച്ചോ?

വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ മനോഹരം ആയിരുന്നു, എന്നാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ട ശാപങ്ങൾ വളരെ കഠിനമായിരുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും, നമുക്ക് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം: ‘ഇവ സംഭവിച്ചോ?‘ എന്നതാണു.  ഇതിനു മറുപടി കണ്ടെത്തുന്നതിൽക്കൂടി നമുക്ക് മൂസാ (അ.സ) ഒരു യധാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നുവോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ കാലത്തും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും.

ഇതിനുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ കരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണു.  പഴയ നിയമത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖകൾ ആണു അവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു.  മാത്രമല്ല നമുക്ക് പഴയനിയമത്തിനു പുറത്തുള്ള രേഖകളും ഉണ്ട്, യഹൂദാ ചരിത്ര കാരനായ ജൊസിഫസിനെപ്പോലെയുള്ളവരും, ഗ്രീക് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ റ്റാസിറ്റസിനെപ്പോലെ ഉള്ളവരും  മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല പുരാ വസ്തു അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ തെളിവുകളും ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു അടയാളമാണു.   ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശ രൂപത്തിന്റെ സമയ രേഖ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നമ്മെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നാം എന്താണു കാണുന്നത്?  തീർച്ചയായും മൂസായുടെ ശാപങ്ങൾ, വളരെ കഠിനമായതായിരുന്നു അവ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു- അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതിയിരുന്നതു പോലെത്തന്നെ-ഇവയെല്ലാം  സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് (ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അവ സംഭവിച്ചതിനു ശേഷമല്ല അതിനു മുൻപ് ആയിരുന്നു എന്നാണു).

എന്നാൽ മൂസായുടെ ശാപം അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.  എങ്ങിനെയാണു ഈ ശാപങ്ങൾ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിയത് എന്ന് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു.

ൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ശാപവുമായ ഈ വചനങ്ങൾ ഒക്കെയും നിന്റെമേൽ നിവൃത്തിയായി വന്നിട്ടു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതതു ജാതികളുടെ ഇടയിൽവെച്ചു നീ അവയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്തു
2 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു നീയും നിന്റെ മക്കളും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുപോലെ ഒക്കെയും അവന്റെ വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ചാൽ
3 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോടു മനസ്സലിഞ്ഞു നിങ്കലേക്കു തിരികയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകലജാതികളിൽനിന്നും നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും.
4 നിനക്കുള്ളവർ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിവരെ ചിതറിപ്പോയിരുന്നാലും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവിടെനിന്നു നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും; അവിടെനിന്നു അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും.
5 നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്കു കൈവശമായിരുന്ന ദേശത്തേക്കു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും; നീ അതു കൈവശമാക്കും; അവൻ നിനക്കു ഗുണംചെയ്തു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 

ആവർത്തനം 30:1-5

നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന (വീണ്ടും) വ്യക്തമായ ഒരു ചോദ്യം എന്നത്: അത് സംഭവിച്ചോ? അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

തൗറാത്തിന്റെ അവസാനം- സബൂറിനെ മുൻ കൂട്ടികാണുന്നു

ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും കൊണ്ട്, തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുന്നു.  പ്രവാചകനായ മൂസാ (അ.സ) അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിനു തൊട്ടു പിൻപ് മരിച്ചു പോയി. അതിനു ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൂസായ്ക്കു ശേഷം വന്ന നേതാവിന്റെ നേത്രുത്വത്തിൽ -ജോഷുവ- ആ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു.  ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ,  ദാവൂദ് രാജാവ് ദാവൂദ് അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് വരെ അവർ അവിടെ ഒരു രാജാവില്ലാതെ ജീവിച്ചു മാത്രമല്ല ഒരു തലസ്ഥാനവും അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. അവൻ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ആരംഭിച്ചു അത് ഖുർ ആൻ എടുത്തു പറയുന്നത് സബൂർ ആണു എന്നാണു.  നാം സബൂർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണു കാരണം അത് തൗറാത്തിൽ ആരംഭിച്ച അടയാളങ്ങൾ തുടരുന്നു- അത് ഇഞ്ചീൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.  അടുത്തതായി നാം ഈസാ മസീഹും ഖുർ ആനും എങ്ങിനെയാണു ദാവൂദ് (അ.സ) നെക്കുറിച്ചും സബൂറിനെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു.

തൗറാത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടയാളം

പ്രവാചകന്മാരായ മൂസാ നബിയും (അ.സ) ഹാരൂണും (അ.സ)ഇസ്രായീൽ മക്കളെ 40 വർഷങ്ങൾ നടത്തി.  അവർ കൽപ്പനകൾ എഴുതുകയും ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, മാത്രമല്ല പല അടയാളങ്ങൾ തൗറാത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടന്ന് ഈ രണ്ടു പ്രവാചകന്മാരും മരിക്കേണ്ട സമയം ആയി.  തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് അറിയുന്നതിനു മുൻപ് തൗറാത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാത്രുക എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം.

തൗറാത്തിലെ മാത്രുകയുടെ അവലോകനം

അതുകൊണ്ട് എന്താണു തൗറാത്തിലെ അടയാളങ്ങളുടെ മാത്രുക?

തൗറാത്തിലെ ബലി

എത്ര പതിവായി ആണു ബലിയർപ്പണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നും അത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂ. നാം കണ്ട താഴെക്കാണുന്നവയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ:

ഈ ബലികൾ എല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത് ശുദ്ധിയുള്ള മ്രുഗങ്ങളെക്കൊണ്ടായിരുന്നു- ഒന്നുകിൽ ആടോ, കാളയോ അർപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു.  പശുക്കിടാവ് ഒഴികെ അവയെല്ലാം ആണായിരുന്നു.

ഈ ബലികൾ അവ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പാപശുദ്ധീകരണം വരുത്തി. ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവ ഒരു പുതപ്പ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കുറ്റബോധവും ലജ്ജയും മറയ്ക്കപ്പെടുമായിരുന്നു.  ഇത് ആദം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണു അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണ തോൽകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്ര രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചു. അവർ ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ തോലുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതിനു ഒരു മ്രുഗം മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം: എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ബലിയർപ്പണം നടത്തുകയോ ആചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണു?  അതിനുള്ള ഉത്തരം നാം പിന്നീട് ചിന്തിക്കും.

നീതീകരണം തൗറാത്തിൽ

നീതീകരണം‘ എന്ന വാക്ക് തുടർമാനമായി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.  നാം ഇത് ആദ്യമായി കാണുന്നത് ആദമിന്റെ കൂടെയാണു അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തോട് ‘നീതിയുടെ വസ്ത്രമാണു ഏറ്റവും നല്ലത്‘ എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾ. ഇബ്രാഹീം വരുവാനുള്ള വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം  വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹീമിനു നീതി ‘കണക്കിടപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കണ്ടു.  ഇസ്രായീൽ മക്കൾ അവർക്ക് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നീതീകരണം പ്രാപിക്കാം- എന്നാൽ അവർ ആ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനായി പ്രമാണിക്കണമായിരുന്നു- എല്ലായ്പ്പോഴും

ന്യായവിധി തൗറാത്തിൽ

കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നതിൽ പരാചയപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ന്യായവിധിയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നും നാം കണ്ടു. ഇത് ആദമിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചതാണു, അദ്ദേഹം ഈ ന്യായ വിധി പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുള്ളൂ. ന്യായവിധി എന്നത് എപ്പോഴും മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. മരണം എന്നത് ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാഗമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മ്രുഗത്തിന്മേലോ ആയിരുന്നു.  താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ:

  • ആദമിൽ, തോൽ എടുക്കുവാനുള്ള മ്രുഗം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങിനെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
  • ആബേലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബലിയിൽ മ്രുഗം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
  • നോഹയിൽ ജനം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചു മാത്രമല്ല, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം, അദ്ദേഹം ഒരു ബലിയർപ്പിക്കുക വഴി, ഒരു മ്രുഗം മരിയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
  • ലൂത്തിൽ, സോദോമിലെയും ഗോമോറയിലെയും ജനം ന്യായവിധിയിൽ മരണപ്പെട്ടു- അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ.
  • ഇബ്രാഹീമിന്റെ മകന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ മകൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു പകരം ആട്ടിൻ കൊറ്റൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നു.
  • പെസ്സഹയുടെ നാളിൽ ഒന്നുകിൽ ആദ്യജാതന്മാർ  (ഫിർ ഔനും മറ്റ് അവിശ്വാസികൾക്കും) മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിളക്കാലിൽ പുരട്ടുവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ആടുകൾ മരിച്ചു.
  • പത്തു കൽപ്പനകൾ മൂലം, ഒന്നുകിൽ ഒരു കുറ്റവാളി ആയ മനുഷ്യൻ  മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട് പ്രായശ്ചിത്ത നാളിൽ മരിച്ചു.

ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണു? അത് നാം തുടർന്നു കാണും.  എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മൂസയും ഹാരൂണും (അ.സ) തൗറാത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണു.  പക്ഷെ അവർ തൗറാത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള രണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാണു, അവ രണ്ടും ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നതും ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും ആണു- വരുവാനുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചും അതു പോലെ വരുവാനുള്ള ശാപങ്ങളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ചും ആയിരുന്നു.  ആ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് നാം ഇവിടെ നോക്കുവാൻ പോവുകയാണു.

വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ

അല്ലാഹു സീനായ് മലയിൽ വച്ച് കൽപ്പലകകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കൊടുത്തത് ഭയാനകമായ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ആയിരുന്നു.  ആ കൽപ്പലകകൾ നൽകുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന രംഗം തൗറാത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു

16 മൂന്നാം ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും പർവ്വതത്തിൽ കാർമേഘവും മഹാഗംഭീരമായ കാഹളധ്വനിയും ഉണ്ടായി; പാളയത്തിലുള്ള ജനം ഒക്കെയും നടുങ്ങി.
17 ദൈവത്തെ എതിരേല്പാൻ മോശെ ജനത്തെ പാളയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു; അവർ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തുനിന്നു.
18 യഹോവ തീയിൽ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാൽ അതു മുഴുവനും പുകകൊണ്ടു മൂടി; അതിന്റെ പുക തീച്ചൂളയിലെ പുകപോലെ പൊങ്ങി; പർവ്വതം ഒക്കെയും ഏറ്റവും കുലുങ്ങി.

 

പുറപ്പാട് 19:16-18

ജനം ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.  തൗറാത്ത് അവരെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു

18 ജനം ഒക്കെയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കാഹളധ്വനിയും പർവ്വതം പുകയുന്നതും കണ്ടു; ജനം അതുകണ്ടപ്പോൾ വിറെച്ചുകൊണ്ടു ദൂരത്തു നിന്നു.
19 അവർ മോശെയോടു: നീ ഞങ്ങളോടു സംസാരിക്ക; ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളാം; ഞങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം ഞങ്ങളോടു സംസാരിക്കരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.

 

പുറപ്പാട് 20:18-19

ഇത് സംഭവിച്ചത് മൂസാ (അ.സ) ആ സമൂഹത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആദ്യ 40 വർഷങ്ങളിൽ ആണു. ഏറ്റവും അവസാനം, അല്ലാഹു മൂസാ (അ.സ) യോട് ഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ജനത്തെ അവർ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അവർ ഭയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അതോട് കൂടെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാഗ്ദത്തവും നൽകി.  മൂസാ (അ.സ) തൗറാത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്:

15 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്റെ മദ്ധ്യേ നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചുതരും; അവന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണം.
16 ഞാൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഇനി എന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പാനും ഈ മഹത്തായ തീ കാണ്മാനും എനിക്കു ഇടവരരുതേ എന്നിങ്ങനെ ഹോരേബിൽവെച്ചു മഹായോഗം കൂടിയ നാളിൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോടു നീ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നേ.
17 അന്നു യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാൽ: അവർ പറഞ്ഞതു ശരി.
18 നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അവർക്കു അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചു എന്റെ വചനങ്ങളെ അവന്റെ നാവിന്മേൽ ആക്കും; ഞാൻ അവനോടു കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ അവരോടു പറയും.
19 അവൻ എന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എന്റെ വചനങ്ങൾ യാതൊരുത്തെനങ്കിലും കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അവനോടു ഞാൻ ചോദിക്കും.
20 എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ അവനോടു കല്പിക്കാത്ത വചനം എന്റെ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കയോ അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കയോ ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.
21 അതു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യാത്ത വചനം എന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും എന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
22 ഒരു പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കയും ഒത്തുവരികയും ചെയ്യാഞ്ഞാൽ അതു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തതല്ല; പ്രവാചകൻ അതു സ്വയംകൃതമായി സംസാരിച്ചതത്രേ; അവനെ പേടിക്കരുതു.

 

ആവർത്തനം 18:15-22

അല്ലാഹു താൻ കൽപ്പലകയിൽ പത്തു കൽപ്പനകൾ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു അവർക്ക് ഭയം ഉളവാകുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അല്ലാഹു ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നു അതായത് മൂസായെ (അ.സ) പ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും. അതിനു ശേഷം രണ്ട് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി:

  1. വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനു ജനം ചെവി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു തന്നെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും
  2. അല്ലാഹു ഒരു പ്രവാചകനിൽക്കൂടി സംസാരിച്ചു എന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സന്ദേശം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നതും പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശം നിറവേറപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണു.

ആദ്യത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശം മൂസാ (അ.സ) മിനു ശേഷം ഒരേ ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവാചകൻ വരും അവന്റെ സന്ദേശത്തിനു നാം ചെവി കൊടുക്കണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്ന് ഒരു വിശേഷമായ ഉദ്ദ്യമം തന്റെ സന്ദേശത്തിൽക്കൂടി നൽകുവാൻ ഉണ്ട്- അവ ‘എന്റെ വാക്കുകൾ‘ ആയിരിക്കും.  അല്ലാഹുവിനു മാത്രമേ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അറിയൂ എന്നതുകൊണ്ട്- തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യനും അറിയുന്നില്ല- രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം ഒരു സന്ദേശം യധാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും വന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ജനത്തിനു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ഉപാധിയായിരുന്നു.  നാം അടുത്തതായി കാണുന്നത് എങ്ങിനെയാണു മൂസാ (അ.സ) ഈ രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവിയെ മുൻ കണ്ടു കൊണ്ട് സ്രായേലിന്റെ അനുഗ്രഹവും ശാപവും പ്രവചിക്കുന്നു– ഇത് വിവരിച്ചു കൊണ്ടാണു തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ‘വരുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച്‘ എന്ത് പറയുന്നു? അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് മുഹമ്മദ് (സ്വ.അ) ആണെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.  എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഈ പ്രവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ വരുന്നത്  “ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും” – എന്നണു അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദൻ ആയിരിക്കും.  അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആവില്ല.  വേറെ ചില പണ്ഢിതന്മാർ ഇത് മസീഹ് ഈസാ (അ.സ) ആണെന്ന് അൽഭുതപ്പെടുകയും അങ്ങിനെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു.  അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദൻ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ അധികാരത്തോടെ പഠിപ്പിച്ചു– അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ‘വാക്കുകൾ തന്റെ അധരത്തിൽ’ ഉണ്ട് എന്നതു പോലെആയിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചതു. ഈസാ മസീഹിന്റെ വരവ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിലും, പെസ്സഹയിലും, ദൈവത്തിന്റെ വചനം അധരങ്ങളിൽ ഉള്ള ‘ആ പ്രവാചകൻ’ എന്ന പ്രവചനത്തിലും നാം നാം നിഴലായിക്കാണുന്നു.

അഹരോന്റെ അടയാളം: 1 പശുവും, 2 ആടുകളും

നാം മൂസായുടെ രണ്ടാം അടയാളത്തിൽ കണ്ടത് സീനായ് മലയിൽ വച്ച് നൽകപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ വളരെ കണിശം ആയിരുന്നു എന്നാണു.  താങ്കളെ താങ്കൾ ന്യായപ്രമാണം എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നുവോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന്ഒരു സ്വയശോധന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു (കാരണം ഇതാണു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം).  താങ്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ, എന്നെപ്പോലെത്തന്നെ വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു- അധവാ ന്യായവിധി തലയ്ക്കുമുകളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു.  അങ്ങിനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യുവാൻ കഴിയും? ഹാറൂനും, (അഹരോൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, മൂസായുടെ സഹോദരനാണു അദ്ദേഹം), അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരുമാണു ഇതിനു മറുപടിയായി ബലിയർപ്പണം നിലവിൽക്കൊണ്ടുവന്നത്- ഈ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ പാപങ്ങൾക്ക്, പ്രായശ്ചിത്തമായിത്തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു. ഹാരൂൺ രണ്ടു പ്രത്യേക ബലികൾ നൽകി അത് അല്ലാഹു ന്യയപ്പ്രമാനണം ലംഖിക്കുന്നവരെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കും എന്ന് കാണിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്.  അവ ഒരു പശുവിനെയും (പശുക്കിടാവ്) രണ്ട് ആടുകളെയും ആയിരുന്നു.  സൂറത്തുൽ ബഖറയ്ക്ക് ആ പേരു വന്നത് ഹാരൂനിന്റെ പശുവിന്റെ ബലിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണു.  എന്നാൽ നമുക്ക് ആടുകളെ വച്ച് ആരംഭിക്കാം.

ബലിയാടും പ്രായശ്ചിത്ത ദിനവും

മൂസായുടെ 1ആം അടയാളത്തിൽ പെസഹാ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് (ഇപ്പോഴും!) യഹൂദന്മാർ ഫിർ ഔന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആയാണു.  തൗറാത്ത് മറ്റ് ഉൽസവങ്ങളും ആചരിക്കുവാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണു പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം. ആ സംഭവം മുഴുവനായി വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

എന്തുകൊണ്ടാണു അത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായതും വിശദീകരിച്ചതുമായ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  അവ എങ്ങിനെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നത്:

ഹരോന്റെ രണ്ടുപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തുചെന്നിട്ടു മരിച്ചുപോയ ശേഷം യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാൽ:
2 കൃപാസനത്തിന്മീതെ മേഘത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തിരശ്ശീലെക്കകത്തു പെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ എല്ലാസമയത്തും വരരുതു എന്നു അവനോടു പറയേണം.

 

ലേവ്യാപുസ്തകം 16:1-2

ഇതിനു മുൻപ് സംഭവിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ദൈവ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടാരത്തിലേക്ക് ഹാരൂനിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ഓടിച്ചെന്നതു കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റ് വിശുദ്ധ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ, അവർ  ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനായി അനുസരിക്കുന്നത് (നാം ഇവിടെ കണ്ടതു പോലെ) പരാചയപ്പെട്ടതാണു അവരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നത്. എന്ത് കൊണ്ട്?  കൂടാരത്തിൽ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു

  അവരോട്‌ അവരുടെ പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞു: ത്വാലൂതിന്റെ രാജാധികാരത്തിനുള്ള തെളിവ്‌ ആ പെട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ വന്നെത്തുക എന്നതാണ്‌. അതില്‍ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്നുള്ള മനഃശാന്തിയും മൂസായുടെയും ഹാറൂന്‍റെയും കുടുംബങ്ങള്‍ വിട്ടേച്ചുപോയ അവശിഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട്‌. മലക്കുകള്‍ അത്‌ വഹിച്ച്‌ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്‌. നിങ്ങള്‍ വിശ്വാസികളാണെങ്കില്‍ നിസ്സംശയം നിങ്ങള്‍ക്കതില്‍ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്‌.

 

സൂറ 2:248 (അൽ ബഖറ

അത് പറയപ്പെടുമ്പോലെ, ഈ ‘നിയമപ്പെട്ടകം‘ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ അടയാളം ആയിരുന്നു കാരണം പെട്ടകം മൂസായുടെ നിയമങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം ആയിരുന്നു. പത്തു കൽപ്പനകൾ അടങ്ങിയ കൽ പലകകൾ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  എല്ലാ കൽപ്പനകളും ആചരിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും പരാചയപ്പെട്ടാൽ- ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ- മരിച്ചുപോകും.  ഹാരൂണിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പുത്രന്മാർ അവർ കൂടാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചതു കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു. അതു കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു, അവയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു- അതായത് ഈ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ മാത്രം.  ആ ദിവസമല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം പ്രവേശിച്ചാൽ മരണമായിരിക്കും ഫലം.  പക്ഷെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിലും, ഹാരൂൺ നിയമപ്പെട്ടകത്തിനു മുൻപിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്:

6 തനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അഹരോൻ അർപ്പിച്ചു തനിക്കും കുടുംബത്തിന്നും വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം.
7 അവൻ ആ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടുവന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തേണം.
8 പിന്നെ അഹരോൻ യഹോവെക്കു എന്നു ഒരു ചീട്ടും അസസ്സേലിന്നു എന്നു മറ്റൊരു ചീട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനും ചീട്ടിടേണം.
9 യഹോവെക്കുള്ള ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അഹരോൻ കൊണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം.
10 അസസ്സേലിന്നു ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെയോ, അതിനാൽ പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ടതിന്നും അതിനെ അസസ്സേലിന്നു മരുഭൂമിയിലേക്കു വിട്ടയക്കേണ്ടതിന്നുമായി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ജീവനോടെ നിർത്തേണം.
11 പിന്നെ തനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അഹരോൻ അർപ്പിച്ചു തനിക്കും കുടുംബത്തിന്നും വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു തനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അറുക്കേണം.
12 അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഉള്ള തീക്കനൽ ഒരു കലശത്തിൽനിറെച്ചു സൌരഭ്യമുള്ള ധൂപവർഗ്ഗചൂർണ്ണം കൈനിറയ എടുത്തു തിരശ്ശീലക്കകത്തു കൊണ്ടുവരേണം.
13 താൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ധൂപത്തിന്റെ മേഘം സാക്ഷ്യത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തെ മറെപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ധൂപവർഗ്ഗം തീയിൽ ഇടേണം.

 

ലേവ്യ 16:6,13

അതു കൊണ്ട് അഹരോൻ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാചിതൻ ആയതിനു പകരമായി, അതു മറയ്ക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി, ഒരു കാളയെ ബലിയർപ്പിക്കുമായിരുന്നു.  അതിനു തൊട്ടടുത്ത്, ഹാരൂൺ രണ്ട് ആടുകളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു.

7 അവൻ ആ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടുവന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തേണം.
8 പിന്നെ അഹരോൻ യഹോവെക്കു എന്നു ഒരു ചീട്ടും അസസ്സേലിന്നു എന്നു മറ്റൊരു ചീട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനും ചീട്ടിടേണം.
9 യഹോവെക്കുള്ള ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അഹരോൻ കൊണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം.

 

ലേവ്യ 16:7-9

തന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം, ഹാരൂൺ രണ്ട് ആടുകളെ എടുക്കുകയും അവയ്ക്ക് ചീട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു.  അവയിൽ ഒരു ആട് ബലിയാട് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.  അവയിലെ മറ്റേ ആട് പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.  എന്തുകൊണ്ട്?

15 പിന്നെ അവൻ ജനത്തിന്നുവേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അറുത്തു രക്തം തിരശ്ശീലെക്കകത്തു കൊണ്ടുവന്നു കാളയുടെ രക്തംകൊണ്ടു ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന്റെ രക്തംകൊണ്ടും ചെയ്തു അതിനെ കൃപാസനത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലും തളിക്കേണം.
16 യിസ്രായേൽമക്കളുടെ അശുദ്ധികൾനിമിത്തവും അവരുടെ സകലപാപവുമായ ലംഘനങ്ങൾനിമിത്തവും അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; അവരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ അശുദ്ധിയുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്നും അവൻ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യേണം.

 

ലേവ്യ 16:15-16

ആ ബലിയാടിനു എന്തു സംഭവിച്ചു?

20 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു തീർന്നശേഷം ജീവനോടിരിക്കുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടു വരേണം.
21 ജീവനോടിരിക്കുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ അഹരോൻ കൈ രണ്ടും വെച്ചു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ എല്ലാകുറ്റങ്ങളും സകലപാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞു കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ ചുമത്തി, നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആളുടെ കൈവശം അതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്കു അയക്കേണം.
22 കോലാട്ടുകൊറ്റൻ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഒക്കെയും ശൂന്യപ്രദേശത്തേക്കു ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകേണം; അവൻ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ മരുഭൂമിയിൽ വിടേണം.

 

ലേവ്യ 16:20-22

കാളയുടെ ബലിയർപ്പണം ഹാരൂണിന്റെ തന്നെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.  ആദ്യത്തെ ആടിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു.  എന്നാൽ അവൻ ജീവനുള്ള ബലിയാടിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചതിനു ശേഷം- അത് ഒരു അടയാളമായി ആണു- ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ആ ബലിയാടിന്റെ തലമേൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു.  അതിനു ശേഷം ആ ആടിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് ജനത്തിന്റെ പാപം അവരിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണു.  ഇത് എല്ലാവർഷവും പ്രായശ്ചിത്ത ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണു.

പശുക്കിടാവ്, അല്ലെങ്കിൽ പശു സൂറത്തുൽ ബഖറയിലും തൗറാത്തിലും

ഹാരൂണിനു  ഇതു കൂടാതെ വേറെ ബലിയർപ്പണങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അതിൽ പശുക്കിടാവിന്റെ ബലിയും (കാളയ്ക്കു പകരം ഒരു പശുക്കിടാവ്) അർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.  ഈ പശുക്കിടാവിന്റെ ബലിയർപ്പണം ആണു ‘അൽ ബകറ‘ സൂറ 2 എന്ന സൂറത്തിന്റെ പേരിനു പുറകിലെ  കാരണം.  അതുകൊണ്ട് സൂറ 2 ഈ ബലിയർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു.  ഖുർ ആനിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.  താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതു പോലെ, ജനം സാധാരണമായി കാളയ്ക്ക് പകരം ഒരു പശുക്കിടാവിനെ (അതായത് പെൺ) ബലിയർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോവുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആവുകയും ചെയ്തു.  അത് അവസാനിയ്ക്കുന്നത്

അപ്പോള്‍ നാം പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ അതിന്റെ ( പശുവിന്റെ) ഒരംശംകൊണ്ട്‌ ആ മൃതദേഹത്തില്‍ അടിക്കുക. അപ്രകാരം അല്ലാഹു മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കവന്‍ കാണിച്ചുതരുന്നു.

 

സൂറ 2:73- പശു

അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അടയാളമാണു ഇത്.  എന്നാൽ എങ്ങിനെയാണു ഈ പശുക്കിടാവ് ഒരു അടയാളമായിരിക്കുന്നത്?  അത് മരണവും ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു.  നാം ഹാരൂണിനു തൗറാത്തിൽ യധാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബലിയെക്കുറിച്ച് നൽകപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് “ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം“. തൗറാത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട വിവരണം മുഴുവനായി വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.  നാം വായിക്കുന്നത്

5 അതിന്റെ ശേഷം പശുക്കിടാവിനെ അവൻ കാൺകെ ചുട്ടു ഭസ്മീകരിക്കേണം; അതിന്റെ തോലും മാംസവും രക്തവും ചാണകവും കൂടെ ചുടേണം.
6 പിന്നെ പുരോഹിതൻ ദേവദാരു, ഈസോപ്പു, ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവ എടുത്തു പശുക്കിടാവിനെ ചുടുന്ന തീയുടെ നടുവിൽ ഇടേണം.

 

സംഖ്യ 19:5-6

ഈസ്സോപ് എന്നത് ഒരു ഇലനിബിഢമായ വ്രുക്ഷത്തിന്റെ ശാഖയാണു.  പെസ്സഹായിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പെസ്സഹാക്കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഭവനത്തിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ പുരട്ടണമായിരുന്നു അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മരണം കടന്നു പോകും അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്

22 ഈസോപ്പുചെടിയുടെ ഒരു കെട്ടു എടുത്തു കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ മുക്കി കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തം കുറമ്പടിമേലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും തേക്കേണം; പിറ്റെന്നാൾ വെളുക്കുംവരെ നിങ്ങളിൽ ആരും വീട്ടിന്റെ വാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങരുതു.

 

പുറപ്പാട് 12:22

പശുക്കിടാവിനോട് ചേർന്ന് ഈസോപ്പും ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു, പശുക്കിടാവ്, ഈസോപ്പ്, പരുത്തി, കേദാർ മരം എന്നിവ ചാരമാകുന്നത് വരെ ദഹിപ്പിക്കണമായിരുന്നു.  അതിനു ശേഷം

9 പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരി പാളയത്തിന്നു പുറത്തു വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു വെക്കേണം; അതു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സഭെക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരണജലത്തിന്നായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണം; അതു ഒരു പാപയാഗം.

 

സംഖ്യ 19:9

ഈ ചാരം ‘ശുദ്ധീകരണ ജലത്തോട്‘ കൂടെ ചേർക്കണമായിരുന്നു. ഒരു അശുദ്ധനായ വ്യക്തി ഈ വെള്ളത്തിൽ അംഗശുദ്ധി വരുത്തണമായിരുന്നു (ആചാരപ്രകാരമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വുളു) ഈ ചാരം ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് വിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു.  എന്നാൽ ഈ ചാരം എല്ലാ അശുദ്ധിക്കും ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് പ്രത്യേക അശുദ്ധികൾക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നു.

11 യാതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ശവം തൊടുന്നവൻ ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കേണം.
12 അവൻ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ആ വെള്ളംകൊണ്ടു തന്നെത്താൻ ശുദ്ധീകരിക്കേണം; അങ്ങനെ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും; എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിവസം അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകയില്ല.
13 മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവം ആരെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടു തന്നെത്താൻ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവനെ യിസ്രായേലിൽ നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം; ശുദ്ധീകരണ ജലംകൊണ്ടു അവനെ തളിച്ചില്ല; അവൻ അശുദ്ധൻ. അവന്റെ അശുദ്ധി അവന്റെ മേൽ നില്ക്കുന്നു.

 

സംഖ്യ 19:11-13

അതുകൊണ്ട് പശുവിന്റെ ഈ ചാരം, വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തത്, മ്രുതദേഹം തൊട്ട് അശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി വുളു (അല്ലെങ്കിൽ അംഗശുദ്ധി) ഉള്ളതായിരുന്നു.  പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണു ശവശരീരത്തിൽ തൊടുന്നത് അത്ര അശുദ്ധമായിത്തീർന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ! ആദാം മർത്യൻ ആയിത്തീർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസരണക്കേടു കൊണ്ടായിരുന്നു, മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും (താങ്കളും ഞാനും!).  അതു കൊണ്ട് മരണം എന്നത് അശുദ്ധമാണു കാരണം അത് പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണു- അത് പാപത്തിന്റെ അശുദ്ധിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതാണു.  അതു കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ശവശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയും അശുദ്ധിയുള്ളതായിത്തീരും.  എന്നാൽ ഈ ചാരം ഒരു അടയാളം ആയിരുന്നു- അത് ഈ അശുദ്ധിയെ കഴുകിക്കളയും.  അശുദ്ധനായ വ്യക്തി, തന്റെ ‘അശുദ്ധിയിൽ‘ മരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, ഈ പശുഭസ്മത്തിൽ അംഗശുദ്ധി വരുത്തുക വഴി ‘ജീവൻ‘ കണ്ടെത്തുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണു ഒരു കാളയ്ക്കു പകരം ഒരു പശുവിനെ ഉപയോഗിച്ചത്?  ഇതേക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് ഒരു വിശദീകരണം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളിൽക്കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണു.  തൗറാത്ത് ഉടനീളവും (മറ്റു വിശുദ്ധഗ്രന്ധങ്ങളിലും) അല്ലാഹു തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ‘അവൻ‘ എന്ന -പുല്ലിംഗത്തിൽ ആണു.  ഇസ്രായേൽ ജനം എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ‘അവൾ‘- അഥവാ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ആണു.  സ്ത്രീ പുരുഷ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലേതു പോലെ, അല്ലാഹുവും തന്റെ അനുയായികളും പ്രതികരിച്ചു.  എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിനു മുൻ കൈ എടുത്തത് അല്ലാഹു ആയിരുന്നു.  ഇബ്രാഹീമിനോട് തന്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പന നൽകുവാൻ മുങ്കൈ എടുത്തു; പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൽപ്പലകകളിൽ നൽകുവാൻ അല്ലാഹു മുൻ കൈ എടുത്തു; നോഹയുടെ കാലത്ത് ന്യായ വിധി നടത്തുന്നതിൽ അല്ലാഹു മുൻ കൈ എടുത്തു, ഇങ്ങനെ പലതും… ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ (പ്രവാചകന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയുമോ) തുടങ്ങുവാൻ ഉള്ള ആശയം അല്ലായിരുന്നു- മറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുവാൻ തന്റെ അനുയായികൽ തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പശുവിന്റെ ഭസ്മം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു- അതായത് ശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത്.  അതു കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ യധാർത്ഥ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടയാളം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ മ്രുഗം പെണ്ണ് ആയിരുന്നു. ഈ അശുദ്ധി നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലജ്ജ എത്രമാത്രം എന്ന് കാണിക്കുന്നു, നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനു മുൻപിൽ നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തമുള്ള കുറ്റബോധം അല്ല.  ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ നിയമം തെറ്റിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് കൂടാതെ ഞാൻ ന്യായാധിപനു മുൻപാകെ കുറ്റാരോപിതൻ കൂടെയാണു, എന്നാൽ എനിക്ക് ലജ്ജയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നൽകിത്തന്നത് എങ്ങിനെയാണു? ആദ്യമായി, അല്ലാഹു നമ്മെ മറയ്ക്കുവാനായി ഒരു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി.  ആദ്യ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ നഗ്നതയും ലജ്ജയും  മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി തോൽകൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് ലഭിച്ചു. അതു മുതൽ ആദാമിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും അവരുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി വസ്ത്രം ധരിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി-യധാർത്ഥത്തിൽ ‘എന്തു കൊണ്ട്?‘ എന്ന് നാം അപൂർവ്വമായിപ്പോലും ചോദിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതു വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അതു മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ പശുഭസ്മം കൊണ്ടുള്ള അംഗശുദ്ധീകരണം നമ്മെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന വസ്തുതകളിൽനിന്നും നാം ‘ശുദ്ധിയുള്ളവരാണു‘ എന്ന് അനുഭവമുള്ളവരാക്കുവാൻ ഉള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണു.  പശുക്കിടാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.

22 നാം ദുർമ്മനസ്സാക്ഷി നീങ്ങുമാറു ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണനിശ്ചയം പൂണ്ടു പരമാർത്ഥഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുക.

 

എബ്രായർ 10:22

നേരെമറിച്ച്, പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ ആൺ ആടുകളുടെ ബലിയർപ്പണം പ്രധാനമായും അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അതു കൊണ്ട് ഒരു ആൺ മ്രുഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചു.  പത്തു കൽപ്പനകളുടെ അടയാളത്തോടു കൂടെ, നാം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വസ്തുത അനുസരണക്കേടിന്റെ ശിക്ഷ എന്നത് പലയാവർത്തി എടുത്തു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മരണം ആണെന്നതാണു (അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക).

അല്ലഹു ഒരു ന്യായാധിപൻ ആയിരുന്നു (ഇപ്പോഴും ആണു!) മാത്രമല്ല ആ ന്യാധിപതി മരണമാകുന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു.  അഹരോന്റെ പാപത്തിനു പകരമായി ഒരു കാളയെ ബലിയർപ്പിച്ചു ഇത് അല്ലാഹു അല്ലാഹു അഹരോന്റെ മരണത്തിനു പകരം അർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ആൺ ആടിന്റെ മരണം അല്ലാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഇസ്രായീൽ മക്കളുടെ പാപത്തിന്റെ വിലയായിരുന്നു.  അതിനു ശേഷം ഇസ്രായീൽ മക്കളുടെ പാപങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമായി ഹാരൂൺ മരുഭൂമിയിൽ അയക്കുന്ന ആടിന്റെ ശിരസ്സിൽ ചുമത്തപ്പെടുന്നു, ആ ബലിയാട് അങ്ങിനെ മരുഭൂമിയിൽ അയക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനു ഒരു അടയാളം ആയാണു.

ഈ ബലികൾ ഹാരൂണും തന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളും ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾ ആചരിച്ചു.  ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമുടനീളം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ ഭൂമിയിൽ; ദാവൂദ് (അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ്) രാജാവായപ്പോളും അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഭരിച്ചപ്പോളും; പല പ്രവാചകന്മാർ മുന്നറിയിപ്പു സന്ദേശവുമായി വന്നപ്പോളും; എന്തിനേറെ ഈസാ മസീഹിന്റെ (അ.സ) ജീവിത കാലത്ത് കൂടി ഈ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആചരിക്കുമായിരുന്നു.  എന്നാൽ അവ വരുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു, അവ ഒരു അടയാളമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണു.

അതുകൊണ്ട് മൂസയുടെയും ഹാരൂണിന്റെയും ഈ അവസാനത്തെ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട്, തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.  എന്നാൽ പെട്ടന്ന് തുടർന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാർ വരികയും സബൂർ തുടർന്നുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശം തുടരുകയും ചെയ്തു.  എന്നാൽ ആദ്യമായി തൗറാത്തിൽ അവസാനമായ ഒരു സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു.  മൂസാ നബി (അ.സ) വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇസ്രായീൽ മക്കളുടെ മേൽ ഭാവിയിൽ വരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും കൂടെ അതോട് ചേർന്നു നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു

മൂസായുടെ 2ആം അടയാളം: ന്യായ പ്രമാണം

മൂസായുടെ ആദ്യ അടയാളത്തി നാം കണ്ടത്- പെസഹാ- അല്ലാഹു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം വീട്ടിന്റെ കട്ടിളക്കാലിൽ പുരട്ടാത്ത എല്ലാ ആദ്യജാതന്മാർക്കും മരണം വിധിച്ചതിനെക്കുറിച്ചാണു.  ഫിർഔൻ ഇതിനു കീഴടങ്ങാതിരുന്നതു കൊണ്ട് തന്റെ ആദ്യജാതനായ മകൻ മരിക്കുകയും മൂസാ (മോശെ -അ.സ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഇസ്രായീൽ മക്കളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ട് പോയി, ഫിർ ഔനും കൂട്ടരും അവരെ പിന്തുടരുകയിൽ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ മൂസായുടെ പ്രവചക പദവി അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടു വരുവാൻ മാത്രം ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിത വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ കൂടി ഉള്ളതായിരുന്നു- അല്ലാഹു സ്താപിച്ച  ശരീഅത്ത് നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം.  സൂറത് അൽ അലാഹ് (സൂറാ 87- അത്യുന്നതൻ) നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ലോകം അതു വരെ പ്രക്രുതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണു.

അത്യുന്നതനായ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ നാമം പ്രകീര്‍ത്തിക്കുക.സൃഷ്ടിക്കുകയും, സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്ത ( രക്ഷിതാവിന്‍റെ )വ്യവസ്ഥ നിര്‍ണയിച്ചു മാര്‍ഗദര്‍ശനം നല്‍കിയവനും,മേച്ചില്‍ പുറങ്ങള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചവനും.എന്നിട്ട്‌ അതിനെ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ ചവറാക്കി തീര്‍ത്തവനുമായ ( രക്ഷിതാവിന്‍റെ നാമം

 

സൂറ അൽ- അലാഹ് 87:1-5

അതു പോലെത്തന്നെ, അല്ലാഹു മനുഷ്യരാശി ധാർമീക നിയമം പ്രമാണിച്ചു നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.   അതുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അൽപ്പസമയം  കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മൂസ (അ. സ) യും ഇസ്രായീൽ മക്കളും സീനായ് പർവ്വതത്തിനു അരികിൽ എത്തി.  മൂസാ (അ.സ) ആ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ ശരീഅത്ത് നിയമം പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി 40 ദിവസം ചിലവഴിച്ചു.  സൂറ അൽ ബകറ യും സൂറ അൽ അറഫും ഈ സമയത്തെക്കുറിച്ച്  താഴെക്കാണുന്ന ആയത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

മൂസായ്ക്ക്‌ നാം മുപ്പത്‌ രാത്രി നിശ്ചയിച്ച്‌ കൊടുക്കുകയും, പത്ത്‌ കൂടി ചേര്‍ത്ത്‌ അത്‌ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ നിശ്ചയിച്ച നാല്‍പത്‌ രാത്രിയുടെ സമയപരിധി പൂര്‍ത്തിയായി. മൂസാ തന്‍റെ സഹോദരനായ ഹാറൂനോട്‌ പറഞ്ഞു: എന്‍റെ ജനതയുടെ കാര്യത്തില്‍ നീ എന്‍റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുകയും, നല്ലത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും, കുഴപ്പക്കാരുടെ മാര്‍ഗം പിന്തുടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

സൂറ അൽ- അറഫ് 7:142- ഉന്നതികൾ

നാം നിങ്ങളോട്‌ കരാര്‍ വാങ്ങുകയും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ മീതെ പര്‍വ്വതത്തെ നാം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദര്‍ഭം ( ഓര്‍ക്കുക ). നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നാം നല്‍കിയത്‌ ഗൌരവബുദ്ധിയോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും, ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി അതില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്‌ ഓര്‍മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ( എന്ന്‌ നാം അനുശാസിച്ചു )

 

സൂറ അൽ- ബകറ 2:63- പശു

അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മൂസാ നബിയ്ക്ക്  (അ.സ)  ലഭിച്ച ആ കൽപ്പനകൾ? എല്ലാ കൽപ്പനകളും കൂടെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും (എന്തെല്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് 613 കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു- അതായത് ഹറാം ഹലാൽ നിയമങ്ങൾ പോലെ) ആ കൽപ്പനകൾ തൗറാത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണു, മൂസായ്ക്ക് ആദ്യം അല്ലാഹു തന്നെ കല്ലുകളിൽ കൊത്തിയ പ്രത്യേകമായ പത്ത് കൽപ്പനകൾ  അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗം ലഭിച്ചു.  ഇവ പത്തു കപ്പനക എന്ന് അറിയപ്പെട്ട്, ഇവ മറ്റ് എല്ലാ നിയമ സംഹിതകളുടെയും  അടിസ്താനങ്ങൾ ആയി മാറി.  ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത അടിസ്താന ഭാഗങ്ങളായി മാറി- ഇത് മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ഒരു മുൻ വ്യവസ്ത ആയി മാറി.  സൂറ അൽ- അറഫ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ആയത്തിൽ ഇങ്ങിനെ എഴുതി

എല്ലാകാര്യത്തെപ്പറ്റിയും നാം അദ്ദേഹത്തിന്‌ ( മൂസായ്ക്ക്‌ ) പലകകളില്‍ എഴുതികൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത്‌ സദുപദേശവും, എല്ലാ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണവും. ( നാം പറഞ്ഞു: ) അവയെ മുറുകെപിടിക്കുകയും, അവയിലെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ നിന്‍റെ ജനതയോട്‌ കല്‍പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ധിക്കാരികളുടെ പാര്‍പ്പിടം വഴിയെ ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാണിച്ചുതരുന്നതാണ്‌.ന്യായം കൂടാതെ ഭൂമിയില്‍ അഹങ്കാരം നടിച്ച്‌ കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ എന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഞാന്‍ തിരിച്ചുകളയുന്നതാണ്‌. എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തവും കണ്ടാലും അവരതില്‍ വിശ്വസിക്കുകയില്ലണേര്‍മാര്‍ഗം കണ്ടാല്‍ അവര്‍ അതിനെ മാര്‍ഗമായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ദുര്‍മാര്‍ഗം കണ്ടാല്‍ അവരത്‌ മാര്‍ഗമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ അവര്‍ നിഷേധിച്ച്‌ തള്ളുകയും , അവയെപ്പറ്റി അവര്‍ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്‍റെ ഫലമാണത്‌.

 

സൂറ അൽ- അറഫ് 7:145-146- അത്യുന്നതങ്ങൾ

പത്ത് കപ്പനക

അതുകൊണ്ട് സൂറാ അൽ അറഫ് പറയുന്നത് കല്ലുകളിൾ എഴുതപ്പെട്ട ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുമുള്ള അടയാളം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണു.  എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ കൽപ്പനകൾ? ഇവിടെ മൂസായുടെ (അ.സ) തൗറാത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ആ കല്ലുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ അതുപോലെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

വം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും അരുളിച്ചെയ്തു:
2 അടിമവീടായ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു.
3 ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്കു ഉണ്ടാകരുതു.
4 ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മിതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തിൽ എങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയും അരുതു.
5 അവയെ നമസ്കരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കയും
6 എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കു ആയിരം തലമുറ വരെ ദയകാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
7 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല.
8 ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക.
9 ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക.
10 ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു.
11 ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക.
13 കുല ചെയ്യരുതു.
14 വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു.
15 മോഷ്ടിക്കരുതു.
16 കൂട്ടുകാരന്റെ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു.
17 കൂട്ടുകാരന്റെ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുതു; കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെയും അവന്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും അവന്റെ കാളയെയും കഴുതയെയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുതു.
18 ജനം ഒക്കെയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കാഹളധ്വനിയും പർവ്വതം പുകയുന്നതും കണ്ടു; ജനം അതുകണ്ടപ്പോൾ വിറെച്ചുകൊണ്ടു ദൂരത്തു നിന്നു.

 

പുറപ്പാട് 20:1-18

സാധാരണമായി മതേതര രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ഇവ പ്പനക ആകുന്നു എന്ന് മറന്നു പോകുന്നു.   അവ ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല. അവ ഒരിക്കലും ശുപാർശകൾ ആയിരുന്നില്ല.  അവ  ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്തു ഒത്തുതീർപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവ ആയിരുന്നില്ല.  അവ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ട കൽപ്പനകൾ ആയിരുന്നു- കീഴ്പ്പെടേണ്ടവയും.  ഇസ്രായീൽ മക്കൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

അനുസരണത്തിന്റെ മാന ദണ്ഡം

സൂറാ അൽ ഹസർ (സൂറ 59- പാലായനം) ഖുർ ആനിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും പത്തു കൽപ്പനകളും തമ്മിൽ താരതമ്മ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു.  ഖുർ ആനിൽ നിന്നും വിപരീതമായി, പത്തു കൽപ്പനകൾ ഒരു മലമുകളിൽ ഭയാനകമായ സാഹചര്യത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണു.

ഈ ഖുര്‍ആനിനെ നാം ഒരു പര്‍വ്വതത്തിന്മേല്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ അത്‌ ( പര്‍വ്വതം ) വിനീതമാകുന്നതും അല്ലാഹുവെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയത്താല്‍ പൊട്ടിപ്പിളരുന്നതും നിനക്കു കാണാമായിരുന്നു. ആ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ നാം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി വിവരിക്കുന്നു. അവര്‍ ചിന്തിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി.താനല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധ്യനുമില്ലാത്തവനായ അല്ലാഹുവാണവന്‍. അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാകുന്നു അവന്‍. അവന്‍ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു.

 

സൂറ അൽ ഹസർ 59:21-22

പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു.  എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കൽപ്പനകൾ അവർ അനുസരിക്കണം?  താഴെക്കാണുന്ന വാക്യം കൽപ്പനകൾ കൊടുക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുപ് നൽകപ്പെട്ടതാണു.

2 അവർ രെഫീദീമിൽനിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു, സീനായിമരുഭൂമിയിൽ വന്നു, മരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി; അവിടെ പർവ്വതത്തിന്നു എതിരെ യിസ്രായേൽ പാളയമിറങ്ങി.
3 മോശെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കയറിച്ചെന്നു; യഹോവ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു അവനോടു വിളിച്ചു കല്പിച്ചതു: നീ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു പറകയും യിസ്രായേൽമക്കളോടു അറിയിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ:
4 ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരോടു ചെയ്തതും നിങ്ങളെ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തിയതും നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ.
5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേട്ടു അനുസരിക്കയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്കു സകലജാതികളിലുംവെച്ചു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും; ഭൂമി ഒക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ.

 

പുറപ്പാട് 19:3,5)

താഴെക്കാണുന്ന വാക്യം പത്തു കൽപ്പനകൾ നൽകപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നൽകപ്പെട്ടതാണു

7 അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്തു ജനം കേൾക്കെ വായിച്ചു. യഹോവ കല്പിച്ചതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടക്കുമെന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

 

പുറപ്പാട് 24:7

മൂസായുടെ അവസാന സന്ദേശം അടങ്ങുന്ന തൗറാത്തിലെ അവസാന  പുസ്തകത്തിൽ (അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട്), അദ്ദേഹം തൗറാത്ത് അനുസരിക്കുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു.

24 എല്ലായ്പോഴും നമുക്കു നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഇന്നത്തെപ്പോലെ അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നാം നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാനും ഈ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളെയും ആചരിപ്പാനും യഹോവ നമ്മോടു കല്പിച്ചു.
25 നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മോടു കല്പിച്ചതുപോലെ നാം അവന്റെ മുമ്പാകെ ഈ സകലകല്പനകളും ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കാത്തുകൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ നാം നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും.

 

ആവർത്തനം 6:24-24

നീതീകരണം പ്രാപിക്ക

ഇവിടെ ‘നീതീകരണം‘ എന്ന ഈ വാക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു.  അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് ആണു.  അത് നാം ആദമിന്റെ ഒന്നാം അടയാളത്തി നാം ആദമിന്റെ മക്കളോട് (നാം ഓരോരുത്തരും!) അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽക്കൂടി നാം കണ്ടു:

ആദം സന്തതികളേ, നിങ്ങള്‍ക്കു നാം നിങ്ങളുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ മറയ്ക്കാനുതകുന്ന വസ്ത്രവും അലങ്കാരവസ്ത്രവും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ധര്‍മ്മനിഷ്ഠയാകുന്ന വസ്ത്രമാകട്ടെ അതാണു കൂടുതല്‍ ഉത്തമം. അവര്‍ ശ്രദ്ധിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടി അല്ലാഹു അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളില്‍ പെട്ടതത്രെ അത്‌.

 

സൂറ അൽ അറഫ് 7:26 (അത്യുന്നതങ്ങളിൽ

പിന്നീട് നാം ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ രണ്ടാം അടയാളത്തി അല്ലാഹു തനിയ്ക്ക് ഒരു മകനെ വാഗദത്തം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) ആ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനന്തരം ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു

അവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു; അതു അവൻ (അതായത് അല്ലാഹു) അവന്നു (ഇബ്രാഹീം) നീതിയായി കണക്കിട്ടു.

 

ഉൽപ്പത്തി 15:6

(നീതീകരണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ വിശദീകരണവും അറിയുവാൻ ബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം 2 ദയവായി വായിക്കുക)

ഇവിടെ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകലിൽക്കൂടി നീതീകരണം നേടുവാനുള്ള ഒരു വഴി നൽകുകയായിരുന്നു കാരണം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്

“……….ഈ സകലകല്പനകളും ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കാത്തുകൊള്ളുന്നു എങ്കി നാം നീതിയുള്ളവർ ആയിരിക്കും

 

ആവർത്തനം 6:25എന്നാണു.

എന്നാൽ നീതീകരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ത കടിനമാണു.  നാം ഈ ‘എല്ലാപ്പനകളും അനുസരിക്കു അങ്ങിനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നീതീകരണം ലഭിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആദമിന്റെ അടയാളം ആണു. അവർ ഒരേഒരു തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്തതിനാണു അല്ലാഹു അവരെ ന്യായം വിധിയ്ക്കുവാനും പറുദീസയിൽനിന്നും പുറത്താക്കിക്കളയുവാനും കാരണമായത്. അല്ലാഹു അവർ അനേകം അനുസരണക്കേട് കാണിയ്ക്കുവാൻ കാത്തിരുന്നില്ല.  ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ലൂത്തിന്റെ അടയാളത്തി തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സംഭവിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഗൗരവം  കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തൗറാത്തിലെ    പല വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചേക്കുന്നു അവ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അനുസരണം വേണം എന്നത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഇതിന്റെ അർത്തം എന്തെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ പടിച്ച സർവ്വകലാ പാട്യ പദ്ധതികളിൽ ചിലപ്പോൾ, എന്റെ പ്രൊഫസ്സർ ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിനു 25 ചോദ്യങ്ങൾ) പരീക്ഷയ്ക്ക് നൽകാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങക്ക് അധവാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതിയാകും. നമുക്ക്, ഉദാഹരണത്തിനു, 25 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 20 ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഒരാൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതായിത്തോന്നാം  അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരമെഴുതാം എന്നാൽ മറ്റൊരു വിദ്ദ്യാർത്ഥിക്ക് വേറോരു ചോദ്യമായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ചോദ്യം വിട്ടുകളയാം. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസ്സർ ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എളുപ്പമുള്ളതാക്കിത്തീർത്തു.

പലരും ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കാണുന്നത് ഈ രീതിയിലാണു. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാഹു, പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകിയതിനു ശേഷം, അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, “പത്തു കൽപ്പനകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ചെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം“ എന്നാണു.  പക്ഷെ അല്ല, അങ്ങിനെയല്ലായിരുന്നു അത് നൽകപ്പെട്ടത്. അവർ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിലകൽപ്പനകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാകയില്ലായിരുന്നു.  എല്ലാ കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ‘അവർക്ക് നീതീകരണം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ‘.

എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണു ചില വ്യക്തികൾ ന്യായപ്രമാണത്തെ ഇങ്ങനെ കാര്യമാക്കാത്തത്?  കാരണം ന്യായപ്പ്രമാണം അനുസരിക്കുവാ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഒരു ദിവസം മാത്രം ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് ജീവിത കാലം മുഴുവ പ്രമാണിക്കേണ്ടതാണു.  അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെത്തന്നെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ നിലവാരം കുറയ്ക്കുവാൻ വളരെ പെട്ടന്ന് കഴിയും.  ഈ കൽപ്പനകൾ ഒന്ന് പുന:പ്പരിശോധിച്ച് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, “എനിയ്ക്ക് ഇവ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? എല്ലാം? എല്ലാ ദിവസവും?  വീഴ്ച്ച വരാതെ?“  ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നാം നമ്മോടു തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാരണം പത്തു കൽപ്പനകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനാലാണു. അല്ലാഹു അവ ഒരിക്കലും നിർത്തി വച്ചിട്ടില്ല മറ്റു പ്രവാചകന്മാർ (മസീഹ് ഈസായും മുഹമ്മദ് നബി -(സ്വ. അ)- ഇവിടെ വായിക്കുക മൂസായ്ക്ക് (അ.സ) ശേഷം അവ തുടർന്നു. ഇവ അടിസ്താന പരമായ കൽപ്പനകളാകുന്ന വിഗ്രഹാരാധൻ, ഏകദൈവാരാധന, വ്യഭിചാരം, മോഷണം, കുലപാതകം, കള്ളം പറച്ചിൽ തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകയാൽ അവ സമയാതീതവും നാം എല്ലവരും അനുസരിക്കേണ്ടിയതും ആകുന്നു.  ഒരു വ്യക്തിക്കും മറ്റൊരാൾക്കു വേണ്ടി ഈ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല- അവനവനു മാത്രമേ ഉത്തരം നൽകുവാൻ സാധിക്കൂ.  അവൻ വീണ്ടും അവയ്ക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിനു മുൻപാകെ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും.

അല്ലാഹുവിനു മുപിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം

അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ആവർത്തനം 6:25 ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചതാണു അതുകൊണ്ട് ഇത് വ്യക്തിപർമാണു താങ്കൾക്ക് തന്നേ  അതിനു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും.  താങ്കൾ എങ്ങിനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്താനപ്പെടുത്തി, ന്യായ പ്രമാണം താങ്കളുടെ മേൽ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിഎന്ന് തോന്നുന്ന ഉത്തരം  തിരഞ്ഞെടുക്കാം. താങ്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉത്തരം അമർത്തുക.

ആവർത്തനം 6:24-25 താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പരിഷ്കരിച്ചത്

അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും ഇന്നത്തെ പ്പോലെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനുമായ് ദൈവം എന്നോട് എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുവാനും  നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാനും കൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഈ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവിനു മുൻപിൽ ആചരിക്കുവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണു, അവൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെത്തന്നേ, അത് എനിയ്ക്ക് നീതിയായിരിയ്ക്കും“

ശരിയാണു- ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണു

ഇല്ല. ഞാൻ എല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ല

മൂസായുടെ ഒന്നാം അടയാളം: പെസ്സഹ

പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ ശേഷം 500 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബി. സി. 1500 ആണു. ഇബ്രാഹീം മരിച്ചതിനു ശേഷം, തന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിൽ കൂടിയുള്ള സന്തതി പരമ്പര, അവർ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്രായീൽ മക്കൾ എന്നാണു, അവർ എണ്ണിക്കൂടാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വലിയ ഒരു ജന സമൂഹം ആയിത്തീർന്നു എന്നാൽ അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ അടിമകളും ആയിരുന്നു.  ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം, ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ (അ.സ) കൊച്ചുമകൻ ആയിരുന്ന ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിൽ അടിമയായി വിറ്റിരുന്നു, അതിനു വർഷങ്ങൾക്കു ശെഷം, തന്റെ കുടുമ്പവും അവിടെ എത്തി.  ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്പത്തി 45-46 വരെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു- ഇത് മൂസായുടെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ പെട്ടതാണു.

അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ  ‌- മൂസാ (അ.സ)- അടയാളം പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു.  മൂസാ (അ.സ) മിനോട് അല്ലാഹു ഈജിപ്തിൽ ഫിർഔനെ പോയികാണുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് മൂസാ (അ.സ) മും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രവാദികളും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു മൽസരത്തിനു വഴിതെളിയിച്ചു.  ഈ മൽസരം ഫിർഔനുള്ള അടയാളങ്ങൾ എന്നവണ്ണം വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒൻപത് ബാധകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാരികൾ അയക്കപ്പെടുന്നതിനു കാരണമായി.  എന്നാൽ ഫിർഔൻ ഈ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അല്ലാഹുവിനു തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയോ കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നു.

സൂറ അന്നാസിയത് (സൂറ 79- ഇഴച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നവർ) അത് ഇങ്ങനെയാണു വിശദീകരിക്കുന്നത്

മൂസാനബിയുടെ വര്ത്തമാനം നിനക്ക് വന്നെത്തിയോ ത്വുവാ എന്ന പരിശുദ്ധ താഴ്വരയില് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ സന്ദര്ഭം: നീ ഫിര്ഔന്റെ അടുത്തേക്കു പോകുക. തീര്ച്ചയായും അവന് അതിരുകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക: നീ പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാന് തയ്യാറുണ്ടോ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് നിനക്ക് ഞാന് വഴി കാണിച്ചുതരാം. “

 

സൂറ അന്നാസിയത് 79:15-20

സൂറ അൽ മുസമ്മിൽ (സൂറ 73- മുഴുവനും മറയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ) ഫിർ ഔന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

എന്നിട്ട്‌ ഫിര്‍ഔന്‍ ആ ദൂതനോട്‌ ധിക്കാരം കാണിച്ചു. അപ്പോള്‍ നാം അവനെ കടുത്ത ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുകയുണ്ടായി.

 

സൂറ അൽമുസമ്മിൽ 73:16

സൂറാ അന്നാസിയത് വിവരിക്കുന്ന ആ ‘വലിയ അടയാളം‘ എന്തായിരുന്നു അതു പോലെ സൂറാ അൽ മുസമ്മിലിൽ പറയുന്ന ‘കടിനമായ ആ ശിക്ഷ‘ ഏതായിരുന്നു? ഈ അടയാളവും ശിക്ഷയും 10ആമത്തെ ബാധയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പത്താമത്തെ ബാധ

അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഭയാനകമായ പത്താമത്തെ ഒരു ബാധ (മഹാമാരി) അയക്കുവാൻ പോവുകയാണു. ഈ സമയത്ത് തൗറാത്ത് ഈ ബാധ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചില വിശദീകരണങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ചില ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യേണം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.  ഖുർ ആനും ഈയവസരത്തിൽ താഴെക്കാണുന്ന ആയത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നു

തീര്‍ച്ചയായും മൂസായ്ക്ക്‌ നാം പ്രത്യക്ഷമായ ഒമ്പതു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ നല്‍കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവരുടെ അടുത്ത്‌ ചെല്ലുകയും, മൂസാ! തീര്‍ച്ചയായും നിന്നെ ഞാന്‍ മാരണം ബാധിച്ച ഒരാളായിട്ടാണ്‌ കരുതുന്നത്‌ എന്ന്‌ ഫിര്‍ഔന്‍ അദ്ദേഹത്തോട്‌ പറയുകയും ചെയ്ത സന്ദര്‍ഭത്തെപ്പറ്റി ഇസ്രായീല്‍ സന്തതികളോട്‌ നീ ചോദിച്ച്‌ നോക്കുക.അദ്ദേഹം ( ഫിര്‍ഔനോട്‌ ) പറഞ്ഞു: കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിക്കൊണ്ട്‌ ഇവ ഇറക്കിയത്‌ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവ്‌ തന്നെയാണ്‌ എന്ന്‌ തീര്‍ച്ചയായും നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. ഫിര്‍ഔനേ, തീര്‍ച്ചയായും നീ നാശമടഞ്ഞവന്‍ തന്നെ എന്നാണ്‌ ഞാന്‍ കരുതുന്നത്‌.

 

സൂറ 17 ഇസ്ര‘ ‘രാത്രിയാത്ര: 101-102

അങ്ങിനെ ഫിർഔൻ ‘പൂർണ്ണമായ നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തി‘.  പക്ഷെ എങ്ങിനെയാണു ഇത് സംഭവിച്ചത്? അല്ലാഹു അതിനു മുൻപ് നാശം പല രീതിയിൽ അയച്ചു.  നൂഹ് നബിയുടെ കാലത്ത് ജനത്തിനു അത് ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടായ മരണം ആയിരുന്നു,  ലൂത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ഉപ്പു തൂണായി മാറുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നാശം വ്യത്യസ്തം ആകണമായിരുന്നു കാരണം ഇത് എല്ലാ ജനത്തിനുമുള്ള അടയാളം ആയിരുന്നു- ഒരു വലിയ അടയാളം.  ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ

അപ്പോൾ (മോശെ) അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അടയാളം കാണിച്ചു.

സൂറ 79:20

പത്താമത്തെ ബാധയെക്കുറിച്ച് തൗറാത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് വിടെ അമത്തിയാ താങ്കൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണു. ഇത് വളരെ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരണമാണു അത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ താങ്കളെ സഹായിക്കും.

പെസഹാ കുഞ്ഞാട് മരണത്തി നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു

ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് അന്ന് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചിരുന്ന നാശം എല്ലാ ആദ്യജാതന്മാരായ ആൺകുട്ടികളും മരിക്കണം എന്നാൽ വീടിന്റെ കട്ടിളപ്പടിയിൽ യാഗമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ആദ്യ ജാതൻ മരിക്കുകയില്ല.  ഫിർഔന്റെ നാശം എന്നത്, അവൻ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ കിരീടാവകാശി ആയിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു പോകും എന്നതാണു.  ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഉള്ള ആദ്യ ജാതന്മാർ അങ്ങിനെ നഷ്ടമാകും- അവർ ഇങ്ങിനെ കുഞ്ഞാടിനെ ബലിയർപ്പിച്ച് ആ രക്തം അവരുടെ ഭവനത്തിന്റെ കട്ടിളക്കാലിൽ പുരട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദ്യ ജാതന്മാർ മരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഒരു വലിയ ദേശീയ ദുരന്തം അഭിമുഖീകരിച്ചു.

എന്നാൽ കുഞ്ഞാടിനെ യാഗമർപ്പിച്ച് അതിന്റെ രക്തം വീടിന്റെ കട്ടിളക്കാലിൽ പുരട്ടിയ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സുരക്ഷിതർ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു വാഗ്ദത്തം. അല്ലാഹുവിന്റെ ന്യായവിധി ആ ഭവനം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുപോകും.  അതു കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തെയും അടയാളത്തെയും പെസ്സഹാ എന്ന് വിളിച്ചു (വീട്ടിന്റെ കട്ടിളക്കാലിൽ രക്തം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭവനങ്ങളെയെല്ലാം മരണം തൊടാതെ കടന്നു പോയതു കൊണ്ടാണു അങ്ങിനെ വിളിക്കപ്പെട്ടത്).  പക്ഷെ വാതിൽപ്പടിയിലെ രക്തം ആർക്കായിരുന്നു അടയാളം ആയിരുന്നത്? തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത്:

യഹോവ മോശയോട്: ….“ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു. നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിന്മേൽ രക്തം [പെസ്സഹാ കുഞ്ഞാടിന്റെ] അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും.

 

പുറപ്പാട് 12:13

അതുകൊണ്ട്, യഹോവ കട്ടിളക്കാലിൽ രക്തം അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവൻ ആ രക്തം കാണുമ്പോൾ അവൻ ആ ഭവനത്തെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും, ആ രക്തം തനിക്ക് ഒരു അടയാളം ആയിരുന്നില്ല. ഇത് ‘നിങ്ങൾക്കുള്ള അടയാളം ആയിരിക്കും‘ എന്നാണു പറയുന്നത്- അതായത് ജനത്തിനു.ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് തൗറാത്ത് വായിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു അടയാളം ആണു.  അപ്പോൽ ഇത് എങ്ങിനെയാണു നമുക്ക് ഒരു അടയാളം ആയിരിക്കുന്നത്?  ഈ ന്യായവിധി ദിവസത്തിനു ശേഷം അല്ലാഹു അവരോട് കൽപ്പിച്ചത്:

27 മിസ്രയീമ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കയിൽ മിസ്രയീമിലിരുന്ന യിസ്രായേൽമക്കളുടെ വീടുകളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു നമ്മുടെ വീടുകളെ രക്ഷിച്ച യഹോവയുടെ പെസഹയാഗം ആകുന്നു ഇതു എന്നു നിങ്ങൾ പറയേണം. അപ്പോൾ ജനം കുമ്പിട്ടു നമസ്കരിച്ചു.

 

പുറപ്പാട് 12:27

യഹൂദാ കലണ്ട ആരംഭിക്കുന്നത് പെസ്സഹ മുത ആണു

അത് കൊണ്ട് ഇസ്രായീൽ മക്കൽ എല്ലാ വർഷവും അതേ സമയത്ത് പെസഹാ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടണം എന്ന കൽപ്പന അവർക്ക് ലഭിച്ചു.  പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ നിന്നും അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണു ഇസ്രായേലിന്റെ കലണ്ടർ, പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറുമായി നാം തുലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരോ വർഷങ്ങളിലെയും ദിവസങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അത് റംസാൻ മാസം കണക്കാക്കുന്നത് പോലെ ത്തന്നെയാണു, കാരണ അത് പിന്തുടരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വർഷ ധൈർഖ്യം ആണു, അത് ഓരോ വർഷവും പടിഞ്ഞാറൻ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.

1ആധുനിക കാലത്ത് യഹൂദാ ജനം ഒരുപാട് കുഞ്ഞാടുകളെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പെസഹയ്ക്കുവേണ്ടി കൊല്ലുന്ന രംഗം.

ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ചിത്രം ആധുനിക കാലത്ത് യഹൂദാ ജനം കുഞ്ഞാടുകളെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പെസഹയ്ക്കുവേണ്ടി കൊല്ലുന്നതാണു.  ഇത് ബലിപെരുന്നാളിനോട് സാമ്യം ഉള്ളതാണു. ഈ ആഘോഷം നാം ചരിത്രം മുഴുവനും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക അസാധാരണമായ  കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും.  ഇതേ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചീലിൽ (സുവിശേഷങ്ങളിൽ) അത് വളരെ വ്യക്തമായി യേശുവിന്റെ അറസ്റ്റിലും ന്യായവിധിയിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും.

“പുലർച്ചെക്കു അവർ യേശുവിനെ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ആസ്ഥാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; തങ്ങൾ അശുദ്ധമാകാതെ പെസഹ കഴിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല“. [പീലാത്തോസ്]എന്നാൽ പെസഹാ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരുത്തനെ വിട്ടുതരിക പതിവുണ്ടല്ലോ; യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ [മസീഹ് ഈസാ]  വിട്ടുതരുന്നതു സമ്മതമോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ [യഹൂദന്മാരുടെ നേതാക്കൾ] പിന്നെയും: ഇവനെ വേണ്ടാ; ബറബ്ബാസിനെ മതി എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു;“ ബറബ്ബാസോ കവർച്ചക്കാരൻ ആയിരുന്നു…

 

യോഹന്നാൻ 18:28, 39-40

മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈസാ അൽ മസീഹിനെ (അ.സ) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊല്ലുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് യഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടറിലെ പെസഹാ ദിവസത്തി ആയിരുന്നു.  താങ്കൾ ഇബ്രാഹീമിന്റെ 3ആം അടയാളത്തി, ഈസായ്ക്ക് യഹ് യാ പ്രവാചകൻ നൽകുന്ന നാം ആയിരുന്നത്

29 പിറ്റെന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടിട്ടു: ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു;
30 എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നേ.

 

യോഹന്നാൻ 1:29-30

പെസഹായുടെ നേരം ഈസാ നബി (അ.സ) നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു

ഈ അടയാളത്തിന്റെ അതുല്യത നാം ഇവിടെ കാണുന്നു.  ഈസാ (അ.സ), ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘, മരണത്തിനു അയക്കപ്പെട്ടതു (ബലിയർപ്പണത്തിനു) അതേ ദിവസം തന്നെ അതായത് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ (പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിൽ ഏ ഡി 33) 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആദ്യത്തെ പെസഹാ പെരുന്നാളിന്റെ ഓർമയിൽ നടന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നടത്തുന്ന അതേ പെസഹപ്പെരുന്നാളിനാണു. അതുകൊണ്ടാണു യഹൂദാ പെസഹാ മിയ്ക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും ഈസ്റ്ററിന്റെ അതേ സമയം തന്നെ- ഈസാ നബിയുടെ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്- ആചരിക്കുന്നത് കാരണം ഈസാ നബി (അ.സ) അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരുന്നു യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടത് .  (ഈസറ്ററും പെസ്സഹായും ഒരേ തീയ്യതിയിൽ അല്ല കാരണം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ കലണ്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു വർഷത്തിറ്റ്നെ ധൈർഖ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവ ഒരേ ആഴ്ചയിലാണു)

ഇപ്പോൾ ഒരു മിനുറ്റ് എന്താണു ‘അടയാളങ്ങചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കൂ. ഇവിടെ താഴെ ചില അടയാളങ്ങൾ കാണാം.

2 ‘അടയാളങ്ങൾ‘ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? അവ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ ആണു.

നാം ‘തലയോട്ടിയുടെയും എല്ലുകളുടെയും‘ അടയാളം കാണുമ്പോൾ മരണത്തെയും അപകടത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ‘സ്വർണ്ണ കമാനങ്ങളുടെ‘ അടയാളം നമ്മെ മക്ഡൊണാഡ്സ്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ടെന്നീസ് കളിക്കാരൻ റാഫേൽ നദാലിന്റെ തൊപ്പിയിലെ ‘√’ എന്ന അടയാളം നൈക് എന്ന കമ്പനിയുടെ അടയാളം ആണു.  നദാലിന്റെ തൊപ്പിയിൽ ഈ അടയാളം കാണുമ്പോൾ നൈക്കിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം എന്ന് അവർ കരുതുന്നു.  മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിയ്ക്കുവാനും നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിനും ഉള്ളവയാണു.  മൂസാ നബിയുടെ (അ.സ) ഈ അടയാളത്തിൽക്കൂടി അല്ലാഹുവാണു ഈ അടയാളം നമുക്ക് നൽകുന്നത്.  എന്തിനാണു ഈ അടയാളം നമുക്ക് നൽകുന്നത്? അതെ ഈ അടയാളം, കുഞ്ഞാടുകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട അതേ ദിവസം ഈസാ അത് ഈസാ നബിയുടെ (അ.സ) യാഗമപ്പിക്കുന്നതിനു ഒരു സൂചകമാണു.

3 പെസ്സഹാ എന്നത് മസീഹ് ഈസായുടെ ബലിയർപ്പണത്തിനെസൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു

ഞാൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു.  ഈ അടയാളം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് ഈസാ അൽമസീഹിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണു.  ആദ്യത്തെആ പെസഹായിൽ കുഞ്ഞാടുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവയുടെ രക്തം കട്ടിളക്കാലുകളിൽ പുരട്ടിയാൽ ജനത്തിനു മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ, ഈ അടയാളം ഈസായെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമ്മോട് പറയുന്നത് അവൻ, ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണത്തിനായി നൽകപ്പെട്ടതു കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണു

നാം ബ്രാഹീമിന്റെ 3ആം അടയാളത്തി കണ്ടത് ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) തന്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണം നടന്നത് മോറിയാ മലയിൽ വച്ചാണു. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ഒരു കുഞ്ഞാട് ആ മകനു പകരം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.   ഒരു കുഞ്ഞാട് മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹീമിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചു. ഈസാ നബി (അ.സ) ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്തലം മോറിയാ മല നില നിൽക്കുന്ന അതേ ഇടമാണു. ആ അടയാളം നാം ഈസാ നബി (അ. സ) ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ നൽകപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണു ആ സ്തലം നമുക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൂസായുടെ അടയാളത്തിൽ അതേ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൂചകം നാം കാണുന്നു- ഈസാ നബി (അ.സ) ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്- പെസ്സഹാ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കലണ്ടറിലെ ദിവസം  ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞാടിന്റെ ബലി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരേ സംഭവം കുറിയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  എന്തുകൊണ്ട്? നാം അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മൂസായുടെ അടുത്ത അടയാളം പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു.  ഈ അടയാളം സീനായ് മലയിപ്പനക നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണു.

ഇബ്രാഹീമിന്റെ മകന്റെ ബലിയർപ്പണവും ഈസാ അൽ മസീഹ് നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള അടയാളയാളമാണു

എന്നാൽ ഈ കധ ഉപസംഹരിക്കുവാൻ, നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഫിർ ഔനു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതാണു.  തൗറാത്തി ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോ, അവൻ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് സ്വീകരിക്കാത്തതു കൊണ്ട് അന്നു രാത്രി തന്റെ ആദ്യജാതൻ (കിരീടാവകാശി) മരിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് താൻ അവസാനം ഇസ്രായീൽ മക്കളെ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്നും പോകുവാൻ അനുവദിച്ചു.  പക്ഷെ താൻ പിന്നീട് തന്റെ മനസ്സു മാറ്റി ഇസ്രായീൽ മക്കളെ ചെങ്കടൽ വരെ പിന്തുടർന്നു.  അവിടെ സർവ്വ ശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രായീൽ മക്കളെ ചെങ്കടൽ കടക്കുവാൻ സഹായിച്ചു എന്നാൽ ഫിർ ഔൻ തന്റെ പടയാളിളോടു കൂടെ മുങ്ങിമരിച്ചു.  ഒൻപതു ബാധകൾക്കു ശേഷം, പെസഹയുടെ നാളിൽ നടന്ന മരണങ്ങൾ, സൈന്യത്തെ നഷ്ടമായത്, ഇവ കാരണം ഈജിപ്റ്റിന്റെ പ്രതാപം വളരെ കുറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അവർക്ക് മുൻ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകശക്തി എന്ന പദവിയിലേക്ക് തിരികെ വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  അല്ലാഹു അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു.

 

ഇബ്രാഹീമിന്റെ 3 ആം അടയാളം: ബലി

മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) മിനു ഒരു സന്താനം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നാം മുമ്പിലത്തെ അടയാളത്തിൽ കണ്ടു.  അല്ലാഹു തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിച്ചു.  തൗറാത്ത് തുടർന്ന് നമുക്ക് എങ്ങിനെയാണു ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് (അ.സ) രണ്ട് ആൺ കുട്ടികളെ ലഭിച്ചത് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 16 ൽ തൗറാത്ത് എങ്ങിനെ തനിക്ക് ഇസ്മായീലിനെ ഹാജിറാ ബീവിയിൽ നിന്നും ലഭ്ച്ചു എന്നും ഉൽപ്പത്തി 21 എങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിനു 14 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സാറായിയിൽ ഒരു മകനെ ലഭിച്ചു എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.  നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ, ഹാജിറയും സാറായും തമ്മിൽ,  ഭയങ്കര ശത്രുത ഉണ്ടാവുകയും അത് ഇബ്രാഹീം നബി ഹാജിറാ ബിവിയെയും ഇസ്മായീലിനെയും ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടുന്നതിനു കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.  അത് എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു എന്നും എങ്ങിനെ അല്ലാഹു ഹാജിറാ ബീവിയെയും ഇസ്മായീലിനെയും വേറെ വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും  ഇവിടെ വായിക്കാം.

ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ ബലി: ഈദുൽ അസ്ഹായുടെ അടിസ്താനം

അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മകൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതു അദ്ദേഹത്തിനു നേരായ വഴിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ  ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടേണ്ടതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. കുർ ആനിലും തൗറാത്തിലും തന്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാനുള്ള പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം. ഗ്രന്ധങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ആണു ഈദ്- അൽ- അസ് ഹാ പെരുന്നാൾ ആഖോഷിക്കുന്നത്.  അത് വെറും ഒരു ചരിത്ര സംഭവം മാത്രമല്ല. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉണ്ട്.

നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഇബ്രാഹീം (അ.സ)നബിക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അത് ഒരു പരീക്ഷയേക്കാൾ വലിയ ഒന്നായിരുന്നു. ഇബ്രാഹീം ഒരു പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷ നമുക്ക് ഒരു അടയാളം കൂടെ ആണു, അതിൽക്കൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള കരുതലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.  ഇത് എങ്ങിനെയാണു നമുക്ക് ഒരു അടയാളം ആയിരിക്കുന്നത്? ഇബ്രാഹീം നബി ബലിയർപ്പിച്ച ആ ഇടത്തിനു താൻ കൊടുത്ത പേർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ.  തൗറാത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് വായിക്കാം

 13 അബ്രാഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പിമ്പുറത്തു ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ കൊമ്പു കാട്ടിൽ പിടിപെട്ടു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; അബ്രാഹാം ചെന്നു ആട്ടുകൊറ്റനെ പിടിച്ചു തന്റെ മകന്നു പകരം ഹോമയാഗം കഴിച്ചു.
14 അബ്രാഹാം ആ സ്ഥലത്തിന്നു യഹോവ-യിരേ എന്നു പേരിട്ടു. യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്നു ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞുവരുന്നു.

 

ഉൽപ്പത്തി 22:13-14

ഇബ്രാഹിം (തൗറാത്തിൽ അബ്രഹാം) ആ സ്തലത്തിനു നൽകിയ പേർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആ സ്തലത്തിനു അദ്ദേഹം ‘ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും‘ എന്ന പേർ നൽകി. ആ പേർ ഭൂത കാലമാണോ, വർത്തമാന കാലമാണോ അതോ ഭാവി കാലം ആണോ? അത് തീർച്ചയായും ഭാവി കാലത്തിൽ ആണു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചു കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ  (അത് മൂസാ -അ.സ-500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൗറാത്ത് സമാഹരിച്ച്  ഈ സംഭവം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ) വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് “…അത് നൽകപ്പെടും“ എന്നാണു.  വീണ്ടും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്തിൽ ആണു മാത്രമല്ല അത് വരുവാനുള്ള ഒന്നിനെ നോക്കിക്കാത്തിരിക്കുന്നു. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹീം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൽകപ്പെട്ട ആ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ ആണു എന്നാണു (ഒരു ആൺ ആട്ടിങ്കുട്ടി) കുറ്റിച്ചെടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നതായിരുന്നു അതിനെയാണു തന്റെ മകനു പകരമായി ബലിയർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം ആ പേർ നൽകുമ്പോൾ ആ ആട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ബലിയർപ്പിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇബ്രാഹീം ആ ആടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആയിരുന്നെങ്കിൽ – മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന, ബലിയർപ്പിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന- ‘ദൈവം കരുതിയിരുന്നു‘ എന്ന്പേർ വിളിയ്ക്കുമായിരുന്നു അതായത് എന്ന് ഭൂത കാലത്തിൽ. മൂസാ നബി (അ.സ) യും, ആ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ മകനു പകരം ആ സ്തലത്ത് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആണു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ‘ഇന്നു വരെയും പറയപ്പെടുന്നത് “ദൈവത്തിന്റെ പർവതത്തിൽ അത് നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു.  എന്നാൽ മൂസാ നബിയും ഇബ്രാഹീം നബിയും കൊല്ലപ്പെട്ട് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിങ്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചല്ല ആ സ്തലത്തിനു ആ പേർ വിളിച്ചത് മറിച്ച് ഭാവിയിൽ കരുതപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണു.

അപ്പോൾ അവർ ആ സമയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണു? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന ലഭിക്കുവാൻ നാം അല്ലാഹു ഇബ്രാഹീം നബിയോട് ഈ അടയാളം വിവരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യം യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ പോകുവാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്തലത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം:

“അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, “നിന്റെ മകനെ, നിന്റെ ഏക ജാതനെ, ഇസ്ഹാക്കിനെത്തന്നേ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയാ ദേശത്തേക്ക് പോവുക.  അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമ യാഗം കഴിക്കുക“

 

വാ. 2

ഇത് സംഭവിച്ചത് ‘മോറിയായിൽ‘ വച്ചാണു. അത് എവിടെയാണു? അത് ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ കാലത്ത് (2000 ബി സി)  ഒരു കാട്ടു പ്രദേശം ആയിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം (1000 ബി. സി) പ്രശസ്തനായ ദാവൂദ് രാജാവ് (ദാവീദ്) യെരുശലേം നഗരം അവിടെ സ്താപിച്ചു, അതിനു ശേഷം തന്റെ മകനായ സുലൈമാൻ (ശലോമോൻ) ഒരു ദേവാലയം പണിതു.  നാം സബൂറിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു:

നന്തരം ശലോമോൻ യെരൂശലേമിൽ തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്നു യഹോവ പ്രത്യക്ഷനായ മോരീയാപർവ്വതത്തിൽ യെബൂസ്യനായ ഒർന്നാന്റെ കളത്തിങ്കൽ ദാവീദ് വട്ടംകൂട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു യഹോവയുടെ ആലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി.

 

2 ദിന വ്രിത്താന്തം 3:1

മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘മോറിയാ മല‘ ഇബ്രാഹീമിന്റെ കാലത്ത് (പിന്നീട് മൂസയുടെ കാലത്തും) ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട മലമുകളും നിർജ്ജന പ്രദേശവും ആയിരുന്നു എന്നാൽ 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാവൂദിന്റെയും സുലൈമാന്റെയും കാലത്ത് അത് ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്താന നഗരം ആയിത്തീരുകയും അവിടെ ദൈവത്തിനു ഒരു ആലയം പണിയുകയും ചെയ്തു.  അത് ഇന്നു വരെ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ സ്തലം ആണു.

മോറിയാ മല ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു, ഇബ്രാഹീം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരുന്നില്ല.  സൂറ ജിന്ന് (സൂറത് 72-ജിന്ന്) വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു:

ആരാധനാലയങ്ങൾ ദൈവത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്: അതിനാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആരെയും വിളിക്കരുത്സൂ

 

റ ജിന്ന് 72:18

ഈ ആരാധനാ സ്തലം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു.  എന്ത് കൊണ്ട് ഈ സ്തലം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കണ്ടെത്തുന്നു.

ഈസാ മസീഹും മോറിയാ മലയിലെ യാഗവും

ഇവിടെ നാം ഈസാ മസീഹും (അ.സ) ഇഞ്ചീലുമായി നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നു. നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഈസാ നബിക്ക് നൽകപ്പെട്ട പല നാമങ്ങളിൽ ഒരു നാമവും ആയി ബന്ധപ്പെടുത്താം.  ഈസാക്ക് പല നാമങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഒരു പക്ഷെ അവയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമം ‘മസീഹ്‘ (അത് ‘ക്രിസ്തു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) എന്നതാണു. എന്നാൽ അതു പോലെ തന്നെ മസീഹ് ഈസാക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു നാമം ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു നാമം ആണു.  അത് നാം കാണുന്നത് ഇഞ്ചീലിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രവാചകനായ യഹ് യ (ഇഞ്ചീലിലെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ) പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ആണു:

29 പിറ്റെന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടിട്ടു: ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു;
30 എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നേ.

 

യോഹന്നാൻ 1:29-30

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, എന്നാൽ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഈസാ നബിയുടെ (അ.സ) മറ്റൊരു നാമം, യഹ് യാ അദ്ധേഹത്തിനു നൽകിയത് “ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്“ എന്നായിരുന്നു. ഈസാ നബിയുടെ ജീവിതാവസാനം ഒന്ന് നോക്കൂ.  എവിടെ ആയിരുന്നു അദ്ധേഹം പിടിക്കപ്പെട്ടതും മരണത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടതും? അത് യെരുശലേമിൽ ആയിരുന്നു (അത് നാം മുൻപ് കണ്ടത് പോലെ ‘മോറിയാ മല‘ തന്നെ ആയിരുന്നു. അദ്ധേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുവാൻ വന്നപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയപ്പെട്ടത് എന്തെന്നാൽ:

7 ഹെരോദാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു, അന്നു യെരൂശലേമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ അവനെ അയച്ചു.

 

ലൂക്കോസ് 23:7

മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈസായുടെ ആ ബന്ധനം, വിചാരണയും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കലും യെരുശലേമിൽ ആണു സംഭാവിച്ചത് (=മോറിയാ മല).

നമുക്ക് ഇബ്രാഹീമിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം.  എന്ത് കൊണ്ടാണു താൻ ആ മലയ്ക്ക് ഭാവി കാല നാമമായ ‘ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും‘ എന്ന പേർ നൽകിയത്? അദ്ധേഹം ഒരു പ്രവാചകൻ ആക കൊണ്ട് അവിടെ എന്തോ ഒന്ന് ‘നൽകപ്പെടും‘ എന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ നാടകത്തിന്റെ അവസാനം, ഇബ്രാഹീമിന്റെ മകൻ മരണത്തിൽ നിന്നും അവസാന നിമിഷം രക്ഷപ്പെടുകയാണു കാരണം ഒരു കുഞ്ഞാട് അവനു പകരം മരിക്കപ്പെട്ടു.  രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ഈസാ നബി ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും അദ്ധേഹം പിടിക്കപ്പെടുകയും മരണ ശിക്ഷയ്ക്ക് അതേ ഇടത്ത് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു!

മോറിയാ മലയിൽ നട

ജറുസലേം / മൗണ്ട് മോറിയയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ സമയരേഖ

ആ യാഗം ഇബ്റാഹിം നബിക്ക് മറുവില നൽകി: മരണത്തിൽ നിന്നും

ഇത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണോ?  എങ്ങിനെയാണു ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.  സൂറത് 37:107 ൽ ഇബ്രാഹിം നബി (അ.സ) യെക്കുറിച്ച് കുർ ആൻ പറയുന്നത്

നാം അവനു ഉടനെ വേറെ ഒരു യാഗം മറുവിലയായി നൽകി

 

സൂറ 37:107 സഫാത്

എന്താണു ഈ ‘മറുവില‘ നൽകി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? തടവിൽ ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവനു പകരമായി വില നൽകി സ്വതന്ത്രൻ ആക്കുന്നതാണു അത്. ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് (അ.സ) ‘മറുവില നൽകി‘ എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അദ്ധേഹം എന്തിനോ അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണു  (അതെ, ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടെ!).  അദ്ധേഹം എന്തിന്റെ അടിമ ആയിരുന്നു? അദ്ധേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കൂടെയുള്ള രംഗം നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നു.  അദ്ധേഹം മരണത്തിന്റെ അടിമ ആയിരുന്നു.  ഒരു പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി, മരണം തന്നെ അടിമയാക്കി വച്ചു. ആദാമിന്റെ അടയാളത്തിൽ നാം കണ്ടത് അല്ലാഹു ആദമിനെയും തന്റെ മക്കളെയും (എല്ലാവരെയും പ്രവാചകന്മാർ ഉൾപ്പെടെ) മർത്യർ ആക്കി- അവർ ഇപ്പോൾ മരണത്തിനു അടിമകൾ ആണു.  എന്നാൽ  കുഞ്ഞാടിനെ ബലിയർപ്പിച്ച ഈ നാടകത്തിൽ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) മരണത്തിൽ നിന്നും ‘വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു‘.  നാം ഓരോ അടയാളങ്ങളും ക്രമമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ (ആദാം, കായീനും ഹാബേലും, നോഹ, ഇബ്രാഹീം1) ഇതു വരെയും ഏകദേശം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മ്രുഗ ബലി നൽകിപ്പോന്നു. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിലത് അറിയാമായിരുന്നു അതായത് ഈ ബലി അവരെ രക്ഷിക്കും എന്ന്.  നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രവർത്തി ഭാവി കാലത്ത് ഈസായിലേക്ക് ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‘ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു അദ്ധേഹവുമായി ഇതിനു എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു.

ഈ ബലി: നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം

മോറിയാ മലയിലെ കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ ബലി നമുക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒന്നാണു. കുഞ്ഞാടിനെ നൽകിയതിനു ശേഷം അവസാനം അല്ലാഹു ഇബ്രാഹീം നബിയോട് അരുളിചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ

“…നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതു കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തിരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും“

 

ഉൽപ്പത്തി 22:18

താങ്കൾ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ (അതെ താങ്കൾ ആണു!) ഇത് താങ്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെയാണു അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ‘അനുഗ്രഹം‘ ലഭിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും!  അത് വളരെ ലാഭകരമായ ഒന്ന് അല്ലെ?! എങ്ങിനെയാണു ഇബ്രാഹീമിന്റെ ചരിത്രവും  ഈസാ നബിയുടെ ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ആയിത്തീരുന്നത്? എന്ത് കൊണ്ടാണു? നാം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) ‘വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു‘ അത് നമുക്കും ഒരു സൂചകം ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂസാ നബിയുടെ അടയാളങ്ങൾ (അദ്ധേഹത്തിനു രണ്ട് അടയാളം ഉണ്ടു) വായിച്ചു കൊണ്ട് തുടരാം അവ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം വ്യക്തമാക്കിത്തരും.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ‘സന്തതി‘ എന്ന വാക്ക് ഏക വചനം ആണു എന്നതാണു. അത് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടം സന്തതി പരംബരകളോ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെയോ പോലെ ‘സന്തതികൾ‘ അല്ല. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന വാഗ്ദത്തം ഇബ്രാഹീമിന്റെ ഒരു ‘സന്തതി‘ യിൽക്കൂടി എന്ന ഏക വചനം ആണു- ‘അവൻ‘ എന്ന ഏക വചനം, പലരിൽക്കൂടി എന്നോ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിൽ കൂടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ‘അവർ‘ അല്ല.  മൂസാ നബിയുടെ പെസഹാ അടയാളം നമുക്ക് ഇതെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കും.

ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ 2 -ആംഅടയാളം: നീതീകരണം

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹ്ഹുവിൽ നിന്നും എന്താണു വേണ്ടത്? ആ ചോദ്യത്തിനു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും, എന്നാൾ ആദാമിന്റെ അടയാളം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യവശ്യമായി വേണ്ടത് നീതീകരണം ആണെന്നതാണു.  അവിടെ നാം നമ്മോട് (ആദാമിന്റെ സന്തതികളോട്) നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ആദാമിന്റെ മക്കളേ, നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച വസ്ത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ്.

 

സൂറ 7:26

അപ്പോൾ എന്താണു ‘നീതീകരണം‘? തൗറാത്ത് നമ്മോട് അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്

അവൻ പാറ; അവന്റെ പ്രവൃത്തി അത്യുത്തമം. അവന്റെ വഴികൾ ഒക്കെയും ന്യായം; അവൻ വിശ്വസ്തതയുള്ള ദൈവം, വ്യാജമില്ലാത്തവൻ; നീതിയും നേരുമുള്ളവൻ തന്നേ.

 

ആവർത്തനം 32:4

തൗറാത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന ചിത്രം ഇങ്ങനെ ആണു, നീതീകരണം എന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ തികഞ്ഞവനായി ഇരിക്കുക; ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വഴികളും (അൽപ്പം ചിലതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെയുമോ അല്ല എന്നാൽ മുഴുവനും) നീതിയുള്ളത് ആയിത്തീരുന്നു, ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് (ചെറിയ ഒരു അംശം പോലും) പോലും ചെയ്യുന്നില്ല; അവൻ നീതിമാനാണു. ഇതാണു നീതീകരണം, ഇതാണു അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ച് തൗറാത്ത് നമ്മോട് വിവരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടാണു നീതീകരണം വേണ്ടത്? നമുക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ സബൂറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം.  സങ്കീർത്തനം 15 (ദാവൂദ് എഴുതിയത്) ൽ നാം വായിക്കുന്നത്:

ഹോവേ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും? നിന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും?
2 നിഷ്കളങ്കനായി നടന്നു നീതി പ്രവർത്തിക്കയും ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ.
3 നാവുകൊണ്ടു കരള പറയാതെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരനോടു ദോഷം ചെയ്യാതെയും കൂട്ടുകാരന്നു അപമാനം വരുത്താതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ;
4 വഷളനെ നിന്ദ്യനായി എണ്ണുകയും യഹോവാഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ; സത്യംചെയ്തിട്ടു ചേതം വന്നാലും മാറാത്തവൻ;
5 തന്റെ ദ്രവ്യം പലിശെക്കു കൊടുക്കാതെയും കുറ്റുമില്ലാത്തവന്നു വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ; ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരുനാളും കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല.

 

സങ്കീർത്തനം15

അല്ലാഹുവിന്റെ ‘വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ‘ ആർ കയറും എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ, അത് അല്ലാഹുവിനോട് കൂടെ പറുദീസയിൽ ആർക്ക് കഴിയുവാൻ സാധിയ്ക്കും എന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനു ഉത്തരമായി അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുംബോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയും, നീതിമാനും (വാ. 2) ആയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ- അവനു മാത്രമേ അല്ലാഹുവിനോട് കൂടെ പറുദീസയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നാണു. അല്ലാഹു നീതിമാനും സമ്പൂർണ്ണനും ആക കൊണ്ട്2 തന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കേണ്ടതിനു നീതീകരണം ആവശ്യമാണു.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) ന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം പരിശോധിക്കാം.  വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളിലെ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക. തൗറാത്തിലെയും കുർ ആനിലെയും വിവരണങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) ‘അവന്റെ വഴി‘ പിന്തുടർന്നു (സൂറ 37:83) എന്നും അങ്ങിനെ ചെയ്ക കൊണ്ട് അദ്ധേഹം ‘നീതീകരണം‘ പ്രാപിച്ചു (ഉൽപ്പത്തി 15:6) – ആദാമിന്റെ അടയാളം നമുക്ക് ആവശ്യമാണു എന്ന് പറയുന്ന അതേ കാര്യം.  അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രധാന ചോദ്യം: അത് എങ്ങിനെ അദ്ധേഹത്തിനു ലഭിച്ചു? എന്നതാണു.

ഞാൻ സാധാരണമായി ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടു വിധങ്ങളിൽ ആണു എന്നാണു.  ആദ്യ മാർഗ്ഗം (എന്റെ ചിന്തയിൽ) എനിക്ക് നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ തന്റെ അസ്തിത്വം ഏറ്റു പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണു എന്നതാണു.  ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ ‘വിശ്വസിക്കുന്നു‘. ഈ ചിന്തയെ ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, തന്നെ അല്ലേ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) ഉൽപ്പത്തി 15:6 ‘ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു‘ എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ധേഹം അല്ലാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് എന്നാണു. അല്ല അല്ലാഹു തനിക്ക് ഉറപ്പായി ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകി- ഒരു മകനെ താൻ അണച്ചു കൊള്ളും എന്ന്.  ആ ഒരു വാഗ്ദത്തം ആണു ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) നു അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വീണ്ടും നാം ഒന്നു കൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ, പിശാച് (ശൈത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ് ലീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) അല്ലാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു- എന്നാൽ അവനിൽ നീതിയുടെ അംശം ലവലേശം ഇല്ലാ എന്നത് വളരേ ഉറപ്പായ കാര്യം ആണു.  അപ്പോൾ ലളിതമായി അല്ലാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അല്ല ‘ആ വഴി‘ എന്നത്. അതു മാത്രം മതിയവുകയില്ല.

രണ്ടാമതായി ഞാൻ സാധാരണമായി കരുതുന്നത് എനിക്ക് നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നത് എന്റെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ മൂലവും മത പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും എനിക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും അതു നേടിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിക്കാം എന്നാണു.  ചീത്ത പ്രവർത്തികളെക്കാൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക വഴി, അതായത് പ്രാർത്തനകൾ, ഉപവാസം, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക മത പരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ഞാൻ നീതികരണം പ്രപിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ അർഹൻ, ആണു എന്നതാണു.  എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൗറാത്തിൽ  ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല പറയുന്നത്.

അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം (അതായത് അല്ലാഹു) അത് അവനു (അതായത് ഇബ്രാഹീമിനു) നീതിയായി കണക്കിട്ടു.

 

ഉൽപ്പത്തി 15:6

ഇബ്രാഹീം നീതീകരണം ‘നേടുക‘ അല്ലായിരുന്നു; അത് അദ്ധേഹത്തിനു ‘കണക്കിടുക‘ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണു വ്യത്യാസം?  ശരിയാണു, താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ‘സമ്പാദിക്കുക‘ ആണെങ്കിൽ- താങ്കൾ അതിനു അർഹൻ ആണു.  അത് താങ്കൾ ജോലി ചെയ്തതിനു കൂലി വാങ്ങുന്നതിനു തുല്യം ആണു.  എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതു താങ്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുകയാണു.  അത് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടാതോ അർഹതപ്പെട്ടതോ അല്ല.

ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) അല്ലാഹു ഉണ്ടെന്ന് വളരെ ആഴമായി വിശ്വസിച്ച വ്യക്തി ആണു.  അദ്ധേഹം ഒരു പ്രാർത്തനാ മനുഷ്യനും, ധ്യാന നിരതനും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു (ലൂത്ത്/ ലോത്തിനെ സഹായിച്ചതും തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് പോലെ).  ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല നാം മനസ്സിലക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹീമ്ന്റെ വഴി വളരെ ലളിതമാണു അത് കൊണ്ടു തന്നെ നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുവാൻ വഴിയുണ്ട്. തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ)നു നീതീകരണം ലഭിച്ചത് അദ്ധേഹത്തിനു അല്ലാഹു നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദത്തം അതു പോലെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണു എന്നാണു.  ഇത് സാധാരണമായി നീതീകരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ അതായത് അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, മത പരമായ കാര്യങ്ങൾ (പ്രാർത്തന, നോമ്പ്, മുതലായവ) ചെയ്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിക്കാം എന്ന ചിന്തകളെ തകിടം മറിക്കുന്നതാണു. ഈ വഴി അല്ല ഇബ്രാഹീം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.  അദ്ധേഹം ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ചു.

ഒരു മകനെ ലഭിയ്ക്കും എന്ന വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിക്കുക എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ലളിതമെന്നു തോന്നിയാലും അത് തീർച്ചയായും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അല്ല.  ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് ആ വാഗ്ദത്തത്തെ തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിനു അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഒരു മകനെ നൽകാമയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് നിരാകരിക്കാമായിരുന്നു.  കാരണം ഈ സമയം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഇബ്രാഹീമും സാറായിയും (അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ) വയസ്സു ചെന്നവർ ആയിരുന്നു- മക്കൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള വയസ്സ് വളരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ ആദ്യത്തെ അടയാളത്തിൽ  അദ്ധേഹത്തിന്റെ ജന്മ ദേശം വിട്ട് കനാനിലേക്ക് യാത്ര ആകുമ്പോൾ അദ്ധേഹത്തിനു 75 വയസ്സായിരുന്നു.  ആ സമയം അല്ലാഹു തനിക്ക് ‘വലിയൊരു രാജ്യം‘ ലഭിക്കും എന്ന വാഗ്ദത്തം നൽകി. വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഇബ്രാഹീമും ഭാര്യയും വളരെ വയസ്സു ചെന്നവർ ആവുകയും തീർച്ചയായും വളരെ നാളുകൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് ഇപ്പോളും ഒരു മകനും ഇല്ല- അത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു ‘ജാതി‘ ആയിട്ടില്ല. “എന്തുകൊണ്ടാണു അല്ലാഹു അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മകനെ ആദ്യമേ തന്നില്ല?“, എന്ന് അദ്ധേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരിക്കാം. മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, അദ്ധേഹം അല്ലാഹുവിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ആ വാഗ്ദത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിച്ചു- ആ വാഗ്ദത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായും ഒന്നും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ വിശ്വസിച്ചു. ആ വാഗ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ (ഒരു മകൻ ജനിക്കേണ്ട പ്രായം കവിഞ്ഞും ജനിക്കും എന്നത്) താൻ അല്ലാഹു ഒരു അദ്ഭുതം അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

വാഗ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അതിനായി കാത്തിരിക്കുക എന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണു.  തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും, മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, വാഗ്ദത്ത ദേശമായ കനാനിൽ കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ട് വാഗ്ദത്ത സന്തതിക്കായി കാത്തിരുന്നത് (കുറെ വർഷങ്ങൾക്കൂടെ) തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. നൽകപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തം തിരസ്കരിച്ച് അദ്ധേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട തന്റെ ജന്മ ദേശവും തന്റെ സഹോദരനും കുടുംബവും താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന  മെസൊപൊട്ടേമിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് (ആധുനിക ഇറാക്ക്) തിരികെ പോകുന്നത് അതിലും എളുപ്പമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് ആ വാഗ്ദത്തം മുറുകെപ്പിടിച്ച് അതിനായി കാത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു- അതായത് ഓരോരൊ ദിവസവും-വർഷങ്ങളോളം വഗ്ദത്തം ലഭിക്കുവാനായി കാത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. തനിക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തിൽ താൻ ഏറ്റവും വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ വഗ്ദത്തത്ത്തിനു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വേറെ സാധാരണമായ ഏതു ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കാളും പ്രമുഖസ്താനം ഉണ്ടായിരുന്നു- എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളേക്കാളും. ശരിയായ അർത്തത്തിൽ, ഒരു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്നാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വാഗ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും അല്ലാഹുവിനോട് ഉള്ള സ്നേഹവും ആണു കാണിക്കുന്നത്.

അങ്ങിനെ വാഗ്ദത്തിൽ ‘വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക‘ എന്നത് മാനസികമായി അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നതിലും വളരെ അപ്പുറമാണു. ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് തന്റെ ജീവിതം, കീർത്തി, സുരക്ഷ, അതതു സമയം നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും തന്റെ വാഗ്ദത്തം നേടേണ്ടതിനു നഷ്ടമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.  അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചതു കൊണ്ട് താൻ ക്രിയാത്മകമായും അനുസരണത്തോടെയും കാത്തിരുന്നു.

ഈ അടയാളം കാണിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) ഒരു മകനെ ലഭിക്കും എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിച്ചു, അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്ക കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനു നീതീകരണം നൽകപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിടപ്പെട്ടു.  ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രഹീം നബി ഈ വാഗ്ദത്തത്തിനു തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു.  അദ്ദേഹത്തിനു വേണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ തിരികെ തന്റെ ദേശത്തേക്ക് (ആധുനിക ഇറാക്ക്) പോകാമായിരുന്നു.  അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, മത പരമായ കാര്യങ്ങൾ (പ്രാർത്തന, നോമ്പ്, മുതലായവ) മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും  ചെയ്യുകയും വാഗ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അല്ലാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങിനെ ആകുമ്പോൾ മത പരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് തനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും എന്നല്ലാതെ ‘നീതീകരണം‘ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കുർ ആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ആദമിന്റെ മക്കൾ -“നീതിയുടെ വസ്ത്രം- അതാണു ഏറ്റവും നല്ലത്“. ഇതായിരുന്നു ഇബ്രാഹീമിന്റെ വഴി.

നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. പറുദീസയിൽ കടക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ആയിരിക്കുന്ന നീതീകരണം, നാം സമ്പാദിക്കുക അല്ല നമുക്ക് കണക്കിടപ്പെടുകയാണു.  അത് നമുക്ക് കണക്കിടുന്നത് നാം അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തിൽ ആശ്രയിക്ക കൊണ്ടാണു.  പക്ഷെ ആരാണു നീതീകരണത്തിനു വേണ്ടി വില നൽകുന്നത്?  നമുക്ക് 3 ആം അടയാളത്തിൽ തുടരാം.

 

ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം 1: അനുഗ്രഹം

ഇബ്രാഹിം! (അ. സ.).  അദ്ധേഹം അബ്രഹാം, അബ്രാം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.  ഏക ദൈവ വിശ്വാസമുള്ള മൂന്നു മതങ്ങളായ യഹൂദാ മതം, ക്രിസ്തീയ മതം, ഇസ്ലാം മതം തുടങ്ങിയവ  തന്നെ മാത്രുക ആക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയി അംഗീകരിക്കുന്നു.  അറബികളും യഹൂദന്മാരും ഈ കാലത്ത് അവരുടെ വംശ പാരമ്പര്യം അദ്ധേഹത്തിന്റെ  മക്കളായ  ഇസ്ഹാക്കിലും ഇസ്മായിലിലും കൂടി കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയിലും തനിക്കു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. കാരണം അദ്ധേഹത്തിനു ശേഷം വന്ന പ്രവാചകന്മാർ തന്നിൽ ആണു പണിയപ്പെട്ടത്.  അതുകൊണ്ട് നാം ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ (അ. സ.)   അടയാളങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി പരിശോധിക്കുവാൻ പോകുകയാണു. ഖുർ ആനിലും തൗറാത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ധേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

ഖുർ ആനിലെ ആയത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ.)  യിൽ നിന്നും വിവിധ ‘ഗോത്ര‘ ജന വിഭാഗങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കും എന്നാണു.  ഈ ജനം ‘വലിയൊരു രാജ്യം‘  കൈ വശമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ‘ജന വിഭാഗം‘  ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തനിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും,  അവനു ഈ ജന വിഭാഗത്തിനു നടുവിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താലേ ഈ ജനത്തിനു ഒരു ‘വലിയ രാജ്യം‘ നേടുവാൻ കഴിയൂ.

ഇബ്രാഹീം നബിക്കു (അ. സ.) ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തം

തൗറാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള  ഒരു ഭാഗം (ഉൽപ്പത്തി 12:1-7) നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത് പടച്ചവൻ എങ്ങിനെ   ഈ രണ്ടു ‘ജാതികളുടെ‘ നിവർത്തീകരണവും ‘ഒരു വലിയ രാജ്യം‘ ഇബ്രാഹീമിൽ (അ. സ.) നിന്നും വരുന്നു എന്നതും ആണു.  ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പടച്ചവൻ അടിസ്താനപരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് നൽകി.  നമുക്ക് അത് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.  ഇബ്രാഹീം നബിയോട് (അ. സ.) അല്ലാഹു അരുളി ചെയ്യുന്നത് നാം വായിക്കുന്നത്:

ഹോവ അബ്രാമിനോടു അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ: നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തെക്കു പോക.
2 ഞാൻ നിന്നെ വലിയോരു ജാതിയാക്കും; നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും; നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
3 നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും; നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.
4 യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു; ലോത്തും അവനോടുകൂടെ പോയി; ഹാരാനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോൾ അബ്രാമിന്നു എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു.
5 അബ്രാം തന്റെ ഭാര്യയായ സാറായിയെയും സഹോദരന്റെ മകനായ ലോത്തിനെയും തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തുകളെയൊക്കെയും തങ്ങൾ ഹാരാനിൽ വെച്ചു സമ്പാദിച്ച ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു കനാൻ ദേശത്തേക്കു പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടു കനാൻ ദേശത്തു എത്തി.
6 അബ്രാം ശേഖേമെന്ന സ്ഥലംവരെയും ഏലോൻ മോരെവരെയും ദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു. അന്നു കനാന്യൻ ദേശത്തു പാർത്തിരുന്നു.
7 യഹോവ അബ്രാമിന്നു പ്രത്യക്ഷനായി: നിന്റെ സന്തതിക്കു ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. തനിക്കു പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവെക്കു അവൻ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.

ഉൽപ്പത്തി12:2-3

ഇബ്രാഹീമിന്റെ (അ. സ.) മഹത്വം

ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തുള്ള പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങിനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം തന്നെത്തന്നെ തൗറാത്തിൽക്കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി എന്നു മന: സ്സിലാക്കാം എന്നതുമാണു.  ഇവിടെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ യാധാർത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഈ വെളിപ്പാടിന്റെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ.) നു നേരിട്ട് ‘ഞാൻ നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും‘ എന്ന വാഗ്ദത്തം നൽകി എന്നാണു.  നാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണെങ്കിലും ഇബ്രാഹീം/ അബ്രഹാം/അബ്രാം  എന്ന പേരു ലോകം എങ്ങും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര നാമം ആയി മാറി എന്ന് നാം അറിയുന്നു.  ഈ വാഗ്ദത്തം അക്ഷരാർത്തത്തിലും, ചരിത്രപരമായും നിറവേറി.  ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തൗറാത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഇന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് 200-100 ബി. സി. കാലത്ത് ചാവു കടൽചുരുളുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണു.  അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വഗ്ദത്തം, ചുരുങ്ങിയത്, ആ കാല ഘട്ടം മുതൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണു എന്നാണു.  ആ കാലത്ത് അബ്രഹാം എന്ന വ്യക്തിയും നാമവും  ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമായിരുന്നവരും തൗറാത്തിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അല്ലാതെ വേറെ ആരാലും   അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.  എന്നാൽ ഇന്ന് ആ നാമം എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെടുന്നതും, മഹത്വമാർന്നതുമായ ഒരു നാമം ആണു.  അങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്ത നിവ്രിത്തി, അത് എഴുതപ്പെടുന്നതിനു മുൻപല്ല എഴുതപ്പെട്ടതിനു ശേഷം  നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണു.

ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് (അ. സ.) ലഭിച്ച ഈ വാഗ്ദത്തം നിറവേറി എന്നത്  സംശയം ലേശം ഇല്ലാത്തതാണു, ഇത്  നടന്നു എന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ അവിശ്വാസികൾക്കു പോലും തെളിവായ കാര്യമാണു,  ഈ വാഗ്ദത്ത നിവർത്തി ഇബ്രാഹീം നബിക്ക് (അ.സ) അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറ്റ് വാഗ്ദത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മ വിശ്വാസം നൽകുന്നു.  നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം.

നമുക്ക് ഉള്ള അനുഗ്രഹം

വീണ്ടും, ഇബ്രാഹീമിൽ (അ. സ.) നിന്നുള്ള   ‘വലിയ ഒരു ജാതി ആക്കും‘ എന്ന ആ വാഗ്ദത്തവും ഇബ്റാഹീം നബിക്ക് (അ. സ) ലഭിച്ച ‘അനുഗ്രഹവും‘ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു.   എന്നാൽ അതു മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത്, ഈ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിനു മാത്രം ലഭിച്ചതല്ല എന്നതാണു. അതിന്റെ കാരണം തൗറാത്ത് പറയുന്നത് “നിന്നിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും“ (അതായത്. ഇബ്രാഹീം നബി യിൽക്കൂടെ). ഇത് താങ്കളും ഞാനും ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതും ശ്രദ് ധിക്കേണ്ടതും ആണു.  കാരണം താങ്കളും ഞാനും ‘ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളിലും‘ പെട്ടവർ ആണു- അവിടെ നമ്മുടെ മതമേത് എന്നതോ, വംശം ഏത് എന്നതോ, എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതോ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക നിലവാരം എന്ത് എന്നതോ, നാം ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതോ ഒരു വിഷയം അല്ല.  ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒന്നാണു ഈ വാഗ്ദത്തം.  ഇത് താങ്കൾക്കുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തം ആണു. നമ്മുടെ മത, വംശ, ഭാഷാ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും, തമ്മിൽ പോരടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും, ഈ ഒരു വാഗ്ദത്തം നമ്മെ സാധാരണമായി  വേർതിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജയം നേടുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തം ആണു.  എങ്ങിനെ? എപ്പോൾ? ഏതു തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രങ്ങൾ? അത് ഈ സമയം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ അടയാളം താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ.)യിൽക്കൂടെ മറ്റൊരു വാഗ്ദത്തം ഉരുവാക്കുന്നതിനായിരുന്നു.  ഈ വാഗ്ദത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നിവർത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതു കൊണ്ട്, ഇനി നിവർത്തി ആകുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്തവും വ്യക്തമായും ആക്ഷരീകമായും നിവർത്തി ആകും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി പറയാം- എന്നാൽ അത് തുറക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ) ഈ വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു…

“അങ്ങിനെ അബ്രാം അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതു പോലെ പുറപ്പെട്ടു“

 

വാ. 4

ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ) യുടെ ഊരിൽ നിന്നും കനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ രേഖ

വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര എത്ര ദൂരം ഉള്ളതായിരുന്നു? മുകളിലുള്ള മാപ് തന്റെ യാത്രയെ വിവരിക്കുന്നു.  താൻ യധാർത്തത്തിൽ തന്റെ ജന്മ സ്തലമായ ഊർ എന്ന സ്തലത്ത് (ഇന്നത്തെ ഇറാക്കിനു തെക്ക്) നിന്ന് ഹാരാൻ (ഇറാക്കിന്റെ വടക്ക്) എന്ന ഇടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.  അതിനു ശേഷം ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ) അന്ന് കനാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.  അതു ഒരു ദീർഘ ദൂര യാത്ര ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം.  നബി ഒരു പക്ഷെ കുതിരപ്പുറത്തോ, കഴുതപ്പുറത്തോ, ഒട്ടകപ്പുറത്തോ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാം.  അതു കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നതിനു മാസങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കാം.  ഇബ്റാഹിം നബി (അ. സ) തന്റെ കുടുംബത്തെയും, സുഖമുള്ള ജീവിതവും (മെസൊപൊട്ടെമിയ ആ കാലത്ത് ലോക സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആയിരുന്നു), തന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും, പരിചയങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്ക് മുൻപരിചയം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.  തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത്, ആ യാത്ര, ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ) യുടെ 75 ആം വയസ്സിൽ ആയിരുന്നു എന്നാണു!

മുൻപുൻണ്ടായിരുന്ന പ്രവചകന്മാരെപ്പോലെയുള്ള മൃഗ ബലികൾ

ഇബ്രാഹിം നബി (അ. സ) കനാനിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയപ്പോൾ താൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് തൗറാത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു:

“അവിടെ അവൻ ദൈവത്തിനു ഒരു യാഗ പീTw

പണിതു“വാ. 7

യാഗ പീTത്തിൽ ആണു, ഹാബീലും നോഹയും എല്ലാം മൃഗങ്ങളെ രക്ത ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത്.  ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആണു പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നു.

ഇബ്രാഹീം നബി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഈ പുതിയ സ്തലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പല കാര്യങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു.  എന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്തതിൽക്കൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അതായത് താൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാ ജാതികളും  താൻ മുഖാന്തിരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുമായി അല്ലാഹുവിനു കീഴ്പ്പെട്ടു.  അതു കൊണ്ടാണു താൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത്.  നാം ഇനിയും ബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തുടർന്ന് പരിശോധിക്കും.

ലൂത്തിന്റെ അടയാളം

ലൂത്ത് (അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ/ തൗറാത്തിൽ ലോത്ത്) ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ) ന്റെ അനന്തരവൻ ആയിരുന്നു. അദ്ധേഹം ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ജനം പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അല്ലാഹു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവചനീക അടയാളമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം ആണു ആ അടയാളങ്ങൾ? അതിനു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഈ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ നാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം. ഈ സംഭവം കുർ ആനിലും തൗറാത്തിലും വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

കുർ ആനിലും തൗറാത്തിലും നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കൂട്ടം ആളുകളെ കാണുവാൻ കഴിയും, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ ദൂദന്മാർ) ഉൾപ്പെടെ. നമുക്ക് അവരെ ഓരോരുത്തരെയുംക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് ക്രമമായി ചിന്തിക്കാം.

സോദോമിലെ പുരുഷന്മാർ.

ഈ പുരുഷന്മാർ വളരെ അധികം വക്രത നിറഞ്ഞവർ ആയിരുന്നു. അവർ മറ്റു പുരുഷന്മാരെ ബലാൽസംങ്കം ചെയ്യുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു (അവർ യധാർത്തത്തിൽ ദൈവ ദൂതന്മാർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ സോദോമിലെ പുരുഷന്മാർ അവർ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരെ കൂട്ടമായി ബലാൽ സങ്കം ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു). ഇങ്ങനെയുള്ള പാപം വളരെ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞതായതു കൊണ്ട് ആ നഗരത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അല്ലാഹു ഉറച്ച തീരുമാനിച്ചു. ആ ന്യായവിധി ആദമിനു നൽകിയതു പോലെ മാറ്റമില്ലാത്തതായിരുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ അല്ലാഹു ആദമിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണു എന്നാണു. മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയും (അടിയോ, തടവിലാക്കുക മുതലായവ പോലെ) മതിയാവുകയില്ലായിരുന്നു. അല്ലാഹു ആദാമിനോട് അരുളിച്ചെയ്തത്:

“…എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വ്രിക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത്, അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിയ്ക്കും.“

 

ഉൽപ്പത്തി 2:17

അതുപോലെ, സോദോമിലെ പുരുഷന്മാരുടെ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അവർ മരണത്തിനു വിധേയർ ആകണം എന്നായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ആ നഗരം മുഴുവനും അതിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു തീ അയച്ച് ഉന്മൂല നാശം ചെയ്യുവാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ഇൻജീലിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന മാത്രുകയുടെ ഉദാഹരണം ആണു:

പാപത്തിന്റെ ശംബളം മരണമത്രെ

റോമർ 6:23

ലൂത്തിന്റെ മരുമക്കൾ

നോഹയുടെ കധയിൽ, അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ന്യായം വിധിച്ചു, ആദാമിന്റെ അടയാളത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നത് പോലെ ഈ ന്യായ വിധി ജല പ്രളയം മൂലമുള്ള മരണം ആയിരുന്നു. കുർ ആനും തൗറാത്തും നമ്മോട് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവനും ആ കാലത്ത് ‘തിന്മയാൽ‘ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണു. അല്ലാഹു സോദോമിലെ ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചത് അവർ വളരെ വക്രതയും തിന്മയും നിറഞ്ഞവർ ആയതു കൊണ്ടാണു. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രലോഭനം വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി ആയതു കൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്നും സുരക്ഷിതനും ആണു എന്നാണു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അങ്ങിനെയുള്ള മോശമായ തെറ്റുകൾ ഇതു വരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് ഞാൻ സുരക്ഷിതൻ ആണോ? ലൂത്തിന്റെയും മരുമക്കളുടെയും അടയാളം എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അവർ സ്വവർഗ്ഗ ഭോഗം ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം സോദോമ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടു കൂടി, വരുവാനുള്ള ന്യായ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അവർ ഗൗരവം ആയി എടുത്തില്ല. സത്യത്തിൽ, തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് അവർ ‘അദ്ധേഹം (ലൂത്ത്) വെറുതെ തമാശ പറയുകയാണു‘ എന്ന് കരുതി എന്നാണു. അപ്പോൾ അവരുടെ വിധി സോദോമിലെ മറ്റു ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തം ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ? ഇല്ല! അവർ അതേ വിധി അനുഭവിച്ചു. ഈ മരുമക്കൾക്കും സോദോമിലെ ദുഷ്ടരായ ജനത്തിനും ഉണ്ടായ അനുഭവം ഒട്ടും വ്യത്യസ്തം ആയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന അടയാളം എല്ലാവരും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വളരെ ഗൗരവം ആയി എടുക്കണം എന്നാണു. അവ വക്രത നിറഞ്ഞ ജനത്തിനു വേണ്ടി മത്രം ഉള്ളതല്ല.

ലൂത്തിന്റെ

ഭാര്യലൂത്തിന്റെ ഭാര്യ നമുക്ക് വലിയ ഒരു അടയാളം ആണു. കുർ ആനിലും തൗറാത്തിലും നാം കാണുന്നത് അവൾ മറ്റുള്ളവരോടു കൂടി നശിച്ചു പോയി എന്നാണു. അവൾ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൾക്ക് ലൂത്തുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രത്യേക ബന്ധം അവർ സോദോമിലെ ആളുകളെപ്പ്പ്പോലെ സ്വവർഗ്ഗ രതി നടത്താഞ്ഞിട്ട് കൂടി അവളെ രക്ഷിച്ചില്ല. ദൂദന്മാർ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്:

‘നിങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്‘ഹൂദ് അല്ലെങ്കിൽ

 

സൂറത്ത് 11:81

 

‘തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്‘

 

ഉൽപ്പത്തി 19:17

 

തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത്

26 ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ പിന്നിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി ഉപ്പുതൂണായി ഭവിച്ചു.

ഉൽപ്പത്തി 19:26.

എന്താണു അവളുടെ ‘തിരിഞ്ഞു നോട്ടം‘ എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവൾ തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ചെറിയ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കാം എന്നും അതു കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണും. അവളുടെ വിധി -അവളുടെ ‘ചെറിയ‘ തെറ്റു കൊണ്ട്- സോദോമിലെ പുരുഷന്മാർ ‘വലിയ‘ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച അതേ ശിക്ഷ ലഭിച്ചു- മരണം. അദ്ധേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളമാണു അത് നമ്മെ ‘ചെറിയ‘ തെറ്റുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും നമ്മെ ഒഴിവാക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെ തടയുന്നു- ലൂത്തിന്റെ ഭാര്യ നമുക്ക് ഈ തെറ്റായ ചിന്തകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ലൂത്ത്, അല്ലാഹുവും തന്റെ ദൂതന്മാരും
നാം ആദാമിന്റെ അടയാളത്തിൽ കണ്ടതു പോലെ, അല്ലാഹു ന്യായം വിധിച്ചപ്പോൾ കരുണയും കാണിച്ചു. ആ ന്യായ വിധിയിൽ കരുണ കാണിച്ചത് തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് നൽകിയാണു.

നോഹയുടെ കാര്യ

ത്തിലോ, അല്ലാഹു ന്യായം വിധിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അല്ലാഹു അവർക്ക് പെട്ടകത്തിൽക്കൂടെ കരുണ കാണിച്ചു. അല്ലാഹു ഒരിക്കൽക്കൂടെ, അവന്റെ ന്യായ വിധിയോടു കൂടെ കരുണ കാണിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധാലു ആയിരുന്നു. തൗറാത്ത് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത്:

16 അവൻ താമസിച്ചപ്പോൾ, യഹോവ അവനോടു കരുണ ചെയ്കയാൽ, ആ പുരുഷന്മാർ അവനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൈക്കു പിടിച്ചു പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിആക്കി.

ഉൽപ്പത്തി 19:16

ഇതിൽ നിന്നും നാം എന്താണു മനസ്സില്ലക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ അടയാളങ്ങളിലേത് പോലെ, കരുണ സാർവത്രികം ആയിരുന്നെങ്കിലും അത് നൽകപ്പെട്ടത് ഒരേ ഒരു വഴിയിൽക്കൂടി മാത്രമാണു- അവരെ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, ഉദാഹരണത്തിനു, ഒരു ആ അഗ്നിയെ പ്രധിരോധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതം ആ പട്ടണത്തിൽ നിർമ്മിച്ച് അവർക്കു കരുണ കാണിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. കരുണ ലഭിയ്ക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ- പട്ടണത്തിനു പ്രുറത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അനുഗമിക്കുക. അല്ലാഹു തന്റെ കരുണ ലൂത്തിനും കുടുംബത്തിനും കാണിച്ചത് അദ്ധേഹം നല്ലവനും പൂർണ്ണനും ആയിരുന്നതു കൊണ്ട് അല്ല. സത്യത്തിൽ, കുർ ആനിലും, തൗറാത്തിലും നാം ലൂത്ത് തന്റെ പെണ്മക്കളെ ആ ക്രൂർന്മാർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു- അത് നല്ല ഒരു തീരുമാനം ആയിരുന്നില്ല. തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് ലൂത്ത് പോലും ദൂദന്മാർ ആ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ ഒന്ന് ‘മടിച്ചു‘ എന്നാണു. ഇതിൽ എല്ലാം, അല്ലാഹു കരുണ കുറച്ചു കൂടെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു അവന്റെ ‘കൈ പിടിച്ചു‘ ആ പട്ടണത്തിനു വെളിയിലേക്ക് നടത്തുക വഴി. ഇത് നമുക്ക് ഒരു അടയാളം ആണു: അല്ലാഹു തന്റെ കരുണ നമുക്ക് ധീർഖമാക്കിത്തരും, അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ യോഗ്യതയെ ആസ്പദം ആക്കിയല്ല. എന്നാൽ നാം, നമുക്ക് മുൻപിൽ ലൂത്ത് നമുക്ക് മുൻപിൽ ഉള്ളത് പോലെ, ഈ കരുണ നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിനു നാം അത് സ്വീകരിക്കണം. ആ മരുമക്കൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അത് കൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല.

തൗറാത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലാഹു തന്റെ കരുണ ലൂത്തിനു നീട്ടിക്കൊടുത്തത് തന്റെ അമ്മാവൻ, മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) അവനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്തിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടാണു (ഉൽപ്പത്തിപുസ്തകത്തിൽ അതു ഇവിടെ വായിക്കുക) തൗറാത്ത് തുടർന്ന് ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടയാളങ്ങളിൽക്കൂടെയുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ‘നീ എന്നെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജാതികളും നിന്നിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും‘ (ഉൽപ്പത്തി 22:18). ഈ വാഗ്ദത്തം നമ്മെ ജാഗ രൂഗർ ആക്കണം കാരണം നാ ആരാണെങ്കിലും, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിലും, ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിലും, എവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം രണ്ടു കൂട്ടരും “ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളിലും“ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ആണു. ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ പ്രാർഥന അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണ ലൂത്തിനു ധീർഖമാക്കി കൊടുത്തു എങ്കിൽ, അവൻ അതിനു അർഹൻ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും, എത്രമാത്രം ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടയാളം നമുക്ക് കരുണ ധീർഖമാക്കിത്തരും, ‘എല്ലാ ജാതികളിലും‘ ഉൾപ്പെടുന്ന നമുക്ക്? ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വച്ച് കൊണ്ട് നാം ഇബ്രഹീമിന്റെ അടുത്ത അടയാളങ്ങൾ തൗറാത്തിൽ നിന്നും നോക്കുവാൻ പോവുകയാണു.