പെന്തക്കോസ്ത്: ശക്തിയും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശവും നൽകുവാൻ സഹായി വരുന്നു

സൂറ അൽ ബലദ് (സൂറ 90 – നഗരം) നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ഒരു സാക്ഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു , സൂറ അൻ-നസ്ർ (സൂറ 110 – ദിവ്യ പിന്തുണ) ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ രാജ്യത്തെ ക്കൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു.നീയാകട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ നിവാസിയാണ്‌ താനും.

സൂറ ബലദ് 90: 1-2

അല്ലാഹുവിന്‍റെ സഹായവും വിജയവും വന്നുകിട്ടിയാല്‍.ജനങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മതത്തില്‍ കൂട്ടംകൂട്ടമായി പ്രവേശിക്കുന്നത്‌ നീ കാണുകയും ചെയ്താല്‍ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം നീ അവനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും, നീ അവനോട്‌ പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുക. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാകുന്നു.

സൂറ നസ്ർ 110: 1-3

ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു കൃത്യം അമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം സൂറ അൽ ബലാദിലും സൂറ അൻ-നസ് റിലും  മനസ്സിലാക്കിയ ആ ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടന്നു. ആ നഗരമെന്നത് യെരൂശലേം ആയിരുന്നു, ഈ നഗരത്തിൽ സാക്ഷികളായ സ്വതന്ത്രന്മാർ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ആ നഗരത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യഹോവയുടെ ആത്മാവാണ് അന്നത്തെ ആ വലിയ ആഘോഷത്തിനും സ്തുതിക്കും പാപക്ഷമയ്ക്കും കാരണമായത്. ഈ അമൂല്യമായ ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസിലാക്കുമ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്ന ആ ദിവസം അവർ അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഇന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

നബി ഇസാ അൽ മസീഹ് അ.സനെ ക്രൂശീകരിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു . മരണത്തിനെതിരായ ഈ വിജയത്തോടെ , സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന  ഏതൊരാൾക്കും നിത്യ ജീവൻ എന്ന ദാനം ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു . ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം 40 ദിവസം താമസിച്ചശേഷം,  അത് കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കരേറിപ്പോയി. അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി:

19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.

മത്തായി 28: 19-20

എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവരോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന വാഗ്ദത്തം അവർക്കു നൽകി, എന്നാൽ താമസിയാതെ അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ വിട്ടുപോയി. അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതിനു ശേഷവും അവൻ അവരോടൊപ്പം (നമ്മോടൊപ്പവും) എങ്ങനെയാണു കൂടെയിരിക്കുന്നത്?

അതിനു ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും.  അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരുമിച്ചു കഴിച്ച അത്താഴ സമയത്ത്  അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സഹായിയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു . അദ്ദേഹം പുനരുത്ഥാനത്തിന് അമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം (അവന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം) ഈ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു.  ഈ ദിവസത്തെ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനം അല്ലെങ്കിൽ പെന്തെക്കൊസ്ത് ഞായർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .അത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന  ഒരു ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു, അത് അന്നു സംഭവിച്ച ഒന്നു മാത്രമല്ല എന്നാൽ എപ്പോൾ എന്നും എന്തുകൊണ്ട് അത് അല്ലാഹുവിൻറെ അടയാളമായി വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം,  അത് താങ്കൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അതി ശക്തമായ ഒരു സമ്മാനമാണു.

പെന്തെക്കൊസ്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  അന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ ആദ്യ അനുയായികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നു , അവർ അന്ന് ലോകമെങ്ങും സംസാരിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് അറിയാതിരുന്ന ഭാഷകളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് ജറുസലേമിൽ ആലയത്തിൽ വന്നു കൂടിയിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ കൂടി വന്നത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.  തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനുമുന്നിൽ പത്രോസ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ സന്ദേശം അറിയിക്കുകയും ‘മൂവായിരം പേർ അന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ‘ (പ്രവൃ. 2:41).  അന്നത്തെ ആ പെന്തെക്കൊസ്ത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ സുവിശേഷത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന അനുയായികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണു.

പെന്തക്കോസ്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സംഗ്രഹം പൂർണ്ണമല്ല. കാരണം, നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ പോലെ, മൂസാ അ.സന്റെ കാലത്തു ആരംഭം കുറിച്ച ഉൽസവത്തിന്റെ അതേ ദിവസമായിരുന്നു പെന്തകോസ്ത് ആരംഭം കുറിച്ചത് .

മൂസായുടെ തൌറാത്തിൽ നിന്നും പെന്തക്കോസ്തിനെ  മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ

മൂസ അ.സ (ബി.സി 1500) വർഷം മുഴുവൻ ആചരിക്കുവാൻ നിരവധി ഉത്സവങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. യഹൂദ വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്സവമായിരുന്നു പെസഹ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെസഹാ ഉത്സവത്തിൽ ആണു ഈസയെ ക്രൂശിച്ചത്. പെസഹാ കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗമർപ്പിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് നമുക്ക ദൈവം തരുന്ന ഒരു അടയാളമാണ്.

രണ്ടാം ഉത്സവം ആചരിച്ചു ആദ്യഫലങ്ങളുടെ  ഉൽസവമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉൽസവം, മാത്രമല്ല   ഈ ഉത്സവ ദിവസത്തിൽ എങ്ങിനെയാണു പ്രവാചകൻ ഉയിർത്തത് എന്ന് നാം കണ്ടു.   അവിടുത്തെ പുനരുത്ഥാനം ‘ആദ്യ ഫല ഉൽസവത്തിൽ ‘ സംഭവിച്ചതിനാൽ , അവനെ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി എല്ലാവർക്കും പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാം എന്ന വാഗ്ദത്തമാണു. ഉത്സവത്തിന്റെ പേര് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതുപോലെത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും ഒരു ‘ ആദ്യ ഫലം ‘ ആണ് .

‘ആദ്യ ഫല’ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കൃത്യം 50 ദിവസത്തിനുശേഷം തൗറാത്ത് യഹൂദന്മാർ പെന്തെക്കൊസ്ത് ആഘോഷിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ( ‘ പെന്റെ’ എന്ന വാക്കിനു അർത്ഥം 50 എന്നാണു ‘). ഏഴ് ആഴ്ചകൾ കണക്കാക്കിയതിനാൽ ഇതിനെ ആദ്യം ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ  എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു .  ഈസാ അൽ മസിഹ് നബി ( അ.സ) യുടെ കാലമായപ്പോഴേക്ക് ഈ ആഴ്ചകളുടെ ഉൽസവം 1500 വർഷമായി യഹൂദന്മാർ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു . തൗറാത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട പെന്തെക്കൊസ്ത് ആഘോഷിക്കാൻ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്  പരിശുദ്ധാത്മാവ് യെരൂശലേമിൽ ഇറങ്ങിയ അന്ന് പത്രോസിന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കാരണം. ഇപ്പോഴും യഹൂദന്മാർ പെന്തെക്കൊസ്ത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഷാവൂട്ട് എന്നാണു അറിയപ്പെടുന്നത്..

ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നാം തൗറാത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വായിക്കുന്നു:

16 ഏഴാമത്തെ ശബ്ബത്തിന്റെ പിറ്റെന്നാൾവരെ അമ്പതു ദിവസം എണ്ണി യഹോവെക്കു പുതിയ ധാന്യംകൊണ്ടു ഒരു ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കേണം.
17 നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരേണം; അതു നേരിയ മാവുകൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവെക്കു ആദ്യവിളവു.

ലേവ്യപുസ്തകം 23: 16-17

പെന്തെക്കൊസ്തിന്റെ കൃത്യത: അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടയാളം

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഇറങ്ങി എന്നു പറയുന്നു അതിനു കാരണം അത് തൗറാത്തിലെ ആഴ്ചകളുടെ ഉൽസവം (അല്ലെങ്കിൽ പെന്തകോസ്തിൽ) ദിനത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചതു കൊണ്ടാണു.

ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ ക്രൂശുമരണം മസീഹ് പെസഹ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു തന്റെ പുനരുത്ഥാനം നടന്ന ആദ്യഫലം ഉൽസവത്തിൽ നടന്നു, മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ ആഗമനം ആഴ്ചകളുടെ ഉൽസവത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് , അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള  വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആണു. ഒരു വർഷം പല ദിവസങ്ങളിൽ ആയി  ക്രൂശിലെ മരണം,  പുനരുത്ഥാനം, തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം എന്നിവ കൃത്യമായും മൂന്നു വസന്ത കാല ഉത്സവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ വ്യക്തമായ പദ്ധതി നമ്മെ കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണു സംഭവിച്ചത്?

ഇഞ്ചീലിലെ സംഭവങ്ങൾ തൗറാത്തിലെ മൂന്നു വസന്തകാല ഉൽസവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു

പെന്തെക്കൊസ്ത്: സഹായി പുതിയ ശക്തി നൽകുന്നു

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, പത്രോസ് യോവേൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലും പകരുമെന്നായിരുന്നു ആ പ്രവചനം.  പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ആ പ്രവചനം നിറവേറ്റുന്നതായിരുന്നു.

പാപത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ദാഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നാം കണ്ടു . ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വരവും പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു, അവ കൽപലകകളിലോ പുസ്തകങ്ങളിലോ മാത്രമല്ല അവിടെ നിയമം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എഴുതപ്പെടും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നിയമം പിന്തുടരാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഉണ്ടാകൂ. ആ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിൽ വിശ്വാസികളിൽ വസിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്.

സുവിശേഷം ‘സദ് വാർത്തയാണു’ എന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം, നമ്മുടെ ജീവിതം മികച്ച രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി അത് പകരുന്നു എന്നതിനാലാണ്.  ഇപ്പോൾ ജീവിതം അല്ലാഹുവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയിൽ ഉള്ളതാണു . പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2 ലെ പെന്തെക്കൊസ്ത് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിൽക്കൂടെയാണു ഈ ഐക്യം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ അവന്റെ ആത്മാവിലൂടെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതുള്ളത് ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥമായ അന്തരാത്മാവിലുള്ളഅ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നു –അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദേശമാണു.  അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു:

13 അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തിട്ടു,
14 തന്റെ സ്വന്തജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്നു വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചെക്കായിട്ടു നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു.(എഫെസ്യർ 1: 13-14)

11 യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ മരണത്തിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും. റോമർ 8:11

23 ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന്നു കാത്തുകൊണ്ടു ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. റോമർ 8: 23

ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുക എന്നത് ആദ്യ ഫലത്തിൽ രണ്ടാമത്തെതാണു , കാരണം ‘ദൈവമക്കൾ’ എന്നതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നോടിയായി ഉള്ള ഒരു ഉറപ്പാണു അത്.

സുവിശേഷം ഒരു പുതിയ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതിൽക്കൂടെയല്ല . സ്വത്ത്, പദവി, സമ്പത്ത്, ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾ എന്നിവ നേടുന്നതിൽക്കൂടെയുള്ള  സമൃദ്ധമായ ജീവിതവുംമല്ല, അവയെ സുലൈമാൻ വളരെ ശൂന്യമായ ഒന്നായാണു മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനു പകരം, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ വാസത്താൽ പുതിയതും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം ഇൻജിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു . നമ്മിൽ വസിക്കുവാനും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നയിക്കുവാനും അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ – അത് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല വാർത്തയായിരിക്കണം! തൗറാത്തിലെ പെന്തക്കോസ്ത്, യീസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്ന നല്ല റൊട്ടി ഉപയോഗിച്ച്  ആഘോഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് ഈ വരുവാനിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണു. പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമത്തിലും പെന്തക്കോസ്തിനുള്ള ഈ കൃത്യത തെളിയിക്കുന്നത് നമുക്കു സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള അല്ലാഹുവിൻറെ വ്യക്തമായ അടയാളം ആണു ഇത് എന്നതാണു.

 

 

 

‘അൽ കിതാബിന്റെ’ സന്ദേശം എന്താണ് – പുസ്തകം?

അൽ കിതാബ് (ബൈബിൾ) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ  ‘ബുക്ക്’ എന്നാണ് . ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള ബൈബിൾ  ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രചനയാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതകളെയും രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോകോത്തര ശ്രേഷ്ഠ കൃതിയാണ് ബൈബിൾ. അതുപോലെ, ഈ മഹത്തായ പുസ്തകം ഭൂമിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത് . എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കഥയുള്ള ഒരു നീണ്ട പുസ്തകം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആശയം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ശ്രേഷ്ഠകൃതിയുടെ കഥ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ലേഖനം ബൈബിൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാചകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു – പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസിഹ് നബി (അ.സ.) യുടെ കൃതി.

നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്‌നത്തെ പരിഹരിക്കാനാണ് ബൈബിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ സൂറ അൽ മുജാദിലയിൽ (സൂറ 58 – വാദിക്കുന്ന സ്ത്രീ) ഈ പ്രശ്നം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

ദൈവം എല്ലാവരെയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിക്കുകയും അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം. ദൈവം അത് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അത് മറന്നു. ദൈവം എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. ആകാശത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? മൂന്നുപേർക്കിടയിൽ രഹസ്യ ഉപദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ അവൻ അവരുടെ നാലാമൻ; അഞ്ചുപേർക്കും ഇടയിൽ അല്ല, അവൻ അവരുടെ ആറാമൻ; അതിൽ കുറവോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇല്ല, എന്നാൽ അവർ എവിടെയായിരുന്നാലും അവൻ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. തുടർന്ന്, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപുനാളിൽ, അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ അവരെ അറിയിക്കും. ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം.

സൂറ അൽ മുജാദില 58: 6-7

അല്ലാഹു നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യവുമില്ലെന്നും നമ്മെ വിധിക്കാൻ ഈ അറിവ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും സൂറ അൽ മുജാദില പറയുന്നു.

സൂറ അൽ ഖിയാമ (സൂറ 75 – പുനരുത്ഥാനം) ഈ ദിവസത്തെ ‘പുനരുത്ഥാന ദിനം’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു .

ആ ദിവസം മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും, “രക്ഷപ്പെടൽ എവിടെ?” ഇല്ല! അഭയമില്ല. ആ ദിവസം നിങ്ങളുടെ നാഥന് തീർപ്പാക്കലാണ്. ആ ദിവസം മനുഷ്യൻ താൻ മുന്നോട്ട് വച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയിക്കും. മനുഷ്യൻ തനിക്കെതിരെ തെളിവായിരിക്കും. അവൻ ഒഴികഴിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും.(സൂറ അൽ ഖിയാമ 75: 10-15)

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലജ്ജിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്തുചെയ്യും? ഈ ആശങ്ക വഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശം.

പുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദേശം

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചആറാം തീയതി – ഗുഡ ഫ്രൈഡേയിലാണ് അദ്ദേഹം കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു തൌറാത്തും സങ്കീർത്തനങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. പക്ഷേ, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അതു കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?  . ഇവിടെ ഈസാ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകൻ ൻഎന്താണു നമുക്ക് എന്താണു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽകൂടി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കരുണയും ക്ഷമയും എങ്ങനെ  സ്വായത്തമാക്കാം എന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.   ഇത് നമ്മെ സൂറഅസ്-സഫഫത്ത് (സൂറ 37) ൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള  ഇബ്റാഹീം അ.സന്റെ മോചനദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സഹായിക്കും, Malayalam translation. സൂറ അൽ ഫാതിഹ (സൂറ 1 -ആരംഭം) “നമുക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചു തരണമേ” എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോളും, മാത്രമല്ല ‘മുസ്ലിം’ എന്നതുകൊണ്ട് ‘സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി’ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നു എന്നതു മനസ്സിലാക്കുവാനും എന്തുകൊണ്ട് വുളു, സക്കാത്ത്, ഹലാൽ തുടങ്ങിയ മതാചാരങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും, ന്യായ വിധി ദിനത്തിൽ അവയൊന്നും തന്നെ മതിയായ നല്ല ഫലപ്രാപ്തിയല്ല നൽകുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

മോശം വാർത്ത – നമ്മുടെ അല്ലാഹുവുമായുള്ള  ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണു

തൗറാത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹു മനുഷ്യരാശിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന്

27 ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു.

ഉൽപ്പത്തി 1:27

“സാദൃശ്യം” എന്നത് ഒരു ഭൗതികമായ അർഥത്തിൽ അല്ല, മറിച്ച്, നാം വൈകാരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ രീതിയിൽ അവനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണു. നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ആണു.  Malayalam translation. താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്ധം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുവാൻ കഴിയും.  Malayalam translation. സ്രഷ്ടാവ് അനന്തനായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ, ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ളൈഡിനു താഴെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇരിക്കുന്നു, അതിനു കാരണം നാം നശ്വരർ ആണു. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു രേഖാചിത്രത്തിൽക്കൂടി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു

തന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, സൃഷ്ടിതാവുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനാണു ജനത്തെ ഉരുവാക്കിയത്

തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലാഹു വളരെ ശ്രേഷ്ഠനാണു- അവിടുന്ന് വിശുദ്ധനാണു.  അതുകൊണ്ട് സബൂർ പറയുന്നത്

നീ ദുഷ്ടതയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല; ദുഷ്ടൻ നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കയില്ല.
അഹങ്കാരികൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കയില്ല; നീതികേടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെയും നീ പകെക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 5:4-5

ആദം ഒരു അനുസരണക്കേട് ചെയ്തു – ഒന്നേ ഒന്ന്- എന്നാൽ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനു അവനെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. തൌറാത്തും ഖുർആനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ നശ്വരനാക്കി മാത്രമല്ല അവന്റെ സാന്നിധിയിൽ നിന്നും അവനെ പുറത്താക്കി എന്നാണു. ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണു നമുക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്. Malayalam translation. നാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാപം ചെയ്യുകയോ, അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം ദൈവത്തിൻറെ സാദൃശ്യത്തിനു  അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ നാം അല്ലാഹുവിനെ അപമാനിക്കുകയാണു. അതു വഴി അല്ലാഹുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തകരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനും നമുക്കും ഇടയിൽ ഒരു പാറക്കെട്ട് പോലെയുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നാമും വിശുദ്ധനായ ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു ഉറച്ച തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

പാപം മൂലമുള്ള തടസ്സം മതപരമായ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് തുറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

മതപരമായ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലികൾ കൊണ്ടോ നമ്മിൽ പലരും അല്ലാഹുവും നാമും തമ്മിലുള്ള തടസ്സത്തെ മറികടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം, ഹജ്ജ്, പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർ, സകാത്ത്, ദാന ധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ചിലർ ഈ തടസ്സം മറികടക്കുവാൻ ചെയ്യുക.  മതപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ചില പാപങ്ങളെ റദ്ദാക്കും എന്നാണ് ചിലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികളും മതിയായ യോഗ്യത നേടിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും റദ്ദാക്കുകയും അതു വഴി കരുണയും പാപമോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അല്ലാഹുവിനു മുൻപിൽ യോഗ്യത നേടുവാൻ നാം ഈ തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനു പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു

എന്നാൽ, നമുക്ക് എത്രമാത്രം യോഗ്യത വേണം, പാപങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുവാൻ? നമ്മുടെ നന്മനിറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ ഈ പാപങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിനും നമുക്കിടയിൽ വന്നു കൊണ്ടിരുന്ന തടസ്സം മറികടക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമാണ് എന്നതിനു നമ്മുടെ ഉറപ്പ് എന്താണ്? നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള  നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ മതിയാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ന്യായ വിധിദിവസം അത് മതിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള കർമങ്ങളോടു കൂടെ, നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, നമ്മളിൽ പലരും നല്ലതു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് നാം വുളു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.  നാം അശുദ്ധരാവുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണപദാർഥത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാൻ നാം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി:

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അശുദ്ധനെപ്പോലെ ആയ്തീർ‍ന്നു; ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവർ‍ത്തികൾ ഒക്കെയും കറപിരണ്ട തുണിപോലെ; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇലപോലെ വാടിപ്പോകുന്നു; ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാറ്റുപോലെ പറപ്പിച്ചുകളയുന്നു.

യെശയ്യാവ് 64:6

നമ്മെ അശുദ്ധരാക്കുന്ന എല്ലാ ത്തിനെയും ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ‘നീതിപ്രവർത്തികളെ’ ‘വൃത്തികെട്ട തുണി’ പോലെ ഉപയോഗ ശൂന്യമാക്കും. അതൊരു മോശം വാർത്തയാണ്. പക്ഷേ, അത് കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു.

മോശം വാർത്ത: പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ശക്തി

പ്രവാചകൻ മൂസാ അ.സ വ്യക്തമായും നിയമം അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായ അനുസണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം നൽകി. നിയമം “മിക്ക ആജ്ഞകളും പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിക്കുക” എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ , നിയമം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം ആകുന്നു എന്ന്നൂഹ് അ.സന്റെ കാലത്തും ലൂത്ത് അ.സ ന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും  പാപം മൂലം മരണം സംഭവിച്ചതായി നാം കണ്ടു.

ഇഞ്ചീൽ ഈ സത്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം രണമാണ്…

റോമർ 6:23

“മരണം” എന്ന വാക്കിനു യധാത്ഥ അർത്ഥം ‘വേർപിരിയൽ’ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ നാം  ശാരീരികമായി മരിക്കുന്നു.  അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇന്നും ആത്മീയമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട്, അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മരിച്ചും അശുദ്ധരുമായിരിക്കുന്നു.

ഇത് നാം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തികൾ വഴി യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കഠിനപ്രയത്നവും, ഗുണവും, നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും, പ്രവൃത്തികളും തെറ്റല്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രതിഫലം (‘വേതനം’) എന്നത് ‘ മരണമാണ്’ എന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനം, നന്മ, നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ അപര്യാപ്തമാണ് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. മരണത്തിനു മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതിൽ മരണത്തിനു മാത്രമേ മറികടക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അർബുദം (മരണം) ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണ് യോഗ്യത നേടിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ. ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, അത് നല്ലതാണ് – ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം – എന്നാൽ അത് അർബ്ബുദം ഭേദമാക്കുകയില്ല. ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതു കൊണ്ട് ക്യാൻസറിനു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിൽസയാണു ആവശ്യം.

അതുകൊണ്ട്, മതപരമായ യോഗ്യതയുണ്ടാക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളിലും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പോലും, നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ശവം പോലെ നാം മൃതരു അശുദ്ധരുമാണ്

നമ്മുടെ പാപം മരണം ഉളവാക്കുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നു – നാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അശുദ്ധശവങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കുന്നു

ഇബ്രാഹിം അ.സ   – നേരായ പാത കാണിക്കുന്നു

പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം അ.സ എന്ന പ്രവാചകനിൽ  ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ‘നീതി’ കണക്കിട്ടു, അതു പറഞ്ഞു, തന്റെ യോഗ്യതകൊണ്ടല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച്, അദ്ദേഹം താൻ സ്വയമായി നേടുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ തനിക്കു ആവശ്യമായത ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ യാഗത്തിൽ നാം കണ്ടത് മരണം (പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം) നൽകപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതു തന്റെ മകനല്ല, മറിച്ച് ദൈവം നൽകിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയിൽക്കൂടി ആണു.

 

ഇബ്രാഹീമിന് നേരായ പാത കാണിച്ചു- അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പാപത്തിന് മരണശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു
  1. അവന്ന്‌ പകരം ബലിയര്‍പ്പിക്കാനായി മഹത്തായ ഒരു ബലിമൃഗത്തെ നാം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
  2. പില്‍ക്കാലക്കാരില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ  ഇബ്രാഹീമിന്‍റെ ) സല്‍കീര്‍ത്തി നാം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
  3. ഇബ്രാഹീമിന്‌ സമാധാനം!

നല്ല വാർത്ത: ഈസ മസീഹ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

സൂറ ഫാതിഹയിലെ (സൂറ1 – പ്രാരംഭം) നേർ വഴികാണിക്കണമേ എന്ന റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ ഉദാഹരണം ഉണ്ട്.

പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍.നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നോട്‌ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ സഹായം തേടുന്നു. ഞങ്ങളെ നീ നേര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ക്കേണമേ.നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാര്‍ഗത്തില്‍ . കോപത്തിന്ന്‌ ഇരയായവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലല്ല. പിഴച്ചുപോയവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലുമല്ല

സൂറ അൽഫാതിഹ 1:4-7

ദൈവം എങ്ങനെ യാണ് പാപിക്കു മറുവില നൽകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇഞ്ചീൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

പാപത്തിന്റെ കൂലി മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു

റോമർ6:23

ഇതുവരെ എല്ലാം ‘മോശം വാർത്ത’ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ‘ഇഞ്ചീൽ’ എന്നാൽ ‘ശുഭവാർത്ത’ എന്നാണു യധാർത്ഥ അർത്ഥം അതിൽ  ഈസയുടെ മരണമാകുന്ന ബലി നമുക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഉള്ള തടസ്സം മറികടക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടും  ഒരു നല്ല വാർത്തയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ബലി – ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി –  ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി ചെയ്തതുപോലെ, നമുക്കുവേണ്ടി, മരണശിക്ഷയ്ക്ക് മറുവില  നൽകുന്നു

പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നീട് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ആദ്യഫലമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇനി മുതൽ പാപത്താൽ ഉളവാകുന്ന മരണത്തിന്റെ തടവുകാരായി തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

അൽ മസിഹ് പുനരുത്ഥാനം‘ആദ്യ ഫലം ആയിരുന്നു’. നമുക്കും  മരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകാം, അതേ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ജീവിതം സ്വീകരിക്കാം.

അവന്റെ ത്യാഗത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും ഈസ അൽ മസിഹ് നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് ഉള്ള  കവാടമായി മാറി. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്:

ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു; എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും; അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തുപോകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.
10 മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു.

യോഹന്നാൻ 10:9-10

ഇസാ അൽ മസിഹ് അങ്ങനെ, പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച കവാടം ആയി

ഈ കവാടം കാരണം, നമ്മുടെ പാപം ഒരു തടസ്സമായിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്രഷ്ടാവുമായി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം നമുക്ക് വീണ്ടും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും,അങ്ങിനെനമുക്ക് കരുണ നേടുവാനും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനവും നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു തുറന്ന കവാടം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവുമായുള്ള  ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു

ഇഞ്ചീൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ:

ദൈവം ഒരുവനല്ലോ. ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ:
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു തന്നേ.

തിമോ2:5-6

താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സമ്മാനം

‘എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും’ വേണ്ടി പ്രവാചകന് ‘സ്വയം നൽകി’ . അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം നിങ്ങളെയും ഞാനും ഉൾക്കൊള്ളണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെയും പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം ഒരു ‘മധ്യസ്ഥൻ’  എന്ന നിലയിൽ വില നൽകി, നമുക്ക് ജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്?

പാപത്തിന്റെ കൂലി മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു

റോമർ6:23

അത് എങ്ങനെ യാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഒരു … ‘സമ്മാനം’ ആയാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. സമ്മാനം എന്തു തന്നെയായാലും, അത് ശരിക്കും ഒരു സമ്മാനമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാത്ത തും അർഹത കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാത്തതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ അത് സമ്പാദിച്ചാൽ, സമ്മാനം ഇനി ഒരു സമ്മാനമല്ല-അതൊരു പ്രതിഫലമാണ്! അതുപോലെ തന്നെ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ  ത്യാഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയാക്കുവാനോ സമ്പാദിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇത് ഒരു സമ്മാനമായി ആണു നൽകപ്പെടുന്നത്. അത് അത്രമാത്രം ലളിതമാണ്.

എന്താണ് സമ്മാനം? അത് ‘നിത്യജീവൻ‘ ആണ്. അതായത്, താങ്കളെയും എന്നെയും മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.  ദൈവം താങ്കളെയും എന്നെയും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. അത് അത്രമാത്രം  ശക്തിമത്താണു.

അപ്പോൾ താങ്കളും ഞാനും  എങ്ങനെ യാണ് നിത്യജീവൻ നേടുന്നത്?  വീണ്ടും, സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ആരെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ തീർച്ചയായും ‘സ്വീകരിക്കണം’ ഒരു സമ്മാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണു ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ അത് നിരസിക്കപ്പെടുന്നു (“നന്ദി വേണ്ട”) അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു (“നിങ്ങളുടെ സമ്മാനത്തിന് നന്ദി. ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും”). അതു കൊണ്ട് ഈ സമ്മാനം നാം സ്വീകരിക്കണം.  അത് മനസിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സമ്മാനവും താങ്കൾ തീർച്ചയായും ‘സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം’.

12 അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു.
13 അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചതു.

യോഹന്നാൻ 1:12-13

വാസ്തവത്തിൽ, ഇഞ്ചീൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ

എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു…

1 തിമോ2:3-4

അവൻ ഒരു രക്ഷകനാണ്, ‘എല്ലാ മനുഷ്യരും’ തന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുകയും, മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ  നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യമ്നമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവന്റെ ഇഷ്ടം – ഇതാണെങ്കിൽ അവന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അവന്റെ ഹിതത്തിൻ പ്രകാരം ലളിതമായി തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണു അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നതു കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്- മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലെത്തന്നെ ആണത്- അതായത് കീഴ്പ്പെടുന്നവൻ ആരോ അവൻ

എങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്മാനം നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുക?ഇഞ്ചീൽ പറയുന്നു

കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും

റോമർ10:12

ഈ വാഗ്ദാനം ‘എല്ലാവർക്കും’ വേണ്ടിയാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു. ഈസ അൽ മസിഹ് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. . നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിളിച്ചാൽ അവിടുന്ന് കേളൾക്കുകയും അവിടുന്നു താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്യും. താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ഒരുപക്ഷേ, താങ്കൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം. താങ്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലം ഒരു മാന്ത്രിക മന്ത്രമല്ല. അവ അധികാരം നൽകുന്ന പ്രത്യേക വാക്കുകളും അല്ല. ഈ സമ്മാനം നൽകാൻ ഈസ അൽ മസിഹിൽ നമുക്ക്  സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ബ്രാഹിമിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണു.  നാം അവനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മെ കേൾക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇഞ്ചീൽ ശക്തിമത്തായതാണു, എന്നാൽ വളരെ  ലളിതവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മാതൃക പിന്തുടരാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.

പ്രിയ പ്രവാചകനും കർത്താവുമായ ഈസാ അൽ മസിഹേ. എന്റെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർ പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഈ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.  പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവാനുള്ള ത്യാഗമാണ് അങ്ങയുടെ മരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ത്യാഗമരണത്തിനു ശേഷം അങ്ങ് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് എനിക്കറിയാം, അതിനാൽ അങ്ങയുടെ ത്യാഗം പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും എന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോട് മധ്യസ്ഥം ചെയ്യാനും ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയും.  ഈ മാസിഹ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് നന്ദി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് എന്നെ നയിക്കുമോ? അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവായി അങ്ങയെ ഇനി മുതൽ പിന്തുടരുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കരുണയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ

 

ഈസാ അൽ മസിഹിൽ നിന്നും നിത്യ ജീവനാകുന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കലും അത് എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കലും

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചആറാം തീയതി – ഗുഡ ഫ്രൈഡേയിലാണ് അദ്ദേഹം കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു തൌറാത്തും സങ്കീർത്തനങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. പക്ഷേ, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അതു കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?  . ഇവിടെ ഈസാ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകൻ ൻഎന്താണു നമുക്ക് എന്താണു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽകൂടി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കരുണയും ക്ഷമയും എങ്ങനെ  സ്വായത്തമാക്കാം എന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.   ഇത് നമ്മെ സൂറഅസ്-സഫഫത്ത് (സൂറ 37) ൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള  ഇബ്റാഹീം അ.സന്റെ മോചനദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സഹായിക്കും, Malayalam translation. സൂറ അൽ ഫാതിഹ (സൂറ 1 -ആരംഭം) “നമുക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചു തരണമേ” എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോളും, മാത്രമല്ല ‘മുസ്ലിം’ എന്നതുകൊണ്ട് ‘സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി’ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നു എന്നതു മനസ്സിലാക്കുവാനും എന്തുകൊണ്ട് വുളു, സക്കാത്ത്, ഹലാൽ തുടങ്ങിയ മതാചാരങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും, ന്യായ വിധി ദിനത്തിൽ അവയൊന്നും തന്നെ മതിയായ നല്ല ഫലപ്രാപ്തിയല്ല നൽകുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

മോശം വാർത്ത – നമ്മുടെ അല്ലാഹുവുമായുള്ള  ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണു

തൗറാത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹു മനുഷ്യരാശിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന്

27 ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു.

ഉൽപ്പത്തി 1:27

“സാദൃശ്യം” എന്നത് ഒരു ഭൗതികമായ അർഥത്തിൽ അല്ല, മറിച്ച്, നാം വൈകാരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ രീതിയിൽ അവനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണു. നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ആണു.  Malayalam translation. താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്ധം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുവാൻ കഴിയും.  Malayalam translation. സ്രഷ്ടാവ് അനന്തനായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ, ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ളൈഡിനു താഴെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇരിക്കുന്നു, അതിനു കാരണം നാം നശ്വരർ ആണു. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു രേഖാചിത്രത്തിൽക്കൂടി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു

തന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, സൃഷ്ടിതാവുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനാണു ജനത്തെ ഉരുവാക്കിയത്

തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലാഹു വളരെ ശ്രേഷ്ഠനാണു- അവിടുന്ന് വിശുദ്ധനാണു.  അതുകൊണ്ട് സബൂർ പറയുന്നത്

നീ ദുഷ്ടതയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല; ദുഷ്ടൻ നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കയില്ല.
അഹങ്കാരികൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കയില്ല; നീതികേടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെയും നീ പകെക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 5:4-5

ആദം ഒരു അനുസരണക്കേട് ചെയ്തു – ഒന്നേ ഒന്ന്- എന്നാൽ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനു അവനെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. തൌറാത്തും ഖുർആനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ നശ്വരനാക്കി മാത്രമല്ല അവന്റെ സാന്നിധിയിൽ നിന്നും അവനെ പുറത്താക്കി എന്നാണു. ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണു നമുക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്. Malayalam translation. നാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാപം ചെയ്യുകയോ, അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം ദൈവത്തിൻറെ സാദൃശ്യത്തിനു  അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ നാം അല്ലാഹുവിനെ അപമാനിക്കുകയാണു. അതു വഴി അല്ലാഹുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തകരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനും നമുക്കും ഇടയിൽ ഒരു പാറക്കെട്ട് പോലെയുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നാമും വിശുദ്ധനായ ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു ഉറച്ച തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

പാപം മൂലമുള്ള തടസ്സം മതപരമായ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് തുറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

മതപരമായ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലികൾ കൊണ്ടോ നമ്മിൽ പലരും അല്ലാഹുവും നാമും തമ്മിലുള്ള തടസ്സത്തെ മറികടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം, ഹജ്ജ്, പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർ, സകാത്ത്, ദാന ധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ചിലർ ഈ തടസ്സം മറികടക്കുവാൻ ചെയ്യുക.  മതപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ചില പാപങ്ങളെ റദ്ദാക്കും എന്നാണ് ചിലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികളും മതിയായ യോഗ്യത നേടിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും റദ്ദാക്കുകയും അതു വഴി കരുണയും പാപമോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അല്ലാഹുവിനു മുൻപിൽ യോഗ്യത നേടുവാൻ നാം ഈ തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനു പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു

എന്നാൽ, നമുക്ക് എത്രമാത്രം യോഗ്യത വേണം, പാപങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുവാൻ? നമ്മുടെ നന്മനിറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ ഈ പാപങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിനും നമുക്കിടയിൽ വന്നു കൊണ്ടിരുന്ന തടസ്സം മറികടക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമാണ് എന്നതിനു നമ്മുടെ ഉറപ്പ് എന്താണ്? നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള  നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ മതിയാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ന്യായ വിധിദിവസം അത് മതിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള കർമങ്ങളോടു കൂടെ, നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, നമ്മളിൽ പലരും നല്ലതു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് നാം വുളു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.  നാം അശുദ്ധരാവുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണപദാർഥത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാൻ നാം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി:

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അശുദ്ധനെപ്പോലെ ആയ്തീർ‍ന്നു; ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവർ‍ത്തികൾ ഒക്കെയും കറപിരണ്ട തുണിപോലെ; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇലപോലെ വാടിപ്പോകുന്നു; ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാറ്റുപോലെ പറപ്പിച്ചുകളയുന്നു.

യെശയ്യാവ് 64:6

നമ്മെ അശുദ്ധരാക്കുന്ന എല്ലാ ത്തിനെയും ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ‘നീതിപ്രവർത്തികളെ’ ‘വൃത്തികെട്ട തുണി’ പോലെ ഉപയോഗ ശൂന്യമാക്കും. അതൊരു മോശം വാർത്തയാണ്. പക്ഷേ, അത് കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു.

മോശം വാർത്ത: പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ശക്തി

പ്രവാചകൻ മൂസാ അ.സ വ്യക്തമായും നിയമം അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായ അനുസണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം നൽകി. നിയമം “മിക്ക ആജ്ഞകളും പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിക്കുക” എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ , നിയമം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം ആകുന്നു എന്ന്. നൂഹ് അ.സന്റെ കാലത്തും ലൂത്ത് അ.സ ന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും  പാപം മൂലം മരണം സംഭവിച്ചതായി നാം കണ്ടു.

ഇഞ്ചീൽ ഈ സത്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം രണമാണ്…

റോമർ 6:23

“മരണം” എന്ന വാക്കിനു യധാത്ഥ അർത്ഥം ‘വേർപിരിയൽ’ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ നാം  ശാരീരികമായി മരിക്കുന്നു.  അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇന്നും ആത്മീയമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട്, അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മരിച്ചും അശുദ്ധരുമായിരിക്കുന്നു.

ഇത് നാം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തികൾ വഴി യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കഠിനപ്രയത്നവും, ഗുണവും, നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും, പ്രവൃത്തികളും തെറ്റല്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രതിഫലം (‘വേതനം’) എന്നത് ‘ മരണമാണ്’ എന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനം, നന്മ, നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ അപര്യാപ്തമാണ് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. മരണത്തിനു മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതിൽ മരണത്തിനു മാത്രമേ മറികടക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അർബുദം (മരണം) ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണ് യോഗ്യത നേടിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ. ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, അത് നല്ലതാണ് – ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം – എന്നാൽ അത് അർബ്ബുദം ഭേദമാക്കുകയില്ല. ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതു കൊണ്ട് ക്യാൻസറിനു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിൽസയാണു ആവശ്യം.

അതുകൊണ്ട്, മതപരമായ യോഗ്യതയുണ്ടാക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളിലും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പോലും, നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ശവം പോലെ നാം മൃതരു അശുദ്ധരുമാണ്

നമ്മുടെ പാപം മരണം ഉളവാക്കുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നു – നാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അശുദ്ധശവങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കുന്നു

ഇബ്രാഹിം അ.സ   – നേരായ പാത കാണിക്കുന്നു

പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം അ.സ എന്ന പ്രവാചകനിൽ  ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ‘നീതി’ കണക്കിട്ടു, അതു പറഞ്ഞു, തന്റെ യോഗ്യതകൊണ്ടല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച്, അദ്ദേഹം താൻ സ്വയമായി നേടുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ തനിക്കു ആവശ്യമായത ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ യാഗത്തിൽ നാം കണ്ടത് മരണം (പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം) നൽകപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതു തന്റെ മകനല്ല, മറിച്ച് ദൈവം നൽകിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയിൽക്കൂടി ആണു.

 

ഇബ്രാഹീമിന് നേരായ പാത കാണിച്ചു- അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പാപത്തിന് മരണശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു
  1. അവന്ന്‌ പകരം ബലിയര്‍പ്പിക്കാനായി മഹത്തായ ഒരു ബലിമൃഗത്തെ നാം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
  2. പില്‍ക്കാലക്കാരില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ  ഇബ്രാഹീമിന്‍റെ ) സല്‍കീര്‍ത്തി നാം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
  3. ഇബ്രാഹീമിന്‌ സമാധാനം!

നല്ല വാർത്ത: ഈസ മസീഹ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

സൂറ ഫാതിഹയിലെ (സൂറ1 – പ്രാരംഭം) നേർ വഴികാണിക്കണമേ എന്ന റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ ഉദാഹരണം ഉണ്ട്.

പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍.നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നോട്‌ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ സഹായം തേടുന്നു. ഞങ്ങളെ നീ നേര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ക്കേണമേ.നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാര്‍ഗത്തില്‍ . കോപത്തിന്ന്‌ ഇരയായവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലല്ല. പിഴച്ചുപോയവരുടെ മാര്‍ഗത്തിലുമല്ല

സൂറ അൽഫാതിഹ 1:4-7

ദൈവം എങ്ങനെ യാണ് പാപിക്കു മറുവില നൽകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇഞ്ചീൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

പാപത്തിന്റെ കൂലി മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു

റോമർ6:23

ഇതുവരെ എല്ലാം ‘മോശം വാർത്ത’ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ‘ഇഞ്ചീൽ’ എന്നാൽ ‘ശുഭവാർത്ത’ എന്നാണു യധാർത്ഥ അർത്ഥം അതിൽ  ഈസയുടെ മരണമാകുന്ന ബലി നമുക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഉള്ള തടസ്സം മറികടക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടും  ഒരു നല്ല വാർത്തയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ബലി – ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി –  ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി ചെയ്തതുപോലെ, നമുക്കുവേണ്ടി, മരണശിക്ഷയ്ക്ക് മറുവില  നൽകുന്നു

പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നീട് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ആദ്യഫലമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇനി മുതൽ പാപത്താൽ ഉളവാകുന്ന മരണത്തിന്റെ തടവുകാരായി തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

അൽ മസിഹ് പുനരുത്ഥാനം‘ആദ്യ ഫലം ആയിരുന്നു’. നമുക്കും  മരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകാം, അതേ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ജീവിതം സ്വീകരിക്കാം.

അവന്റെ ത്യാഗത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും ഈസ അൽ മസിഹ് നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് ഉള്ള  കവാടമായി മാറി. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്:

ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു; എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും; അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തുപോകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.
10 മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു.

യോഹന്നാൻ 10:9-10

ഇസാ അൽ മസിഹ് അങ്ങനെ, പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച കവാടം ആയി

ഈ കവാടം കാരണം, നമ്മുടെ പാപം ഒരു തടസ്സമായിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്രഷ്ടാവുമായി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം നമുക്ക് വീണ്ടും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും,അങ്ങിനെനമുക്ക് കരുണ നേടുവാനും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനവും നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു തുറന്ന കവാടം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവുമായുള്ള  ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു

ഇഞ്ചീൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ:

ദൈവം ഒരുവനല്ലോ. ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ:
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു തന്നേ.

1 തിമോ2:5-6

താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സമ്മാനം

‘എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും’ വേണ്ടി പ്രവാചകന് ‘സ്വയം നൽകി’ . അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം നിങ്ങളെയും ഞാനും ഉൾക്കൊള്ളണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെയും പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം ഒരു ‘മധ്യസ്ഥൻ’  എന്ന നിലയിൽ വില നൽകി, നമുക്ക് ജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്?

പാപത്തിന്റെ കൂലി മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു

റോമർ6:23

അത് എങ്ങനെ യാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഒരു … ‘സമ്മാനം’ ആയാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. സമ്മാനം എന്തു തന്നെയായാലും, അത് ശരിക്കും ഒരു സമ്മാനമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാത്ത തും അർഹത കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാത്തതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ അത് സമ്പാദിച്ചാൽ, സമ്മാനം ഇനി ഒരു സമ്മാനമല്ല-അതൊരു പ്രതിഫലമാണ്! അതുപോലെ തന്നെ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ  ത്യാഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയാക്കുവാനോ സമ്പാദിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇത് ഒരു സമ്മാനമായി ആണു നൽകപ്പെടുന്നത്. അത് അത്രമാത്രം ലളിതമാണ്.

എന്താണ് സമ്മാനം? അത് ‘നിത്യജീവൻ‘ ആണ്. അതായത്, താങ്കളെയും എന്നെയും മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.  ദൈവം താങ്കളെയും എന്നെയും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. അത് അത്രമാത്രം  ശക്തിമത്താണു.

അപ്പോൾ താങ്കളും ഞാനും  എങ്ങനെ യാണ് നിത്യജീവൻ നേടുന്നത്?  വീണ്ടും, സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ആരെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ തീർച്ചയായും ‘സ്വീകരിക്കണം’ ഒരു സമ്മാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണു ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ അത് നിരസിക്കപ്പെടുന്നു (“നന്ദി വേണ്ട”) അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു (“നിങ്ങളുടെ സമ്മാനത്തിന് നന്ദി. ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും”). അതു കൊണ്ട് ഈ സമ്മാനം നാം സ്വീകരിക്കണം.  അത് മനസിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സമ്മാനവും താങ്കൾ തീർച്ചയായും ‘സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം’.

12 അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു.
13 അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചതു.

യോഹന്നാൻ 1:12-13

വാസ്തവത്തിൽ, ഇഞ്ചീൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ

എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു…

1 തിമോ2:3-4

അവൻ ഒരു രക്ഷകനാണ്, ‘എല്ലാ മനുഷ്യരും’ തന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുകയും, മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ  നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യമ്നമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവന്റെ ഇഷ്ടം – ഇതാണെങ്കിൽ അവന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അവന്റെ ഹിതത്തിൻ പ്രകാരം ലളിതമായി തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണു അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നതു കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്- മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലെത്തന്നെ ആണത്- അതായത് കീഴ്പ്പെടുന്നവൻ ആരോ അവൻ

എങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്മാനം നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുക?ഇഞ്ചീൽ പറയുന്നു

കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും

റോമർ10:12

ഈ വാഗ്ദാനം ‘എല്ലാവർക്കും’ വേണ്ടിയാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു. ഈസ അൽ മസിഹ് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. . നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിളിച്ചാൽ അവിടുന്ന് കേളൾക്കുകയും അവിടുന്നു താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്യും. താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ഒരുപക്ഷേ, താങ്കൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം. താങ്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലം ഒരു മാന്ത്രിക മന്ത്രമല്ല. അവ അധികാരം നൽകുന്ന പ്രത്യേക വാക്കുകളും അല്ല. ഈ സമ്മാനം നൽകാൻ ഈസ അൽ മസിഹിൽ നമുക്ക്  സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ബ്രാഹിമിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണു.  നാം അവനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മെ കേൾക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇഞ്ചീൽ ശക്തിമത്തായതാണു, എന്നാൽ വളരെ  ലളിതവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മാതൃക പിന്തുടരാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.

പ്രിയ പ്രവാചകനും കർത്താവുമായ ഈസാ അൽ മസിഹേ. എന്റെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർ പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഈ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.  പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവാനുള്ള ത്യാഗമാണ് അങ്ങയുടെ മരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ത്യാഗമരണത്തിനു ശേഷം അങ്ങ് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് എനിക്കറിയാം, അതിനാൽ അങ്ങയുടെ ത്യാഗം പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും എന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോട് മധ്യസ്ഥം ചെയ്യാനും ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയും.  ഈ മാസിഹ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് നന്ദി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് എന്നെ നയിക്കുമോ? അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവായി അങ്ങയെ ഇനി മുതൽ പിന്തുടരുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കരുണയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ

 

ഈസാ അൽ മസിഹിനെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളും പ്രവാചക രേഖകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രവചിച്ചത്?

പ്രവാചകൻ മൂസ അ. യുടെ   തൌറാത്ത്  പ്രവാചകൻ ഈസാ അ.സ ൻറെ വരവിനെക്കുറിച്ചും മുന്നറിവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള  മാതൃകയായ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി . മൂസായെ പിന്തുടർന്ന പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയെ അവ പാരായണം ചെയ്യുക വഴി അത് തെളിയിച്ചു. Malayalam translation. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, 1000 ബി.സി.യിൽ വരുന്ന മസിഹ് എന്ന 2ആം സങ്കീർത്തനം ആദ്യം പ്രവചിച്ചത് ദാവൂദ് അ.സ ആണ്. തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം 22-ൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളും കാലുകളും പീഡനത്താൽ ‘തുളയ്ക്കപ്പെട്ട’ തും, പിന്നീട് ‘മരണത്താൽ പൊടിയിൽ’ കിടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന ഒരു വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുന്ന ഒരുവനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു. Malayalam translation. ഈസ അൽ മസിഹിനു വരാനിരിക്കുന്ന ക്രൂശിക്കലിന്റെയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെയും പ്രവചനമാണോ ഇത്? സൂറസബ (സൂറ 34), സൂറ അന് നാം (സൂറ 27) എന്നിവ സബൂറിൽ (അതായത് സങ്കീർത്തനം 22) അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് ദാവൂദിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എന്ന്  നമ്മോടു പറയുന്ന വസ്തുതകൾ നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു.

സങ്കീർത്തനം 22-ന്റെ പ്രവചനം

22-ആം സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. ഇഞ്ചീലിൽ ഈസാ മസീഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ (കൂട്ടുകാർ ) ക്രൂശീകരണത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ വിവരണത്തിനൊപ്പം സങ്കീർത്തനം 22-നോട് സമാന്തരമായ ഒരു പട്ടികയിൽ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.  Malayalam translation. വാക്യങ്ങളുടെ നിറം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ സാമ്യതകൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.

   Malayalam translation. 

സങ്കീർത്തനം 22 – 1000 ബി.സി.യിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്

 

(മത്തായി 27:31-48)…പിന്നെ അവനെ (യേശുവിനെ) അവർ  ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി.
39 കടന്നുപോകുന്നുവർ തല കലുക്കി അവനെ ദുഷിച്ചു:
40 …., “നിന്നെത്തന്നേ രക്ഷിക്ക”; ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ എന്നു പറഞ്ഞു.
41 അങ്ങനെ തന്നേ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവനെ പരിഹസിച്ചു:
42 “ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു”, “തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴികയില്ല”! അവൻ യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവു ആകുന്നു! എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരട്ടെ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കും.
43 അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു; അവന്നു ഇവനിൽ പ്രസാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കട്ടെ; ഏകദേശം ഒമ്പതാംമണി നേരത്തു യേശു: എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു” എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. 48 ഉടനെ അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറെച്ചു ഓടത്തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു.മർക്കോസ് 15:16-20-പടയാളികൾ അവനെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിന്നകത്തു കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി.
17 അവനെ രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു, മുള്ളുകൊണ്ടു ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞു അവനെ ചൂടിച്ചു:
18 യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ, ജയജയ എന്നു പറഞ്ഞു വന്ദിച്ചു;
19 കോൽകൊണ്ടു അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു, അവനെ തുപ്പി, മുട്ടുകുത്തി അവനെ നമസ്കരിച്ചു.
20 അങ്ങനെ അവനെ പരിഹസിച്ച ശേഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി സ്വന്തവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി. 37. യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു.    …അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല. എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തംകൊണ്ടു അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു... അവർ അവനെ ക്രൂശിച്ചു… ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുതു കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ ഇടുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കൈ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ…യോഹന്നാൻ 19::23- 23.പടയാളികൾ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം അവന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തു ഓരോ പടയാളിക്കു ഓരോ പങ്കായിട്ടു നാലു പങ്കാക്കി; അങ്കിയും എടുത്തു;
24.  ഇതു കീറരുതു; ആർക്കു വരും എന്നു ചീട്ടിടുക എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
1എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തു? എന്നെ രക്ഷിക്കാതെയും എന്റെ ഞരക്കത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെയും അകന്നു നില്ക്കുന്നതെന്തു?
എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ പകൽസമയത്തു വിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ ഉത്തരമരുളുന്നില്ല; രാത്രികാലത്തും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒട്ടും മൌനതയില്ല…7 എന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെയും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു; അവർ അധരം മലർത്തി തല കുലുക്കുന്നു;8. “യഹോവയിങ്കൽ നിന്നെത്തന്നേ സമർപ്പിക്ക”! അവൻ അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ! അവൻ അവനെ വിടുവിക്കട്ടെ! അവനിൽ പ്രസാദമുണ്ടല്ലോ.
9 നീയല്ലോ എന്നെ ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചവൻ; എന്റെ അമ്മയുടെ മുല കുടിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കി.
10 ഗർഭപാത്രത്തിൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്കൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടു; എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരംമുതൽ നീ എന്റെ ദൈവം.
11 കഷ്ടം അടുത്തിരിക്കയാൽ എന്നെ വിട്ടകന്നിരിക്കരുതേ; സഹായിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ലല്ലോ. 12. അനേകം കാളകൾ എന്നെ വളഞ്ഞു; ബാശാൻ കൂറ്റന്മാർ എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു13 ബുഭുക്ഷയോടെ അലറുന്ന സിംഹംപോലെ അവർ എന്റെ നേരെ വായ് പിളർക്കുന്നു.
14 ഞാൻ വെള്ളംപോലെ തൂകിപ്പോകുന്നു; എന്റെ അസ്ഥികളെല്ലാം ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു; എന്റെ ഹൃദയം മെഴുകുപോലെ ആയി എന്റെ കുടലിന്റെ നടുവെ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.
15എന്റെ ശക്തി ഓട്ടുകഷണംപോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്റെ നാവു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു. നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ പൊടിയിൽ ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു. 16.നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു; ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവർ എന്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളെച്ചു.
17.എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും എനിക്കു എണ്ണാം; അവർ എന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
18. എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു, എന്റെ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു.

ക്രൂശീകരണം കണ്ടവരുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് ഇഞ്ചീൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സങ്കീർത്തനം 22 അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 22-നും ഈസാ മസീഹിന്റെ ക്രൂശീകരണവും തമ്മിലുള്ള ഈ സാമ്യത എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയും? ഇവ തമ്മിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ യധാർത്ഥമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് അതായത് വസ്ത്രങ്ങൾ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും എന്നതും (നീളൻ കുപ്പായം തുന്നലുകൾക്കിടയിൽ കീറപ്പെടുകയും, പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്), മാത്രമല്ല ആർക്കു ലഭിക്കും എന്നറിയുവാൻ ചീട്ട് ഇടുന്നതും (നീളൻ കുപ്പായം അവർ അത് കീറിമുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നശിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതു കൊണ്ടാണു അവർ ചീട്ടിട്ടത്) യാദൃച്ഛികമാണോ?  സങ്കീർത്തനം ക്രൂശീകരണം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേക  വിശദാംശങ്ങൾ (കൈകളും കാലുകളും തുളയ്ക്കുന്നു, അസ്ഥികൾ സന്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതിനാൽ – അതിന്റെ ഇര തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നതും) വിവരിക്കുന്നു. അതു കൂടാതെ യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം വച്ച് തുളയ്ക്കുമ്പോൾ ത രക്തവും വെള്ളവും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെന്നും ഹൃദയത്തിനു ചുറ്റും ഒരു ദ്രാവകം രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   ഈസാ  അൽ മസിഹ്  അങ്ങിനെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ‘എന്റെ ഹൃദയം മെഴുകു പോലെ ആയിത്തീർന്നു’എന്ന 22ആം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വിവരണവുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. സങ്കീർത്തനം 22-ലെ ‘തുളച്ചു’ എന്ന എബ്രായ വാക്കിന്  ‘സിംഹത്തെപ്പോലെ’ എന്നാണ് അർത്ഥം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, കൈകളും കാലുകളും തുളയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സിംഹം എങ്ങിനെ അവയെ തകർക്കുകയും മാന്തിക്കീറുകയും ചെയ്യുമോ അതുപോലെ ആയിത്തീരും എന്നാണു അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

അവിശ്വാസികൾ മറുപടി പറയുന്നത് ഇഞ്ചീലിലെ സാക്ഷികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം 22 ലെ സാമ്യം ഒരു പക്ഷെ പ്രവചനത്തിലെ സംഭവങ്ങളുമായി ‘ഒത്തുപോകുന്ന’ തരത്തിൽ ഒരു ഈസാ മസീഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാകാം എന്നാണു.  അത് ആ സാമ്യത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ?

സങ്കീർത്തനം 22-ഉം ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പൈതൃകവും

എന്നാൽ സങ്കീർത്തനം 22 മുകളിൽ പട്ടികയിൽ 18ആം വാക്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല – അത് തുടരുകയാണു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്: അവസാനം എത്ര വിജയകരമാണു- അതായത് മരണത്തിനു ശേഷം! എന്നതാണു.

26 എളിയവർ തിന്നു തൃപ്തന്മാരാകും; യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവനെ സ്തുതിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നേക്കും സുഖത്തോടിരിക്കട്ടെ.
27 ഭൂമിയുടെ അറുതികൾ ഒക്കെയും ഓർത്തു യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിയും; ജാതികളുടെ വംശങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ മുമ്പാകെ നമസ്കരിക്കും.
28 രാജത്വം യഹോവെക്കുള്ളതല്ലോ; അവൻ ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു.
29 ഭൂമിയിൽ പുഷ്ടിയുള്ളവരൊക്കെയും ഭക്ഷിച്ചാരാധിക്കും; പൊടിയിലേക്കു ഇറങ്ങുന്നവരെല്ലാവരും അവന്റെ മുമ്പാകെ കുമ്പിടും; തന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനും കൂടെ.
30 ഒരു സന്തതി അവനെ സേവിക്കും; വരുന്ന തലമുറയോടു യഹോവയെക്കുറിച്ചു കീർത്തിക്കും.
31 അവർ വന്നു, ജനിപ്പാനുള്ള ജനത്തോടു അവൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവന്റെ നീതിയെ വർണ്ണിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 22:26-31

ഇത് ഈ വ്യക്തിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകൻ ദാവൂദ് അ.സ ഇപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്, ഈ നീതിമാനായ വ്യക്തിയുടെ മരണം ‘ഭാവി തലമുറ’യിൽ അതായത് ‘വരും തലമുറ’യിൽ (വാ.30) വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന ശക്തമായ സ്വാധീനം എന്തെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി അറിയിക്കുകയാണു. ഈസാ അൽ മസിഹിനു ശേഷം 2000ൽ പരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ദാവൂദ് നമ്മോട് ‘വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറ’ ‘കൈയും കാലും’ തുളയ്ക്കപ്പെട്ടവനും, ഇത്രയും ഭീകരമായ മരണം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത അവനെ ‘സേവിക്കുകയും’ ‘അവനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും’ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. 27-ആം വാക്യം പ്രവചിക്കുന്നത് – അത് ‘ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും’ ചെല്ലും എന്നും ‘ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുടുമ്പങ്ങളെയും’ ‘കർത്താവിലെക്ക് തിരിയുവാൻ’ കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. “Malayalam translation. ‘സ്വയമായി ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ’ (എല്ലാവരും) ഒരു ദിവസം എങ്ങിനെയാണു അവന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നത് എന്ന് 29-ആം വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. .

ഈ അന്ത്യത്തിന് സങ്കീർത്തനം 22-ന് അനുയോജ്യമായി ഇഞ്ചീൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നോ എന്ന കാര്യവുമായി ഈ അവസാനത്തിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല- കാരണം, ഇപ്പോൾ ഇവ വളരെ വൈകിയ സംഭവങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണു – അതായത് നമ്മുടെ കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ. Malayalam translation. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇഞ്ചീലിന്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ  ഈ മരണം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്ര പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Malayalam translation. അവിശ്വാസികളുടെ യുക്തിവാദം ഒരിക്കലും ദീർഘകാല, ലോകവ്യാപകമായ ഈസാ മസീഹിന്റെ സങ്കീർത്തനം 22ൽ 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പൈതൃകത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.

ദാവൂദിനുള്ള മുന്നറിവ് അല്ലാഹു നൽകിയതാണു- എന്ന ഖുർ ആന്റെ വിശദീകരണം

സങ്കീർത്തനം 22-ന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ വിജയസ്തുതി, ഖുർആനിലെ സൂറ സബയും അൻ-നാമും (സബാ 34 & ഉറുമ്പ് 27)  ദാവീദിന്റെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്:

തീര്‍ച്ചയായും ദാവൂദിന്‌ നാം നമ്മുടെ പക്കല്‍ നിന്ന്‌ അനുഗ്രഹം നല്‍കുകയുണ്ടായി.( നാം നിര്‍ദേശിച്ചു: ) പര്‍വ്വതങ്ങളേ, നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ( കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ) ഏറ്റുചൊല്ലുക. പക്ഷികളേ, നിങ്ങളും നാം അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇരുമ്പ്‌ മയപ്പെടുത്തികൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

സൂറ സബഅ 34:10

ദാവൂദിനും സുലൈമാന്നും നാം വിജ്ഞാനം നല്‍കുകയുണ്ടായി. തന്‍റെ വിശ്വാസികളായ ദാസന്‍മാരില്‍ മിക്കവരെക്കാളും “ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശ്രേഷ്ഠത നല്‍കിയ അല്ലാഹുവിന്‌ സ്തുതി എന്ന്‌ അവര്‍ ഇരുവരും പറയുകയും ചെയ്തു”.

സൂറ അന് -നാം27:15

അത് പറയുന്നതുപോലെ, ദൈവം ദാവീദിന്  ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ അറിവും കൃപയും നല് കി, ആ അറിവോടെ അദ്ദേഹം സങ്കീര് ത്തനം 22-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ  ആലപിച്ചു.

ഇനി സൂറഅൽ വാഖിയാ (സൂറ 56 – അനിവാര്യമായത്) ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം പരിഗണിച്ചു നോക്കുക.

എന്നാല്‍ അത്‌ ( ജീവന്‍ ) തൊണ്ടക്കുഴിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ( നിങ്ങള്‍ക്കത്‌ പിടിച്ചു നിര്‍ത്താനാകാത്തത്‌? നിങ്ങള്‍ അന്നേരത്ത്‌ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. നാമാണ്‌ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെക്കാളും അടുത്തവന്‍. പക്ഷെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടറിയുന്നില്ല. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ( ദൈവിക നിയമത്തിന്‌ ) വിധേയരല്ലാത്തവരാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെന്തുകൊണ്ട്‌ അത്‌ ( ജീവന്‍ ) മടക്കി എടുക്കാനാവുന്നില്ല; നിങ്ങള്‍ സത്യവാദികളാണെങ്കില്‍.

സൂറ വാഖിയ 56:83-87

മരണത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ തിരികെ വിളിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ഈ വെല്ലുവിളി മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുവാൻ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു. Malayalam translation. എന്നാൽ സൂറ അൽ-വാഖിയാഹ് സങ്കീർത്തനം 22ൽ  വിവരിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് – ഇസ അൽ മസിഹ് അ.സ-ന്റെ പ്രവൃത്തിയെ മുൻകൂട്ടി പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടാണു ഇത് അങ്ങിനെ ആയിരിക്കുന്നത്.

സങ്കീർത്തനം 22-ൽ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ക്രൂശിക്കുന്ന പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നതു പോലെ മറ്റൊരു പ്രവചനം ഒരാൾക്കും നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല.  ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വിദൂർ ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ജീവനെക്കുറിച്ചും 1000 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വിദൂര ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വിശദമായി ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമാകില്ല എന്നത് ഈസാ മസീഹിന്റെ ത്യാഗം “ദൈവത്തിന്റെ മന:പ്പൂർവ്വമായ ഒരു പദ്ധതിയും ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞതും ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

മറ്റു പ്രവാചകന്മാർ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ത്യാഗത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നു.

ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളുടെ കണ്ണാടി ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് തൗറാത്ത് ആരംഭിച്ചതും പിന്നീട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ വ്യക്തമാക്കിയതും പോലെ തന്നെ, ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ദാവൂദിന് പിന്നാലെ വന്ന പ്രവാചകൻമാർ വ്യക്തമായി നൽകി. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക അവരിൽ ചില ചുരുക്കം പ്രവാചകന്മാരെ കാണാം.

പ്രവാചകർ സംസാരിക്കുന്നു അത് വരാനിരിക്കുന്ന മസിഹിനെക്കുറിച്ചുള്ള  പദ്ധതി എങ്ങിനെയാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്?
കന്യകയിലൂള്ള ജനനത്തിന്റെ അടയാളം‘ഒരു കന്യകയിൽ നിന്ന് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും’ 700 ബി.സി.യിൽ ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു, അവൻ പൂർണ്ണനും ഒരു പാപവും ഇല്ലാത്തവനുമായി ജീവിക്കും. ഒരു തികഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനുമാത്രമേ യജ്ഞത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ യാഗമാകുവാൻ കഴിയുലയുള്ളൂ.  ഈസ അൽ മസിഹ്, ആ പ്രവചനം നിറവേറ്റാൻ ജനിച്ചു, ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിച്ചു ‘

 

 

വരുന്ന ബ്രാഞ്ച്

വരുവാനുള്ള ‘മുള‘ എന്ന ഈസയുടെ പേര് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും

 

ഈസ ജീവിച്ചിരുന്നതിനു 500 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സക്കറിയ എന്ന പ്രവാചകൻ ഈസാ എന്ന് കൃത്യമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന പരമ്പര പ്രവാചകന്മാരായ ഏശയ്യാവ്, ജെറമിയാ, സക്കറിയ എന്നിവർക്ക് നൽകി. Malayalam translation. ‘ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്’ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് സക്കറിയ പ്രവചിച്ചു. ഈസ സ്വയം ബലിയായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു, അങ്ങിനെ കൃത്യമായി ‘ഒരു ദിവസം’ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി, ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

 

ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ മസീഹ് വരുന്ന സമയം പ്രവചിക്കുന്നു

 

മാസിഹ് വരുവാൻ പോകുന്ന 480 വർഷത്തെ സമയരേഖ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ സമയക്രമമനുസരിച്ചാണ് ഈസാ വന്നത്

 

 

ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഈസാ മസീഹ് “ഛേദിക്കപ്പെടും” എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു.

 

 

മസിഹ് എന്ന പ്രവാചകന്റെ വരവിനുശേഷം ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയത്, അദ്ദേഹം “ഛേദിക്കപ്പെടും എന്നും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവനായിത്തീരും” എന്നുമാണു. ജീവിനിൽ നിന്ന് ‘ഛേദിച്ചു’ എന്ന നിലയിൾ ഈസ മസിഹിനു  വരുവാനിരിക്കുന്ന മരണവാർത്തയുടെ പ്രവചനമായിരുന്നു ഇത്.

 

 

വരാനിരിക്കുന്ന ദാസന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുംഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്നു

 

 

“ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു നിന്ന് മസിഹ് എങ്ങനെ ഛേദിക്കപ്പെടും” എന്ന് പ്രവാചകൻ ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ വിശദമായി പ്രവചിച്ചു, “പീഡനം” നിഷേധിക്കപ്പെടുക, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ‘തുളക്കപ്പെട്ടു’ , കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ആടിനെ പോലെയും, തന്റെ ജീവിതം പാപത്തിനായി ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബലിയായി, എന്നാൽ പിന്നീട് അവൻ വീണ്ടും ‘ജീവൻ’ പ്രാപിക്കുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും. Malayalam translation.

ഈസ അൽ മസിഹ് കുരിശിലേറ്റപ്പെടുകയും പിന്നീട് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും  ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വിശദമായ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായത്.  700 വര് ഷം മുൻപ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാന് കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നത് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയാണു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ്.

 

യൂനുസ് നബിയും ഈസാ അൽ മസീഹുന്റെ മരണവും വലിയ മീനിനുള്ളിൽ വെച്ച് യൂനുസ് പ്രവാചകൻ ആ ശവക്കുഴി അനുഭവിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ  താനും മരണം അനുഭവിക്കുമെന്ന് ഈസ അൽ മസിഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ  ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.

 

പ്രവാചകൻ സക്കറിയയും & മരണത്തിനു അധീനരായ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കലും സക്കറിയയുടെ ഒരു പ്രവചനത്തെയാണ് ഈസ അൽ മസിഹ് ‘മരണത്തടവുകാരെ’ (ഇതിനകം മരിച്ചവരെ) മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചത്.

 

ഈ അനേകം പ്രവചനങ്ങൾ, നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾ വ്യത്യാസത്തിൽ, വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഉള്ള, പ്രവാചകന്മാർ ആയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലൂടെയും ഈസ അൽ മസീഹ് നേടിയ മഹത്തായ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ആയിരുന്നു അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് – ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതിപ്രകാരം ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേതാവ് പത്രോസ് തന്റെ ശ്രോതാക്കളോട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:

എന്നാൽ സകല പ്രവാചകന്മാരും മിശിഹാ-അവൻ ഈ അനുഭവിക്കയും കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ചെയ്തതു തികവാറായപ്പോൾ.

പ്രവർത്തികൾ 3:18

പത്രോസ് ഇത് പറഞ്ഞഉടനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു:

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടും.

പ്രവർത്തികൾ 3:19

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ‘തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടും’ എന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാഗ്ദത്തം നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

 

 

മൂസയുടെ തൗറാത്ത് ഈസാ അൽ മസിഹിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് എങ്ങനെ?

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സലാം പ്രവാചകന്റെ ക്രൂശുമരണവും പുനരുത്ഥാനവും അല്ലാഹുവിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന് ഇൻജിൽ പറയുന്നു. പ്രവാചകന്റെ ഉയിർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പത്രോസ്, തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ നേതാവ്,  ഈസ അൽ മസീഹിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്:

23 ദൈവം നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനായി നസറായനായ യേശുവിനെ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിര നിർണ്ണയത്താലും മുന്നറിവിനാലും ഏല്പിച്ചിട്ടു, നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കയ്യാൽ തറെപ്പിച്ചു കൊന്നു;
24 ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ടു അവനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു. മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതു അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.

 പ്രവർത്തികൾ 2:23-24 .

പത്രോസിന്റെ സന്ദേശത്തിനു ശേഷം, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആ സന്ദേശം ആ ദിവസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു – അവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചത് ആരുടെയും  നിർബന്ധമില്ലാതെയായിരുന്നു. നൂറുവർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട സബൂർ എന്ന തൌറാത്തും പ്രവാചകരും എഴുതിയ രചനകളാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഇത് സ്വീകരിക്കുവാൻ  കാരണമായത്. ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ വരവും മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്, അതിനാൽ പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഈ സംഭവങ്ങൾ “ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിർണ്ണയപ്പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതിയും പ്രവചനവും” ആയിരുന്നുവോ എന്ന് നമുക്കും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താം. ഇഞ്ചീലിൽ ഈ സന്ദേശം  ആദ്യം കേട്ടവർ തൗറാത്തിലെ ആദമിനെയും ആറു ദിവസത്തെ സൃഷ്ടിയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടത്തിയ നിരീക്ഷണം ഇവിടെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു, അവർ,

“… എന്നും തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചു

പ്രവൃത്തികൾ 17:11 

അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സന്ദേശം വിചിത്രവും പുതിയതുമായിരുന്നതു കൊണ്ട് അവർ അവയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ചു. നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് പുതിയതും വിചിത്രവുമായ സന്ദേശങ്ങളെ  തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് മുൻവിധിയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സന്ദേശം അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അവരതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് സൂറാ ഗാഷിയാ (സൂറ 88- മൂടുന്ന സംഭവം ) യിലെ അ താക്കീത് വരുടെ മേൽ സംഭവിക്കും.

പക്ഷെ, വല്ലവനും തിരിഞ്ഞുകളയുകയും, അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം

അല്ലാഹു അവനെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്‌.

തീര്‍ച്ചയായും നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാണ്‌ അവരുടെ മടക്കം.

പിന്നീട്‌, തീര്‍ച്ചയായും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്‌ അവരുടെ വിചാരണ.

സൂറ അൽ-ഗാശിയ 88: 23-26

ഈ അപരിചിതമായ സന്ദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗം പ്രവാചകന്മാരുടെ രചനകൾ പരിശോധിച്ച് അവ ഉറപ്പിക്കൽ ആണെന്നത് അവർക്കറിയാം. അത് അവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതു മൂലമുള്ള  ശിക്ഷയിൽ  നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കും. നാമും അവരുടെ മാതൃക പിന്തുടരാൻ വിവേകമുള്ളവരാണ്, പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസീഹ് അ.സ  എന്ന പ്രവാചകന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും മുൻ വേദങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന്  നാം പരിശോധിക്കും. നാം  തൌറാത്തിൽ നിന്നും  ആരംഭിക്കുന്നു

തൗറാത്തിന്റെയും ഖുർ ആന്റെയും ആരംഭം മുതൽ തന്നെ അല്ലാഹുവ്ന്റെ മുന്നറിവിനെക്കുറിച്ച്  വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

തൌറാത്തിന്റെ ആദ്യ പേജ് മുതൽ നമുക്ക്  ഈസ അൽ മസീഹ് അ.സ മിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും നാളുകൾ അല്ലാഹു മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എല്ലാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും (തൌറാത്ത്, സബൂർ, ഇൻജിൽ & ഖുർആൻ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ചമാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച്ച തൗറാത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആറു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം അല്ലാഹു എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വിവരണമാണ്. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആറു ദിവസങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ്‌ ആറുദിവസങ്ങളിലായി ( ഘട്ടങ്ങളിലായി ) ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ അല്ലാഹുവാകുന്നു. എന്നിട്ടവന്‍ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. രാത്രിയെക്കൊണ്ട്‌ അവന്‍ പകലിനെ മൂടുന്നു. ദ്രുതഗതിയില്‍ അത്‌ പകലിനെ തേടിച്ചെല്ലുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും തന്‍റെ കല്‍പനയ്ക്കു വിധേയമാക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ ( അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ) അറിയുക: സൃഷ്ടിപ്പും ശാസനാധികാരവും അവന്നുതന്നെയാണ.്‌ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു മഹത്വപൂര്‍ണ്ണനായിരിക്കുന്നു.

സൂറ അൽ-അറഫ് 7:54

നിങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടികള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയാല്‍ അവരും അവര്‍ക്ക്‌ മുമ്പുള്ളവര്‍ സമ്മതം ചോദിച്ചത്‌ പോലെത്തന്നെ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതാണ്‌. അപ്രകാരം അല്ലാഹു നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവന്‍റെ തെളിവുകള്‍ വിവരിച്ചുതരുന്നു. അല്ലാഹു സര്‍വ്വജ്ഞനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.

സൂറ അൽ ഫുർഖാൻ 25:59

ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതും ആറു ദിവസങ്ങളില്‍ ( ഘട്ടങ്ങളില്‍ ) സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അല്ലാഹു. പിന്നീട്‌ അവന്‍ സിംഹാസനസ്ഥനായി. അവന്നു പുറമെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ യാതൊരു രക്ഷാധികാരിയും ശുപാര്‍ശകനുമില്ല. എന്നിരിക്കെ നിങ്ങള്‍ ആലോചിച്ച്‌ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേസൂറ അസ്-സജ്ദ 32:4

ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതും നാം ആറു ദിവസങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരു ക്ഷീണവും നമ്മെ ബാധിച്ചിട്ടുമില്ല.

സൂറ അൽഖാഫ് 50:38

ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ആറുദിവസങ്ങളിലായി സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്‌ അവന്‍. പിന്നീട്‌ അവന്‍ സിംഹാസനസ്ഥനായി. ഭൂമിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും അതില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തു വരുന്നതും, ആകാശത്ത്‌ നിന്ന്‌ ഇറങ്ങുന്നതും അതിലേക്ക്‌ കയറിച്ചെല്ലുന്നതും അവന്‍ അറിഞ്ഞ്‌ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ എവിടെയായിരുന്നാലും അവന്‍ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്‌ താനും. അല്ലാഹു നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു.

സൂറ അൽ-ഹദീദ് 57:4

ദൈനം ദിന സംഭവങ്ങൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടുത്ത ആഴ്ച എന്നത് ഈസാ മസീഹിന്റെ അവസാന ആഴ്ച്ചയാണു.  ഇബ്രാഹിം, മൂസ, ദാവൂദ്, മുഹമ്മദ് സ്വ. അ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒന്നും ഒരാഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. തൗറാത്തിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത്  സൃഷ്ടിയുടെ  വാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണവിവരണം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ  അവസാന ആഴ്ച  നടന്ന ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക  ഈ രണ്ട് ആഴ്ചയിലെയും സംഭവങ്ങളിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ

സൃഷ്ടിയുടെ ആഴ്ച

ഈസാ മസീഹിന്റെ അവസാന ആഴ്ച

ദിവസം 1ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അല്ലാഹു ‘വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ’ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നു.മസീഹ് യരുശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ”ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായി വന്നിരിക്കുന്നു…“ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.  ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നു
ദിവസം 2അല്ലാഹു ആകാശ വിതാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ വേർതിരിക്കുന്നുഭൂമിയിലെ വസ്തുതകളെ സ്വർഗ്ഗീയമായതിൽ നിന്നും ഈസാ ദേവാലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നു കണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്നു
ദിവസം 3 അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നും ഭൂമി ഉയർന്നു വരുന്നുഈസാ പർവ്വതങ്ങളെ കടലിൽ വീഴിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു
 ഭൂമി സസ്യലതാതികളെ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ‘ അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു 

ഈസ സംസാരിക്കുന്നു, അത്തിവൃക്ഷം നിലത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു

ദിവസം 4 അല്ലാഹു പറയുന്നു ‘ആകാശത്ത് വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ’ എന്ന്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശത്തിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

 

 

ഈസാ “സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇരുളുവാൻ തുടങ്ങും എന്ന അടയാളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.
ദിവസം 5 Malayalam translation.

ദിനോസർ ഉരഗങ്ങൾ = ഡ്രാഗൺസ് ഉൾപ്പെടെ, പറക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നു

 

 

 

മഹാ വ്യാളിയായ ഷൈത്താൻ , മസിഹിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി യൂദാസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു

 

ദിവസം 6 Malayalam translation. അല്ലാഹു സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങിനെ ഭൂചര ജന്തുക്കൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നുപെസ്സഹാ കുഞ്ഞാടുകളെ ആലയത്തിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു.

 

 കർത്താവായ ദൈവം … ആദാമിന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ ജീവന്റെ ശ്വാസം ഊതി. ആദം ശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി

 

 

ഉറക്കെ യുള്ള നിലവിളിയോടെ യേശു അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു.” (മർക്കോസ് 15: 37)

 

 Allah places Adam in the Garden

Malayalam translation.

ആദമിനെ അല്ലാഹു പൂന്തോട്ടാത്തിൽ ആക്കി വെക്കുന്നു.

 

ഈസാ സ്വയമായി ഗെത സമന തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

 

 ആദമിനു ദൈവം നന്മയും തിന്മയും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാപഗ്രസ്തനാകും.ഈസ ഒരു മരത്തിൽ ആണിയിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങിനെ താൻ ശാപഗ്രസ്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.  (ഗലാത്തിയർ3:13)

 

 ഒരു മൃഗവും ആദമിനു അനുയോജ്യരല്ല.  മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ആവശ്യമായിരുന്നു.

 

പെസ്സഹാ ബലികൾ പര്യാപ്തം ആയിരുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ മരിക്കണമായിരുന്നു. (എബ്രായർ 10:4-5)

 

 

 ആദമിനെ ഒരു ഗാഡ നിദ്രയിൽ ആക്കുന്നു

 

ഈസ മരണമാകുന്ന് നിദ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു

 

 അല്ലാഹു ആദമിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ആദമിന്റെ തുണയായ ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

ഈസയുടെ വിലാപ്പുറത്ത് ഒരു മുറിവുണ്ടാകുന്നു- തന്റെ ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഈസ ഒരു വധുവിനെ നേടുന്നു – അവനു വേണ്ടിയുള്ളവർ എല്ലാവരും.

(വെളിപ്പാട് 21:9)

 

 

ദിവസം 7 തന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും അല്ലാഹു വിശ്രമിക്കുന്നു.  ആ ദിവസത്തെ അല്ലാഹു വിശുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.ഈസാ അൽ മസീഹ് മരണമാകുന്ന വിശ്രമം എടുക്കുന്നു

 

ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഓരോ ദിവസത്തെയും സംഭവങ്ങൾ പരസ്പരം  കണ്ണാടി ചിത്രങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഇവയ്ക്ക് പരസ്പരം ഒരു ചേർച്ചയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകളുടെയും അവസാനം, പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ പെരുകാൻ തയ്യാറാണ്. ആദവും ഈസാ അൽ മസിഹും പരസ്പരം വിപരീതബിംബങ്ങളാണ്. ഈസാ അൽ മസിഹിനെയും, ആദമിനെയും കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ പറയുന്നു:

അല്ലാഹുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസായെ ഉപമിക്കാവുന്നത്‌ ആദമിനോടാകുന്നു. അവനെ ( അവന്‍റെ രൂപം ) മണ്ണില്‍ നിന്നും അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട്‌ അതിനോട്‌ ഉണ്ടാകൂ എന്ന്‌ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവന്‍ ( ആദം ) അതാ ഉണ്ടാകുന്നു.

സൂറ ഇമ്രാൻ 3:59 .

ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഞ്ചീൽ പറയുന്നത്

ആദം, വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഒരു മാതൃകറോമർ5:14 

എന്നും

21 മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.
22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും.

 1കൊരിന്ത്യർ15:21-22 

ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തെ താരതമ്യം വഴി ആദാം ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് കാണാം. പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിനു  ആറു ദിവസം വേണ്ടി വന്നുവോ?  ഒരു കൽപന കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ?. പിന്നെന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത രീതിയിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏഴാം ദിവസം അല്ലാഹു തളരാതിരുന്നിട്ടും എന്തു കൊണ്ടാണു വിശ്രമിച്ചത്? ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തികൾ സൃഷ്ടി വാരത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ വിധ ക്രമവും ചെയ്തു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ആറാമത്തെ ദിനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശരിയാണു. നമുക്ക് ആ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് മാതൃക കാണുവാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് , “ഈസാ അൽ മസിഹ് മരിച്ചു” എന്ന് ലളിതമായി പറയുന്നതിനു പകരം,  അദ്ദേഹം “അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചു” എന്നാണു പറയുന്നത് ഇത് ആദമിനു ജീവ ശ്വാസം ലഭിച്ചു എന്നതിനു  നേരെ വിപരീതമായ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനു ശേഷം ശേഷം പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, കാലം ഉണ്ടായത് മുതൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു മാതൃകയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.

തൗറാത്തിൽ കാണുന്ന തുടർന്നുള്ള ചിത്രീകരണം

തൗറാത്ത് പിന്നീട് പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ  രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ഈസാ അൽ മസിഹ് നബിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻധാരണ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കാനാണ് ഇവ നൽകിയത്. ഈ നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ചിലത് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു.  ഈ മഹത്തായ വസ്തുതകളുടെ ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുത്ത ഈ പട്ടികയിൽ പറയുന്നു, പ്രവാചകൻ അൽ മസിഹിനു  ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഈ മഹത്തായ അടയാളങ്ങളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ആണു അവ.

 

തൌറാത്തിൽ നിന്നുള്ള അടയാളം

 

ഇസ അൽ മസിഹിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ പദ്ധതി അത് എങ്ങിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

 

ആദാമിന്റെ അടയാളം  അല്ലാഹു ആദമിനെ തന്റെ അനുസരണക്കേടിനു ശേഷം നേരിട്ടപ്പോൾ അല്ലാഹു ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ സന്തതി ഷെയ്ത്തനെ അടിച്ചമർത്തും, പക്ഷേ, ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്വയം തകർക്കപ്പെടും.

 

ഹാബീലിന്റെയും ഖ്വാബീലിന്റെയുൻ അടയാളംഒരു മരണയാഗം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഖാബിൽ പച്ചക്കറി യാഗം അർപ്പിച്ചു (ആത്മാവില്ല) എന്നാൽ ഹാബീൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജീവൻ നൽകി. ഇത് അല്ലാഹു അംഗീകരിച്ചു. ഈസാ അൽ മസിഹ് എന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ വിവരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

 

ഇബ്രാഹീമിന്റെ ബലിയുടെ അടയാളം  ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിച്ച സ്ഥലം അതേ സ്ഥലത്തുതന്നെ, ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസീഹ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, ഭാവിയാഗത്തെപ്പറ്റി പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി സംസാരിച്ചു. മകൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം മകൻ ജീവിക്കുവാൻ ആട്ടിൻ കുട്ടി പകരം മരിച്ചു. ഈസ അൽ മസിഹ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി’ നാം ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വയം ബലികഴിക്കും എന്ന് ഈ ചിത്രം വരച്ചു കാണിക്കുന്നു.

 

മൂസയുടെ പെസ്സഹായുടെ അടയാളം Malayalam translation.

ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായ പെസ്സഹായിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ബലികഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവ്ന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വ്ശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആടിനെ ബലികഴിക്കാത്ത ഈജിപ്തിലെ ഫറവോൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ ആടിനെ ബലിയർപ്പിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈസാ  മസിഹ് ഇതേ ദിവസം തന്നെ -കലണ്ടറിലെ പെസ്സഹാ ദിനത്തിൽ ബലികഴിക്കപ്പെട്ടു.

ഹാറൂണിന്റെ ബലിയുടെ അടയാളം  Malayalam translation.

മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനം ഹാറൂൺ സ്ഥാപിപിക്കുന്നു. പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേല്യർക്കു അവരുടെ പാപം മറച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി യാഗം അർപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ബലി മരണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പുരോഹിതർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈസ അൽ മസിഹ് പുരോഹിതനായി തന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്കായി ജീവൻ ബലി നൽകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഇതു വഴി നമുക്ക് ലഭിച്ചു..

 

മൂസാ (അ.സ) പ്രവാചകന്റെ തൗറാത്ത് ഈസാ നബി (അ. സ) നബിയുടെ വരവ് സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്:

നിയമം വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ് – യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല.

എബ്രായർ 10:1

തന്റെ ദൌത്യം വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഈസാ അല് മസീഹ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

43 ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; എന്നെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല; മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്തനാമത്തിൽ വന്നാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും.
44 തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു ഏകദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം അന്വേഷിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കു എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും?
45 ഞാൻ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ കുറ്റം ചുമത്തും എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നരുതു. നിങ്ങളെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ഉണ്ടു; നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോശെ തന്നേ.
46 നിങ്ങൾ മോശെയെ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ എന്നെയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
47 എന്നാൽ അവന്റെ എഴുത്തു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ വാക്കു എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും

 യോഹന്നാൻ 5:43-47 

തന്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുവാൻ തന്റെ അനുയായികളോട് ഈസാ അൽ മസിഹ് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു

44 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: “ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകേണം എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു

 ലൂക്കോസ്24:44 

തൌറാത്ത് മാത്രമല്ല, ‘പ്രവാചകന്മാരുടെ രചനകളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും’ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആണെന്ന് പ്രവാചകൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. നാം ഇവിടെ അത് പരിശോധിക്കുവാൻ പോകുന്നു. തന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളായി തൗറാത്തിൽ ഈ പ്രവാചകന്മാർ തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും വിവരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതി.

ഈസ മസീഹ് പ്രവാചകൻ നമുക്ക് നൽകിയ നിത്യ ജീവന്റെ സമ്മാനം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ: താങ്കൾക്ക് ജീവൻ

സൂറ അർ-റദ് (സൂറ 13 – ഇടിമുഴക്കം) അവിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൊതുവെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനം വിവരിക്കുന്നു

നീ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ അവരുടെ ഈ വാക്കത്രെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളത്‌. ഞങ്ങള്‍ മണ്ണായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടോ? ഞങ്ങള്‍ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമോ? അക്കൂട്ടരാണ്‌ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവില്‍ അവിശ്വസിച്ചവര്‍. അക്കൂട്ടരാണ്‌ കഴുത്തുകളില്‍ വിലങ്ങുകളുള്ളവര്‍. അക്കുട്ടരാണ്‌ നരകാവകാശികള്‍. അവരതില്‍ നിത്യവാസികളായിരിക്കും

( നബിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്‌ ) സത്യനിഷേധികള്‍ പറയുന്നു: ഇവന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്ന്‌ ഇവന്‍റെ മേല്‍ എന്താണ്‌ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഇറക്കപ്പെടാത്തത്‌? ( നബിയേ, ) നീ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരന്‍ മാത്രമാകുന്നു. എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിനുമുണ്ട്‌ ഒരു മാര്‍ഗദര്‍ശി.

സൂറ അർ-റദ് 13:5,7

ഇത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണു വരുന്നത്.  സൂറത്ത് റദ് 13:5,  ൽ അവിശ്വാസികൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അത് മുമ്പൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഭാവിയിൽ അത് സംഭവിക്കുകയും ഇല്ല. പിന്നെ, ഒരു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് സാധൂകരിക്കാൻ ഒരു അത്ഭുത അടയാളം എന്തുകൊണ്ട് നല്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തില്, “അത് തെളിയിക്കൂ” എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു.

സൂറ അൽ-ഫുർഖാൻ (സൂറ 25 – സത്യാസത്യ വിവേചനം) അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായി ഈ വെല്ലുവിളിയെ കാണിക്കുന്നു.

ആ ചീത്ത മഴ വര്‍ഷിക്കപ്പെട്ട നാട്ടിലൂടെ ഇവര്‍ കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോള്‍ ഇവരത്‌ കണ്ടിരുന്നില്ലേ? അല്ല, ഇവര്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരാകുന്നു.

നിന്നെ അവര്‍ കാണുമ്പോള്‍ നിന്നെ ഒരു പരിഹാസപാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട്‌, അല്ലാഹു ദൂതനാ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ഇവനെയാണോ? എന്ന്‌ ചോദിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും അവര്‍ ചെയ്യുന്നത്‌.

സൂറ അൽ-ഫുർഖാൻ 25:40-41

വരാനിരിക്കുന്ന ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ യും പ്രവാചകനെയും അ.സ നെയും  ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.    അവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്    കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സൂറ ഫുർഖാൻ അല്ലാഹു എങ്ങിനെയാണു അവിശ്വാസികളെ കാണുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു..

അവന്ന്‌ പുറമെ പല ദൈവങ്ങളേയും അവര്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവര്‍ ( ദൈവങ്ങള്‍ ) യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ തന്നെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാകുന്നു. തങ്ങള്‍ക്ക്‌ തന്നെ ഉപദ്രവമോ ഉപകാരമോ അവര്‍ അധീനപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. മരണത്തെയോ ജീവിതത്തെയോ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിനെയോ അവര്‍ അധീനപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

സൂറ അൽ-ഫുർഖാൻ 25:3

ആളുകൾ പലപ്പോഴും വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സൂറ അൽ ഫുർഖാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യാജദൈവത്തെ  എങ്ങനെ സത്യ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയും? അതിനുള്ള  ഉത്തരം  ഈ ആയത് നൽകുന്നു. വ്യാജദൈവങ്ങൾക്ക് ‘മരണത്തെയോ ജീവനെയോ പുനരുത്ഥാനത്തെയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല’. ഒരു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വസ്തുത സത്യവും വ്യാജവും തമ്മിൽ വേർ തിരിക്കുന്നു.

സത്യനിഷേധികൾക്ക് അല്ലാഹുവെയും അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ (ഭയഭക്തിയോടെ) തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ വെല്ലുവിളി നൽകപ്പെട്ടത്, അതോ സത്യനിഷേധികൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ താക്കീത് നൽകപ്പെടുന്നപക്ഷം അസത്യത്തെ അല്ല സത്യത്തെ ആരാധിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണൊ, ഏതായാലും അതിനുള്ള അളവു കോൽ ഒന്നു തന്നെയാണു- ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്.

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിന് ആത്യന്തികമായ അധികാരവും ശക്തിയും ആവശ്യമാണ്. പ്രവാചകൻമാരായ ഇബ്രാഹിം അ.സ, മൂസ അ.സ, ദാവൂദ് അ.സ, മുഹമ്മദ് അ.സ എന്നിവർ – അവർ മഹാന്മാർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും- മരണത്തിൻറെ മേൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടത്തിയില്ല. ഐൻസ്റ്റൈൻ, ന്യൂട്ടൻ, സുലൈമാൻ എന്നീ  ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തികൾ- അവർക്കും അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല.  . ഗ്രീക്ക്, റോമൻ, ബൈസന്റൈൻ, ഉമയ്യദ്, അബ്ബാസിദ്, മ്ലൂക്ക്, ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും സിംഹാസനത്തിൽ ഭരിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയും മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് പുനരുത്ഥാനം നേടിയിട്ടില്ല. ഇതാണു ആത്യന്തിക മായ വെല്ലുവിളി. ഈ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇസ അൽ മസിഹ് അ.സ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വിജയം കൈവരിച്ചത്. പ്രഭാതത്തിൽ മരണത്തമേൽ അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയം താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഒരു വിജയമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ കുസൃതികൾ കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തടവിൽ കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൂറ അൽ-ഫലാഖ് (സൂറ 113 – പ്രഭാതം) അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ

പറയുക: പുലരിയുടെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചുട്ടുള്ളവയുടെ കെടുതിയില്‍ നിന്ന്‌.

ഇരുളടയുമ്പോഴുള്ള രാത്രിയുടെ കെടുതിയില്‍നിന്നും.

സൂറ ഫലഖ് 113:1-3

തൌറാത്തിന്റെ ആദ്യഫലോത്സവത്തിൽ ഈ പ്രത്യേക പ്രഭാതം നൂറുവർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും, നാഥൻ നമ്മെ ഈ ലോകവിപത്തുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങിനെയാണു രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം.

ഈസാ മസീഹും തൗറാത്തിലെ ഉൽസവങ്ങളും

പ്രവാചകൻ ഈസാ മസിഹിന്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലെ  ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ ഇഞ്ചീലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാം  ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിച്ചു. ആ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം  യഹൂദരുടെ വിശുദ്ധ ഉത്സവമായ പെസ്സഹാ ദിനത്തിൽ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു.  പിന്നെ, അവൻ ആഴ്ചയുടെ ഏഴാം ദിവസമായ ശബ്ബത്തിൽ മരണമാകുന്ന വിശ്രമം അനുഭവിച്ചു. തൌറാത്തിൽ പ്രവാചകൻ മൂസ (അ.സ) മുഖേന ഈ പുണ്യദിനങ്ങൾ അല്ലാഹു വളരെ മുമ്പുതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം:

ഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു:
നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു: എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആവിതു:
ആറു ദിവസം വേല ചെയ്യേണം; ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭായോഗം കൂടേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതെക്കുള്ള ശബ്ബത്ത്. അന്നു ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും അതു യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു.
അതതു കാലത്തു വിശുദ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആവിതു:
ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലം തിയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്തു യഹോവയുടെ പെസഹ.

 ലേവ്യ 23:1-5 

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ക്രൂശീകരണവും വിശ്രമവും സമയ രേഖയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ  കൃത്യമായി 1500 വർഷം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള   വിശുദ്ധ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നടന്നു എന്നത് കൗതുകകരമായ ഒന്നല്ലെ? ഇതെന്തുകൊണ്ടാണു? ഓരോ ദിവസവും പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകും.

പ്രവാചകൻ ഈസാ മസിഹിന്റെ ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം എന്ന മരണം

പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹും തൌറാത്തിന്റെ ഉത്സവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏകോപനം തുടരുന്നു. മുകളിൽ തൌറാത്തിൽ നിന്നുള്ള പാരായണം ആദ്യ രണ്ടു ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഉത്സവത്തെ ‘ആദ്യ ഫലങ്ങൾ’ എന്നു വിളിച്ചു, തൌറാത്ത് ഈ അതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി.

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു:
10 നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയശേഷം അതിലെ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറ്റ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരേണം.
11 നിങ്ങൾക്കു പ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ ആ കറ്റ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നീരാജനം ചെയ്യേണം. ശബ്ബത്തിന്റെ പിറ്റെന്നാൾ പുരോഹിതൻ അതു നീരാജനം ചെയ്യേണം.
12 കറ്റ നീരാജനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ യഹോവെക്കു ഹോമയാഗമായി ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാട്ടിൻ കുട്ടിയെ അർപ്പിക്കേണം.
13 അതിന്റെ ഭോജനയാഗം എണ്ണ ചേർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി നേരിയ മാവു ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായുള്ള ദഹനയാഗം; അതിന്റെ പാനീയയാഗം ഒരു നാഴി വീഞ്ഞു ആയിരിക്കേണം.
14 നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവരെ നിങ്ങൾ അപ്പമാകട്ടെ മലരാകട്ടെ കതിരാകട്ടെ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.

 ലേവ്യ 23:9-11,14 

അതുകൊണ്ട്  ‘ശബത്ത് നാളിന്റെ’  ശേഷമുള്ള ദിവസമാകുന്ന പെസ്സഹാ ദിനം ഒരു അവധി ദിവസം ആയിരുന്നു.  എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച്, വസന്തത്തിലെ ആദ്യത്തെ ധാന്യവിളവെടുപ്പ് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ നീരാജനം ചെയ്തു. ശൈത്യകാലം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ജനങ്ങൾ ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തൃപ്തിപ്പെടുവാനും വേണ്ടി ധാരാളം വിളവെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ മരണം മൂലം വിശ്രമിച്ച, ശബബത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഇതേ ദിവസം തന്നെ, നിസാൻ 16-ന് അതായത് ഞായറാഴ്ച ഒരു പുതിയ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം ആയിരുന്നു അത്.  പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഫലം നൽകാൻ മഹാപുരോഹിതന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ അതേ ദിവസം തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇഞ്ച്ജീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇഞ്ചീലിലെ വിവരണങ്ങൾ ഇതാ:

ഈസാ അൽ മസിഹ് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു

  വർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗം എടുത്തു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അതികാലത്തു കല്ലറെക്കൽ എത്തി,
കല്ലറയിൽ നിന്നു കല്ലു ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു.
അകത്തു കടന്നാറെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല.
അതിനെക്കുറിച്ചു അവർ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷാന്മാർ അരികെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു.
ഭയപ്പെട്ടു മുഖം കുനിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ അവർ അവരോടു: നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു?
അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു;
മുമ്പെ ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ അവൻ നിങ്ങളോടു: മനുഷ്യപുത്രനെ പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു ക്രൂശിക്കയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും വേണം എന്നു പറഞ്ഞതു ഓർത്തുകൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു
അവർ അവന്റെ വാക്കു ഓർത്തു,
കല്ലറ വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി പതിനൊരുവർ മുതലായ എല്ലാവരോടും ഇതു ഒക്കെയും അറിയിച്ചു.
10 അവർ ആരെന്നാൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ, യോഹന്നാ, യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നവർ തന്നേ. അവരോടുകൂടെയുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളും അതു അപ്പൊസ്തലന്മാരോടു പറഞ്ഞു.
11 ഈ വാക്കു അവർക്കു വെറും കഥപോലെ തോന്നി; അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല.
12 (എന്നാൽ പത്രൊസ് എഴുന്നേറ്റു കല്ലറെക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു കുനിഞ്ഞു നോക്കി, തുണി മാത്രം കണ്ടു, സംഭവിച്ചതെന്തെന്നു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മടങ്ങിപ്പോന്നു.)
13 അന്നു തന്നേ അവരിൽ രണ്ടുപേർ യെരൂശലേമിൽനിന്നു ഏഴു നാഴിക ദൂരമുള്ള എമ്മവുസ്സ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകയിൽ
14 ഈ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു ഒക്കെയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
15 സംസാരിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു താനും അടുത്തുചെന്നു അവരോടു ചേർന്നു നടന്നു.
16 അവനെ അറിയാതവണ്ണം അവരുടെ കണ്ണു നിരോധിച്ചിരുന്നു.
17 അവൻ അവരോടു: “നിങ്ങൾ വഴിനടന്നു തമ്മിൽ വാദിക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്തു” എന്നു ചോദിച്ചു; അവർ വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു.
18 ക്ളെയൊപ്പാവു എന്നു പേരുള്ളവൻ; യെരൂശലേമിലെ പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
19 “ഏതു” എന്നു അവൻ അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞതു: ദൈവത്തിന്നും സകലജനത്തിനും മുമ്പാകെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ശക്തിയുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്ന നസറായനായ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ളതു തന്നേ.
20 നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അവനെ മരണവിധിക്കു ഏല്പിച്ചു ക്രൂശിച്ചു.
21 ഞങ്ങളോ അവൻ യിസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുപ്പാനുള്ളവൻ എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു; അത്രയുമല്ല, ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടു ഇന്നു മൂന്നാം നാൾ ആകുന്നു.
22 ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സ്ത്രീകൾ രാവിലെ കല്ലറെക്കൽ പോയി
23 അവന്റെ ശരീരം കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരുടെ ദർശനം കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു.
24 ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കല്ലറക്കൽ ചെന്നു സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നേ കണ്ടു; അവനെ കണ്ടില്ലതാനും.
25 അവൻ അവരോടു: “അയ്യോ, ബുദ്ധിഹീനരേ, പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളേ,
26 ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടു തന്റെ മഹത്വത്തിൽ കടക്കേണ്ടതല്ലയോ ” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 മോശെ തുടങ്ങി സകലപ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാതിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതു അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു.
28 അവർ പോകുന്ന ഗ്രാമത്തോടു അടുത്തപ്പോൾ അവൻ മുമ്പോട്ടു പോകുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു.
29 അവരോ: ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കുക; നേരം വൈകി അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നിർബന്ധിച്ചു; അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ ചെന്നു.
30 അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു അനുഗ്രഹിച്ചു നുറുക്കി അവർക്കു കൊടുത്തു.
31 ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവർ അവനെ അറിഞ്ഞു; അവൻ അവർക്കു അപ്രത്യക്ഷനായി
32 അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
33 ആ നാഴികയിൽ തന്നേ അവർ എഴുന്നേറ്റു യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു.
34 കർത്താവു വാസ്തവമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു ശിമോന്നു പ്രത്യക്ഷനായി എന്നു കൂടിയിരുന്നു പറയുന്ന പതിനൊരുവരെയും കൂടെയുള്ളവരെയും കണ്ടു.
35 വഴിയിൽ സംഭവിച്ചതും അവൻ അപ്പം നുറുക്കുകയിൽ തങ്ങൾക്കു അറിയായ്‍വന്നതും അവർ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു.
36 ഇങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നു: (“നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു”.)
37 അവർ ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു; ഒരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നു എന്നു അവർക്കു തോന്നി.
38 അവൻ അവരോടു “നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതും എന്തു?
39 ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്നു എന്റെ കയ്യും കാലും നോക്കി അറിവിൻ; എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുവിൻ; എന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന്നു മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ ”എന്നു പറഞ്ഞു.
40 (ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ കയ്യും കാലും അവരെ കാണിച്ചു.)
41 അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ അവരോടു: “തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ ” എന്നു ചോദിച്ചു.
42 അവർ ഒരു ഖണ്ഡം വറുത്ത മീനും (തേൻ കട്ടയും) അവന്നു കൊടുത്തു.
43 അതു അവൻ വാങ്ങി അവർ കാൺകെ തിന്നു.
44 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: “ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകേണം എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു
45 തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു.
46 ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും
47 അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യെരൂശലേമിൽ തുടങ്ങി സകലജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
48 ഇതിന്നു നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.

 ലൂക്കോസ് 24:1-48 

ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ വിജയം

പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ എന്ന പ്രവാചകൻ ‘ആദ്യ ഫലത്തിന്റെ’ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ തന്റെ ശത്രുക്കളും കൂട്ടാളികളും വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന മഹത്തായ വിജയം നേടി – അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ഇഞ്ചീൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു:

54 ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും.
55 ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളു എവിടെ?
56 മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളു പാപം; പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം.

 1 കൊരിന്ത്യർ15:54-56 

എന്നാല് ഇത് പ്രവാചകന്റെ മാത്രം വിജയമായിരുന്നില്ല. ഇത് താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഉള്ള ഒരു വിജയമാണ്, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നത് ആദ്യഫല പെരുന്നാൾ സമയത്ത് ആണു. ഇഞ്ചീൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു:

20 എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു.
21 മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.
22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും.
23 ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ; ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്നുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ;
24 പിന്നെ അവസാനം; അന്നു അവൻ എല്ലാവാഴ്ചെക്കും അധികാരത്തിന്നും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തീട്ടു രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കും.
25 അവൻ സകലശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു.
26 ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ടു മരണം നീങ്ങിപ്പോകും.

 1 കൊരിന്ത്യർ15:20-26 

ആദ്യ ഫല  ഉത്സവത്തിന്റെ അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രവാചകൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കും മരണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ പങ്കാളികൾ ആകുവാൻ കഴിയും എന്നതാണു. വസന്തത്തിൽ വലിയ വിളവെടുപ്പു പ്രതീക്ഷിച്ച് അതായത് ഒരു പുതിയ ജീവൻ  പ്രതീക്ഷിച്ച് നടത്തുന്ന  ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു ആദ്യ ഫല ഉൽസവം, അതു പോലെ ഇഞ്ചീൽ നമ്മോടു പറയുന്നത് ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പിന്നീട് വരുന്ന അവനുള്ളവരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആണു എന്ന് പ്രത്യാശയോടെ പറയുന്നു. മരണം ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് ആദത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് തൌറാത്തും ഖുർആനും വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനു സമാന്തരമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ജീവിതം ഈസാ അൽ മസിഹിലൂടെ യാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഇഞ്ചീൽ പറയുന്നു. നാം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഫലം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്.

ഈസ്റ്റർ: ആ ഞായറാഴ്ച ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആഘോഷിക്കുന്നു

ഇന്ന് ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈസ്റ്റർ എന്നും അദ്ദേഹം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഉപയോഗത്തിൽ വന്നത്. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല. പ്രവാചകന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും, നൂറു വർഷം മുമ്പ് പ്രവാചകൻ മൂസായുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഫല ഉത്സവത്തിന്റെ ഫലവും, താങ്കൾക്കും എനിക്കും അവ കൊണ്ട എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനാണു പ്രാധാന്യം.

ഈ പുതിയ ആഴ്ചയുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ സമയരേഖയിൽ ഇത് കാണുന്നു:

ഈസ അൽ മസിഹ് ആദ്യ ഫലദിവസം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു – മരണത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ജീവിതം താങ്കൾക്കും എനിക്കും വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

‘നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച’യെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപടി

ഗുഡ് ഫ്രൈഡേയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരവൗം ഇതു തന്നെയാണു.  ഇഞ്ചീൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു:

എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ചവന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടു അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു.

 എബ്രായർ 2:9 

നല്ല വെള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം ‘മരണം രുചിച്ചപ്പോൾ’, താങ്കൾക്കും, എനിക്കും ‘എല്ലാവർക്കും’ വേണ്ടിയാണു അങ്ങനെ ചെയ്തത്. നല്ല വെള്ളിയ്ക്ക് അതിന്റെ പേര് ഉണ്ട്, കാരണം അത് നമുക്ക് നല്ലതായിരുന്നു. ആദ്യ ഫലഉൽസവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയിർത്തെഴുന്നെൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പുതുജീവൻ നൽകുന്നു.

ഖുർആനിലെ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പും സമാധാനവും

വളരെ കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങളാണു നൽകപ്പെട്ടത് എങ്കിലും,  ഈസ അൽ  മസിഹിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഖുർആൻ മുദ്ര ചെയ്യുന്നു.  സൂറ മറിയത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങിനെ പാരായണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.

ഞാന്‍ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ എഴുന്നേല്‍പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും എന്‍റെ മേല്‍ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും[ഈസാ  അൽ മസീഹ് പറഞ്ഞു]

സൂറ മറിയം 19:33

ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ജനനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം, ഇപ്പോൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവഇൻജിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അവന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ‘ഒന്നാം-ഫലം’ ആയതിനാൽ, പ്രവാചകന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമാധാനം ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കും  എനിക്കും ലഭ്യമാണു. ഈസ അൽ മസിഹ് തന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെ ദിവസം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ അൽ മസിഹ് ഇത് കാണിച്ചു:

19 ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ ആയ ആ ദിവസം, നേരംവൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു യെഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചു വാതിൽ അടെച്ചിരിക്കെ യേശു വന്നു നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.
20 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ കയ്യും വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു; കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു.
21 യേശു പിന്നെയും അവരോടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം; പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
22 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞശേഷം അവൻ അവരുടെമേൽ ഊതി അവരോടു: പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊൾവിൻ.

യോഹന്നാൻ 20:19-22

മുസ്ലിംകൾ ഇപ്പോൾ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ പതിവ് സലാം (അസ്സലാമു അലൈക്കും) പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ  പുനരുത്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽക്കൂടി അദ്ദേഹം ആ സമാധാനം നമുക്ക് നൽകുന്നു. നാം ഓരോ തവണയും നാം ഈ ആശംസ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രവാചകനിൽ നിന്നുള്ള  വാഗ്ദാനം ഓർക്കണം, മാത്രമല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം.

ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നു.

പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പല ദിവസങ്ങളിലായി മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇൻജീലിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യ തവണ  അത് കണുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത:

അവർക്ക് അത് ഒരു വെറും കഥ പോലെ  തോന്നി  ലൂക്കോസ് 24: 10

പ്രവാചകനു തന്നെ ഇങ്ങിനെ പറയേണ്ടി വന്നു:

27 മോശെ തുടങ്ങി സകലപ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാതിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതു അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു.

 ലൂക്കോസ് 24:27 

പിന്നീട് വീണ്ടും:

44 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: “ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകേണം എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു

 ലൂക്കോസ് 24:44 

നമുക്ക് മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ നൽകുവാൻ ഉള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ നേരായ പദ്ധതിയാണു ഇതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങിനെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഭാവി അറിയുകയുള്ളൂ, അതിനാൽ തൌറാത്തും സബൂറും പ്രവാചകന്മാർ വഴി നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ഈസാ അൽ മസീഹിൽ നിവർത്തിയായത് നമുക്ക് ആ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

അതു ക്രമമായി എഴുതുന്നതു നന്നെന്നു ആദിമുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടു എനിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു.

 ലൂക്കോസ് 1:4 

പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ ത്യഗത്തിന്റെയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെയും ഈ സുപ്രധാന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും, അതിനു നമ്മെ സഹായികുന്ന നാല് വ്യത്യസ്ത ലേഖനങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ ലഭ്യമാണ്:

  1.  ഇത് ഈസാ അൽ മസിഹിനെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മൂസയുടെ തൌറാത്തിലെ സൂക്തങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.
  2. . ഇത് ‘പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെയും’ അടയാളങ്ങൾ സൂക്തങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു ലേഖനങ്ങളും നമ്മെത്തന്നെ വിധിക്കുവാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു: “മസിഹ് കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്യും” (ലൂക്കോസ് 24:46).
  3. . ഈസ അൽ മസിഹിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ഈ സമ്മാനം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
  4.  ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെ ഇത് അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.

ദിവസം 7 – ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം

ഇന്ന് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന യഹൂദരുടെ പുണ്യദിനമായ പെസ്സഹാ ദിനത്തിൽ ഈസ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും കുരിശിലേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ച പെസ്സഹാ, വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യാസ്തമയം – ആഴ്ചയിലെ 6ആം ദിവസം അവസാനിച്ചു. ആ ദിവസത്തെ അവസാന സംഭവം മരിച്ച പ്രവാചകന്റെ ശവസംസ്കാരമായിരുന്നു. പ്രവാചകനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകൾ ഇത് കണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

55 മടങ്ങിപ്പോയി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളതൈലവും ഒരുക്കി; കല്പന അനുസരിച്ചു ശബ്ബത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരന്നു.
56പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ പോയി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. കൽപന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു

ലൂക്കോസ് 23:55-56

സ്ത്രീകൾ പ്രവാചകന്റെ മൃതദേഹം തയ്യാറാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ ശബ്ബത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ചു. ഇത് ഈ ആഴ്ച യുടെ ഏഴാം ദിവസം ആയിരുന്നു, ഈ ദിവസം യഹൂദന്മാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല. ഈ കൽപ്പന തൗറാത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അല്ലാഹു 6 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. തൌറാത്ത് പ്രസ്താവിച്ചു:

ങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു.
താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനാ,

ഉല്പത്തി 2: 1-2

അതിനാൽ , സ്ത്രീകൾ അവന്റെ ശരീരം ഒരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും, അവർ തൌറാത്തിനെ അനുസരിച്ച് അന്ന് വിശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ മുഖ്യപുരോഹിതന്മാർ ശബത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജോലി തുടർന്നു. അവർ ഗവർണ്ണറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

62 ഒരുക്കനാളിന്റെ പിറ്റെ ദിവസം മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പീലാത്തൊസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൂടി:
63 യജമാനനേ, ആ ചതിയൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ: മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കു ഓർമ്മ വന്നു.
64 അതുകൊണ്ടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നു അവനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടു, അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു ജനത്തോടു പറകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവു മുമ്പിലത്തേതിലും വിഷമമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു മൂന്നാം നാൾവരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
65 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: കാവൽക്കൂട്ടത്തെ തരാം; പോയി നിങ്ങളാൽ ആകുന്നെടത്തോളം ഉറപ്പുവരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
66 അവർ ചെന്നു കല്ലിന്നു മുദ്രവെച്ചു കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിറുത്തി കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി.

 മത്തായി 27:62-66 

അങ്ങനെ ആ ശബബത്ത് ദിവസം ശവകുടീരത്തിൽ മൃതദേഹത്തിനു ചുറ്റും  കാവൽ ഒരുക്കാൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു. വിശുദ്ധ ആഴ്ചയിലെ ആ ശബ്ബത്തു ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുസരണയോടെ വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ നബി ഈസാ അൽ മസീഹ് അ.സ പ്രവാചകന്റെ ശരീരം ശബ്ബത്ത് വിശ്രമമാകുന്ന മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയ രേഖ  ആ ദിവസം അവരുടെ വിശ്രമകാലം സൃഷ്ടിയുടെ ഏഴാം ദിവസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിധം കാണിക്കുന്നു, , സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അല്ലാഹു വിശ്രമിച്ചു എന്ന് അവിടെ തൗറാത്ത് പറയുന്നു.

പ്രവാചകൻ ഈസാ മസിഹിന്റെ ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം എന്ന മരണം

പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരപ്രകടനം കാണിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ക്കാണുന്ന ശാന്തമായ വിശ്രമമാണ് ഇത്. ഒരു ഇരുണ്ട രാത്രിക്ക് ശേഷം പ്രഭാതം എത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് സൂറ അൽ ഫജ്ർ (സൂറ 89 – പ്രഭാതം) നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ‘മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്’ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പുലരൊളിയ്ക്ക് കഴിയും.

പ്രഭാതം തന്നെയാണ സത്യം.

പത്തു രാത്രികള്‍ തന്നെയാണ സത്യം.

ഇരട്ടയും ഒറ്റയും തന്നെയാണ സത്യം

രാത്രി സഞ്ചരിച്ച്‌ കൊണ്ടിരിക്കെ അത്‌ തന്നെയാണ സത്യം.

അതില്‍ ( മേല്‍ പറഞ്ഞവയില്‍ ) കാര്യബോധമുള്ളവന്ന്‌ സത്യത്തിന്‌ വകയുണേ്ടാ? സൂറ അൽ-ഫജ്ർ89:1-5

അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ വിജയം സംഭവിച്ചു.

അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രഭാതം എന്താണു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം.

 

ദിവസം 6 – ഈസാ അൽ മസീഹും ദു:ഖ വെള്ളിയും

സൂറ 62 (സഭ, വെള്ളി – അല് ജുമുഅ) മുസ്ലീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം. വെള്ളിയഴ്ച ആണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സൂറ അൽ ജുമുഅ ആദ്യം ഒരു വെല്ലുവിളി നൽകുന്നു – പ്രവാചകൻ അ.സ തന്റെ മസിഹ് എന്ന വേഷം സ്വീകരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരദിവസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ്, അഥവാ അല് ജുമുഅ ദിവസം ആക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്:

(നബിയേ,) പറയുക: തീര്‍ച്ചയായും യഹൂദികളായുള്ളവരേ, മറ്റു മനുഷ്യരെ കൂടാതെ നിങ്ങള്‍ മാത്രം അല്ലാഹുവിന്‍റെ മിത്രങ്ങളാണെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ വാദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ മരണം കൊതിക്കുക. നിങ്ങള്‍ സത്യവാന്‍മാരാണെങ്കില്‍.

എന്നാല്‍ അവരുടെ കൈകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി ചെയ്തുവെച്ചതിന്‍റെ ഫലമായി അവര്‍ ഒരിക്കലും അത്‌ കൊതിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു അക്രമകാരികളെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവനാകുന്നു.

സൂറ 62: ജുമുഅ 6-7

സൂറത്തിലെ ഈ ആയത്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാം അല്ലാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ , മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണു. എന്നാൽ അവർ (നാമും) നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും നാം വലിയ വില നൽകി മരണത്തെ ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച, ദിവസം 6, തന്റെ അവസാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു യഹൂദൻ എന്ന നിലയിൽ, ഈസ അൽ മസിഹ് ഈ കൃത്യമായ പരിശോധന നേരിട്ടു – അദ്ദേഹം അത് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. ഇഞ്ചീൽ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ:

37 പത്രൊസിനെയും സെബെദി പുത്രന്മാർ ഇരുവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ദുഃഖിച്ചും വ്യാകുലപ്പെട്ടും തുടങ്ങി:
38 “എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദനപോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ” എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.
39 പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ടുചെന്നു കവിണ്ണുവീണു: “പിതാവേ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോകേണമേ; എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ ആകട്ടെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

സൂറ 62: ജുമുഅ 6-7

ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനു മുമ്പ്, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള സംഭവങ്ങൾ നാം അവലോകനം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശത്രു ഷൈതാൻ,  ദിവസം 5- നു  ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ നെ വഞ്ചിക്കുവാൻ യൂദാസിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു.  പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം 6-ന് പ്രവാചകൻ തന്റെ അവസാന അത്താഴം കൂട്ടുകാരുമായി (ശിഷ്യന്മാർ എന്നും വിളിക്കുന്നു) പങ്കിട്ടു. ആ ഭക്ഷണസമയത്ത്, നാം പരസ്പരം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇൻജീലിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു – താങ്കൾക്ക് അത് ഇവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയും. Malayalam translation.

വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇന് ജില് വിവരിക്കുന്നു:

തോട്ടത്തിൽ വച്ച് പിടിക്കപ്പെടുന്നു

തു പറഞ്ഞിട്ടു യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കെദ്രോൻ തോട്ടിന്നു അക്കരെക്കു പോയി. അവിടെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ അവനും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു.
അവിടെ യേശു പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പോയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യൂദയും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു.
അങ്ങനെ യൂദാ പട്ടാളത്തെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അയച്ച ചേവകരെയും കൂട്ടികൊണ്ടു ദീപട്ടിപന്തങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു.
യേശു തനിക്കു നേരിടുവാനുള്ളതു എല്ലാം അറിഞ്ഞു പുറത്തുചെന്നു: നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്നു അവരോടു ചോദിച്ചു.
നസറായനായ യേശുവിനെ എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ: അതു ഞാൻ തന്നേ എന്നു യേശു പറഞ്ഞു; അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന യൂദയും അവരോടുകൂടെ നിന്നിരുന്നു.
ഞാൻ തന്നേ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തുവീണു.
നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്നു അവൻ പിന്നെയും അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ: നസറായനായ യേശുവിനെ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ തന്നേ എന്നു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ; എന്നെ ആകുന്നു തിരയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പോയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
നീ എനിക്കു തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന്നു ഇതിനാൽ നിവൃത്തിവന്നു.
10 ശിമോൻ പത്രൊസ് തനിക്കുള്ള വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ വലത്തുകാതു അറുത്തു കളഞ്ഞു; ആ ദാസന്നു മൽക്കൊസ് എന്നു പേർ.
11 യേശു പത്രൊസിനോടു: വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവു എനിക്കു തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ എന്നു പറഞ്ഞു.
12 പട്ടാളവും സഹസ്രാധിപനും യെഹൂദന്മാരുടെ ചേവകരും യേശുവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി
13 ഒന്നാമതു ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി; അവൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിന്റെ അമ്മായപ്പൻ ആയിരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 18:1-13 

പ്രവാചകൻ യെരുശലേമിനു പുറത്തുള്ള തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി.  അവിടെ യൂദാസ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുവാൻ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടു വന്നു.  അറസ്റ്റ് നേരിട്ടാൽ, നാം യുദ്ധം ചെയ്യാനോ ഓടിക്കളയുവാനോ ശ്രമിക്കും. . എന്നാൽ പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ ഓടുകയോ ചെയ്തില്ല. അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കുറ്റസമ്മതം (“ഞാൻ” ആണ്) പട്ടാളക്കാരെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതു നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രവാചകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അന്നാസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

 ആദ്യ ചോദ്യം ചെയ്യൽ.

അവിടെ വെച്ച് പ്രവാചകനെ ചോദ്യം ചെയ്തതെങ്ങനെയെന്ന് ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

19 മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപദേശത്തെയും കുറിച്ചു ചോദിച്ചു.
20 അതിന്നു യേശു: ഞാൻ ലോകത്തോടു പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളിയിലും എല്ലാ യെഹൂദന്മാരും കൂടുന്ന ദൈവാലയത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു;
21 രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു എന്തു? ഞാൻ സംസാരിച്ചതു എന്തെന്നു കേട്ടവരോടു ചോദിക്ക; ഞാൻ പറഞ്ഞതു അവർ അറിയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചേവകരിൽ അരികെ നിന്ന ഒരുത്തൻ: മഹാപുരോഹിതനോടു ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ കന്നത്തു ഒന്നടിച്ചു.
23 യേശു അവനോടു: ഞാൻ ദോഷമായി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ തെളിവു കൊടുക്ക; അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
24 ഹന്നാവു അവനെ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു.

 യോഹന്നാൻ 18:19-24 

പ്രവാചകനായ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ മുമ്പത്തെ മുഖ്യ പുരോഹിതനിൽ നിന്ന് ആ വർഷത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അയച്ചു.

രണ്ടാം ചോദ്യം ചെയ്യൽ

അവിടെ വെച്ച് എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇഞ്ചീൽ ഈ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണു:

53 അവർ യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി. അവന്റെ അടുക്കൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം വന്നു കൂടിയിരുന്നു.
54 പത്രൊസ് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനെക്കകത്തോളവും അവനെ ദൂരവേ അനുഗമിച്ചു, ഭൃത്യന്മാരോടു ചേർന്നു തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.
55 മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു അവന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും.
56 അനേകർ അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല.
57 ചിലർ എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ നേരെ:
58 ഞാൻ കൈപ്പണിയായ ഈ മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു കൈപ്പണിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നു പണിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നു കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.
59 എന്നിട്ടും അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല.
60 മഹാപുരോഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു യേശുവിനോടു: നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലയോ? ഇവർ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
61 അവനോ മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെയും ഇരുന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോടു: നീ വന്ദ്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്നു ചോദിച്ചു.
62 ഞാൻ ആകുന്നു; മുനഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു യേശു പറഞ്ഞു.
63 അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി:
64 ഇനി സാക്ഷികളെകൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ; നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ചു.
65 ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്നു അവനോടു പറകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി; ചേവകർ അവനെ അടിച്ചുംകൊണ്ടു കയ്യേറ്റു.

 മർക്കോസ് 14:53-65 

പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ് എന്ന യഹൂദാ നേതാക്കൾ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. എന്നാൽ യെരുശലേമിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് റോമാക്കാർ ആയിരുന്നതിനാൽ വധശിക്ഷക്ക് റോമൻ ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയാലെ കഴിയൂ. അങ്ങനെ അവർ പ്രവാചകനെ റോമൻ ഗവർണർ പോന്തിയാസ് പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. തന്നെ വഞ്ചിച്ച യൂദാസ് ഇസ്കരിയോത്തിനു അതേ സമയം സംഭവിച്ചതെന്താണെന്നും ഇൻജിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

യൂദാസ് എന്ന വഞ്ചകനു എന്ത് സംഭവിച്ചു?

ലർച്ചെക്കു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ കൂടിവിചാരിച്ചു,
അവനെ ബന്ധിച്ചു കെണ്ടുപോയി നാടുവാഴിയായ പീലാത്തൊസിനെ ഏല്പിച്ചു.
അവനെ ശിക്ഷെക്കു വിധിച്ചു എന്നു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യൂദാ കണ്ടു അനുതപിച്ചു, ആ മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശ് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു:
ഞാൻ കുററമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചുകൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു. അതു ഞങ്ങൾക്കു എന്തു? നീ തന്നേ നോക്കിക്കൊൾക എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
അവൻ ആ വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞു, ചെന്നു കെട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു.
മഹാപുരോഹിതന്മാർ ആ വെള്ളിക്കാശ് എടുത്തു: ഇതു രക്തവിലയാകയാൽ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു കൂടി ആലോചിച്ചു,
പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അതുകൊണ്ടു കുശവന്റെ നിലം വാങ്ങി.
ആകയാൽ ആ നിലത്തിന്നു ഇന്നുവരെ രക്തനിലം എന്നു പേർ പറയുന്നു.

 മത്തായി 27:1-8 

ഈസാ അൽ മസിഹിനെ റോമാ  ഗവർണർ ചോദ്യം ചെയ്തു

11 എന്നാൽ യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു നീ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്നു നാടുവാഴി ചോദിച്ചു; “ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു
12 മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം ചുമത്തുകയിൽ അവൻ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.
13 പീലാത്തൊസ് അവനോടു: ഇവർ നിന്റെ നേരെ എന്തെല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നു കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു.
14 അവൻ ഒരു വാക്കിന്നും ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ നാടുവാഴി അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
15 എന്നാൽ ഉത്സവസമയത്തു പുരുഷാരം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ നാടുവാഴി വിട്ടയക്കപതിവായിരുന്നു.
16 അന്നു ബറബ്ബാസ് എന്ന ശ്രുതിപ്പെട്ടോരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
17 അവർ കൂടിവന്നപ്പോൾ പീലാത്തൊസ് അവരോടു: ബറബ്ബാസിനെയോ, ക്രിസ്തു എന്നു പറയുന്ന യേശുവിനെയോ, ആരെ നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുതരേണം എന്നു ചോദിച്ചു.
18 അവർ അസൂയകൊണ്ടാകുന്നു അവനെ ഏല്പിച്ചതു എന്നു അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ആളയച്ചു: ആ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതു; അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്നു സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചു എന്നു പറയിച്ചു.
20 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിനെ ചോദിപ്പാനും യേശുവിനെ നശിപ്പിപ്പാനും മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പുരുഷാരത്തെ സമ്മതിപ്പിച്ചു.
21 നാടുവാഴി അവരോടു: ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ വിട്ടുതരേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ബറബ്ബാസിനെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
22 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
23 അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്തു എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു. അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു അവർ ഏറ്റവും നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
24 ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പീലാത്തൊസ് കണ്ടിട്ടുവെള്ളം എടുത്തു പുരുഷാരം കാൺകെ കൈ കഴുകി: ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്കു കുറ്റം ഇല്ല; നിങ്ങൾ തന്നേ നോക്കിക്കൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെമേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്നു ജനം ഒക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അങ്ങനെ അവൻ ബറബ്ബാസിനെ അവർക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു, യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിപ്പിച്ചു ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന്നു ഏല്പിച്ചു.

 മത്തായി 27:11-26 

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ കുരിശിലേറ്റൽ, മരണം , അടക്കം

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് എങ്ങിനെയാണു കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് ഇഞ്ചീൽ പിന്നീട് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇവിടെ നൽകുന്നു:

11 എന്നാൽ യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു നീ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്നു നാടുവാഴി ചോദിച്ചു; “ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു
12 മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം ചുമത്തുകയിൽ അവൻ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.
13 പീലാത്തൊസ് അവനോടു: ഇവർ നിന്റെ നേരെ എന്തെല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നു കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു.
14 അവൻ ഒരു വാക്കിന്നും ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ നാടുവാഴി അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
15 എന്നാൽ ഉത്സവസമയത്തു പുരുഷാരം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ നാടുവാഴി വിട്ടയക്കപതിവായിരുന്നു.
16 അന്നു ബറബ്ബാസ് എന്ന ശ്രുതിപ്പെട്ടോരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
17 അവർ കൂടിവന്നപ്പോൾ പീലാത്തൊസ് അവരോടു: ബറബ്ബാസിനെയോ, ക്രിസ്തു എന്നു പറയുന്ന യേശുവിനെയോ, ആരെ നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുതരേണം എന്നു ചോദിച്ചു.
18 അവർ അസൂയകൊണ്ടാകുന്നു അവനെ ഏല്പിച്ചതു എന്നു അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ആളയച്ചു: ആ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതു; അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്നു സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചു എന്നു പറയിച്ചു.
20 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിനെ ചോദിപ്പാനും യേശുവിനെ നശിപ്പിപ്പാനും മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പുരുഷാരത്തെ സമ്മതിപ്പിച്ചു.
21 നാടുവാഴി അവരോടു: ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ വിട്ടുതരേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ബറബ്ബാസിനെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
22 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
23 അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്തു എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു. അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു അവർ ഏറ്റവും നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
24 ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പീലാത്തൊസ് കണ്ടിട്ടുവെള്ളം എടുത്തു പുരുഷാരം കാൺകെ കൈ കഴുകി: ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്കു കുറ്റം ഇല്ല; നിങ്ങൾ തന്നേ നോക്കിക്കൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെമേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്നു ജനം ഒക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അങ്ങനെ അവൻ ബറബ്ബാസിനെ അവർക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു, യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിപ്പിച്ചു ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന്നു ഏല്പിച്ചു.

 മത്തായി 27:27-56 

സൂറ അസ്-സൽസല്ലാഹ് (സൂറ 99 – ഭൂകമ്പം)  വിവരിക്കുന്നതു പോലെത്തന്നെ  പ്രവാചകൻ മരിച്ച നിമിഷത്തിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി, പർവ്വതങ്ങൾ പിളർന്നു, ശവകുടീരങ്ങൾ തുറന്നു എന്നിവ ഇൻജിൽ വിവരിക്കുന്നു

ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടാല്‍ – അതിന്‍റെ ഭയങ്കരമായ ആ പ്രകമ്പനം .

ഭൂമി അതിന്‍റെ ഭാരങ്ങള്‍ പുറം തള്ളുകയും,

അതിന്‌ എന്തുപറ്റി എന്ന്‌ മനുഷ്യന്‍ പറയുകയും ചെയ്താല്‍.

അന്നേ ദിവസം അത്‌ ( ഭൂമി ) അതിന്‍റെ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതാണ്‌.

നിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ അതിന്‌ ബോധനം നല്‍കിയത്‌ നിമിത്തം.

അന്നേ ദിവസം മനുഷ്യര്‍ പല സംഘങ്ങളായി പുറപ്പെടുന്നതാണ്‌. അവര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ കാണിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട്‌.

സൂറ സൽസലാ 99:1-6

സൂറ അസ്-സൽ സലാഹ് ഒരു ന്യായ വിധിദിനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ മരണം അസ്-സൽസലാഹ് ആ വരുവാനുള്ള ദിവസത്തെക്കുറിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരുവാനുള്ള ആ ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വില നൽകലും ആകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപ്പുറം ‘തുളയ്ക്കപ്പെടുന്നു’

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം കുരിശിലേറ്റലിന്റെ ഒരു അതിശയകരമായ വിവരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

31 അന്നു ഒരുക്കനാളും ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ വലിയതും ആകകൊണ്ടു ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ ക്രൂശിന്മേൽ ഇരിക്കരുതു എന്നുവെച്ചു അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ചു എടുപ്പിക്കേണം എന്നു യെഹൂദന്മാർ പീലാത്തൊസിനോടു അപേക്ഷിച്ചു.
32 ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്നു ഒന്നാമത്തവന്റെയും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റെവന്റെയും കാൽ ഒടിച്ചു. അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നു കാൺകയാൽ അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല. എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തംകൊണ്ടു അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു.
35 ഇതു കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു താൻ സത്യം പറയുന്നു എന്നു അവൻ അറിയുന്നു.
36 “അവന്റെ ഒരു അസ്ഥിയും ഒടിഞ്ഞുപോകയില്ല” എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു ഇതു സംഭവിച്ചു.
37 “അവർ കുത്തിയവങ്കലേക്കു നോക്കും” എന്നു മറ്റൊരു തിരുവെഴുത്തും പറയുന്നു.

 യോഹന്നാൻ 19:31-37 

റോമൻ പട്ടാളക്കാർ ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഭാഗത്ത് കുന്തം തുളച്ചു കയറ്റിയത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു. രക്തവും, വെള്ളവും വേർ പെട്ടു, അത് പ്രവാചകൻ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇൻജിൽ ആ ദിവസത്തെ ഒരു അവസാന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു – അത് ശവസംസ്കാരമാണു.

57 സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരിമഥ്യക്കാരനായ യോസേഫ് എന്ന ധനവാൻ താനും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കയാൽ വന്നു,
58 പീലാത്തൊസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു; പീലത്തൊസ് അതു ഏല്പിച്ചുകൊടുപ്പാൻ കല്പിച്ചു.
59 യോസേഫ് ശരീരം എടുത്തു നിർമ്മലശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞു,
60 താൻ പാറയിൽ വെട്ടിച്ചിരുന്ന തന്റെ പുതിയ കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ കല്ലു ഉരുട്ടിവെച്ചിട്ടു പോയി.
61 കല്ലറെക്കു എതിരെ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മറ്റെ മറിയയും ഇരുന്നിരുന്നു.

 മത്തായി 27:57-61 

ദിവസം 6 – ദു:ഖ വെള്ളി

ജൂത കലണ്ടറിലെ ഓരോ ദിവസവും സൂര്യാസ്തമയത്തോടു കൂടിയാണു ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ ആഴ്ചയുടെ ആറാം ദിവസം പ്രവാചകന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി അന്ത്യഅത്താഴം പങ്കിട്ടു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ആ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പല തവണ വിചാരണ ചെയ്യുകയും കുരിശിലേറ്റുകയും ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് തുളച്ചു കയറ്റുകയും, അടക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ദിവസം പലപ്പോഴും ‘ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ’ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു: ഒരു പ്രവാചകനെ വഞ്ചിക്കുക, പീഡിപ്പിക്കുക, മരണം എന്നിവ നടന്ന ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ‘നല്ലത്’ ആണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? എന്തുകൊണ്ട് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ, ഒരു ‘മോശം വെള്ളിയാഴ്ച’ അല്ല?

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻജിലിലെ വിവരണങ്ങൾ  തുടരുക വഴി നാം അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണിത്. എന്നാൽ ഈ വെള്ളിയഴ്ച 1500 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ആടിനെ യഹൂദർ ബലികഴിച്ച അതേ പെസ്സഹാ ദിനത്തിൽ തന്നേ, ആണു ഈവെള്ളിയഴ്ച എന്ന വിശുദ്ധ ദിനം എന്നത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു സൂചന നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമയ രേഖയിൽ  കാണുവാൻ കഴിയും.

ദിവസം 6 – വെള്ളിയാഴ്ച – തൌറാത്തിലെ നിയമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈസാ അൽ മസിഹിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ആഴ്ച

മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്ക വിവരണങ്ങളും അവരുടെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇഞ്ചീൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു, അതിനാൽ ഈ ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു  എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത ദിവസം ശബ്ബത്ത് ആയിരുന്നു- ദിവസം 7.

എന്നാൽ ആദ്യം സൂറത് നിന്ന് അൽ ജുമുഅയിലേക്ക് മടങ്ങാം, നാം പഠിച്ച ആയത്ത് നമുക്ക് തുടർന്നു പരിശോധിക്കാം.

നബിയേ, ) പറയുക: തീര്‍ച്ചയായും ഏതൊരു മരണത്തില്‍ നിന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ ഓടി അകലുന്നുവോ അത്‌ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്‌. പിന്നീട്‌ അദൃശ്യവും, ദൃശ്യവും അറിയുന്നവന്‍റെ അടുക്കലേക്ക്‌ നിങ്ങള്‍ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവന്‍ നിങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കുന്നതാണ്‌.

സത്യവിശ്വാസികളേ, വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന്‌ വിളിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അല്ലാഹുവെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണയിലേക്ക്‌ നിങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വരികയും, വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഉത്തമം; നിങ്ങള്‍ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കില്‍.

സൂറ 62 ജുമുഅ 8-9

സൂറത്  ജുമുഅ 6 ഉം  7ലും ഉള്ള  വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത ഈസ അൽ മസിഹ് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വലിയ പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നേരിട്ട്,  അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻറെ ‘സുഹൃത്താണെന്ന്’ തെളിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരതയുടെ സ്മരണയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിനായി മാറ്റണമെന്ന് പിന്നീട് മുസ്ലീങ്ങളോട് കല്പിച്ചത് ഉചിതമല്ലേ? പ്രവാചകന്റെ സേവനം നാം മറക്കുവാൻ അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

 

ദിവസം 5 – ഷൈതാൻ മസിഹിനെ തകർക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ തന്റെ അവസാന ആഴ്ച നാലാം ദിവസം ഭൂമിയിൽ മടങ്ങിവരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മതനേതാക്കൾ തന്നെ പിടികൂടാൻ  ശ്രമിച്ചതായി ഇഞ്ചീൽ വിവരിക്കുന്നു. ഷെയ്തൻ (അല്ലെങ്കിൽ ഇബ് ലീസ്) ഇത് പ്രവാചകനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായി ഉപയോഗിച്ചു – തന്റെ ആജന്മ ശത്രുവിനെ. അത്  എങ്ങനെയെന്ന് എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സഹ എന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുനാൾ അടുത്തു.
അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജനത്തെ ഭയപ്പെടുകയാൽ അവനെ ഒടുക്കുവാൻ ഉപായം അന്വേഷിച്ചു.
എന്നാൽ പന്തിരുവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഈസ്കാര്യോത്തായൂദയിൽ സാത്താൻ കടന്നു:
അവൻ ചെന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പടനായകന്മാരോടും അവനെ അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു.
അവർ സന്തോഷിച്ചു അവന്നു ദ്രവ്യം കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞൊത്തു.
അവൻ വാക്കു കൊടുത്തു, പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്തു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാൻ തക്കം അന്വേഷിച്ചുപോന്നു.

 ലൂക്കോസ് 22:1-6 

സാത്താൻ/ശൈത്താൻ ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ മുതലെടുത്ത് യൂദാസിൽ ‘പ്രവേശനം’ ചെയ്തത് പ്രവാചകനെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തരുത്. സൂറ ഫതിർ സൂറ 35- സ്രഷ്ടാവും) സൂറയ-യാസിനിലും (സൂറ 36- യാസീൻ) ശൈതാൻ പറയുന്നു:

തീര്‍ച്ചയായും പിശാച്‌ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകുന്നു. അതിനാല്‍ അവനെ നിങ്ങള്‍ ശത്രുവായിത്തന്നെ ഗണിക്കുക. അവന്‍ തന്‍റെ പക്ഷക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നത്‌ അവര്‍ നരകാവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുക്കുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ്‌.

സൂറ ഫതിർ 35:6

ആദം സന്തതികളേ, ഞാന്‍ നിങ്ങളോട്‌ അനുശാസിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്‍ പിശാചിനെ ആരാധിക്കരുത്‌. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷശത്രുവാകുന്നു.

സൂറ യാസീൻ 36:60

ഇഞ്ചീലിന്റെ അവസാനം, സാത്താനെ ഒരു ദർശനത്തിൽക്കൂടി വിവരിക്കുന്നു:

പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി; മീഖായേലും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോടു പടവെട്ടി; തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി മഹാസർപ്പവും പടവെട്ടി ജയിച്ചില്ലതാനും.
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല.
ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടു കൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 

 വെളിപ്പാട് 12:7-9 

സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുകൂടിയാണ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഴിപിഴപ്പിക്കുവാന് പര്യാപ്തമായ തന്ത്രശാലിയായ ഒരു വ്യാളിയാണു അവൻ. ഹസ്രത്ത് ആദമിനൊപ്പം ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവചിച്ചക്കപ്പെട്ട ഈ ശത്രു, പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സനെ  നശിപ്പിക്കാൻ യൂദാസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. ഇൻജിൽ രേഖകൾ പ്രകാരം:

26 അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തു: “വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇതു എന്റെ ശരീരം” എന്നു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 26:16 

അടുത്ത ദിവസം – ദിവസം 6 – പ്രവാചകൻ മൂസ അ.സ 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച പെസ്സഹാ പെരുന്നാൾ ആയിരുന്നു. യൂദാസിലൂടെ സാത്താൻ ഈ വിശുദ്ധദിനത്തിൽ തന്റെ അവസരം എങ്ങനെയാണു കണ്ടെത്തുക? അടുത്തതായി നാം നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതാണു.

ദിവസം 5 സംഗ്രഹം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയ രേഖ കാണിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച അഞ്ചാം ദിവസം, മഹാനായ വ്യാളി, സാത്താൻ -തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ് അ.സനെ ആക്രമിക്കാൻ നീങ്ങി എന്നാണു.

മഹാ വ്യാളിയായ ഷൈതാൻ, പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹിനെ ആക്രമിക്കാൻ യൂദാസിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു

 

ദിവസങ്ങൾ 3 & 4 – ഇസ അൽ മസിഹ് ഭാവിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവും പ്രവചിക്കുന്നു

അത്തിമരത്തിന് നക്ഷത്രങ്ങളുമായി എന്താണ് ബന്ധം? രണ്ടും വലിയ സംഭവങ്ങളുടെ വരവിന്റെ സൂചനകളാണ്, തയ്യാറാക്കാത്തവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകളായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂറത് ടിൻ ആരംഭിക്കുന്നത്:

അത്തിമരത്താലും ഒലീവിനാലും.

സൂറത്ത് തിൻ 95:1

ഇത് വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണു

തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യനെ നാം ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയോടു കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

പിന്നീട്‌ അവനെ നാം അധമരില്‍ അധമനാക്കിത്തീര്‍ത്തു.

സൂറത്ത് റ്റിൻ 95:4-5

സൂറ അൽ മുർസലാത്ത് (അയക്കപ്പെട്ടവർ), സൂറ അത് തഖ്വിർ (ചുറ്റിപ്പൊതിയൽ), സൂറ ഇൻഫിതർ (പൊട്ടിക്കീറൽ) എന്നീ സൂറത്തുകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ക്ക് മങ്ങലേൽക്കും എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഇത് വലിയ എന്തെങ്കിലും വരാൻ സൂചന നൽകുന്നു:

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം മായ്ക്കപ്പെടുകയും,

ആകാശം പിളര്‍ത്തപ്പെടുകയും,

പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ പൊടിക്കപ്പെടുകയും.

സൂറ മുർസലത് 77:8-10

സൂര്യന്‍ ചുറ്റിപ്പൊതിയപ്പെടുമ്പോള്‍,

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഉതിര്‍ന്നു വീഴുമ്പോള്‍,

പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ സഞ്ചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍,

സൂറ തക് വീർ 8:1-3

ആകാശം പൊട്ടി പിളരുമ്പോള്‍.

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോള്‍.

സമുദ്രങ്ങള്‍ പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോള്‍.

സൂറ ഇൻഫിതാർ 82:1-3

എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ തന്റെ അവസാന ആഴ്ച വിശദീകരിക്കുന്നു.  ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ദ്രുത അവലോകനം നടത്താം.

പ്രവാചകന്മാരായ ദാനിയേൽ, സക്കറിയ എന്നിവരുടെ പ്രവചന പ്രകാരം   ഞായറാഴ്ച നിസാൻ 9 യെരുശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം, ഞായറാഴ്ച നിസാൻ 9-ൽ പ്രവേശിച്ചശേഷം പ്രവാചകൻ മൂസാ അ.സ ന്റെ പ്രവചന പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച നിസാൻ 10-നു ആലയത്തിൽ  ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ആയിത്തീരുവാൻ പ്രവേശിച്ചു. തൌറാത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച നിസാൻ 10-ൽ പ്രവേശിച്ചശേഷം, പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ്  അ.സലാം യഹൂദനേതാക്കളാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു.  അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ, അവനെ എങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്ന് അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തു.  ഇസ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകൻ അടുത്തതായി ചെയ്തത് ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:

അത്തിമരത്തെ ശപിക്കുന്നു

അവൻ അവരെ (തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം 2, നിസാൻ 10- ന് ആലയത്തിലെ ജൂത നേതാക്കൾ) വിട്ടു, അവൻ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി.

അതിരാവിലെ (ചൊവ്വാഴ്ച നിസാൻ 11, ദിവസം 3) യേശു നഗരത്തിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനു വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അത്തിമരം വഴിയരികിൽ കണ്ട അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു. പക്ഷേ, ഇലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഇനി നിന്നിൽ ഒരിക്കലും ഫലം പുറപ്പെടില്ല! ഉടനെ മരം വരണ്ടു.

മത്തായി 21:17-19

ഈസാ അൽ മസിഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തിമരത്തെ ശപിച്ചത് എന്ന് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്.  ഇഞ്ചീൽ അത് നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല,   എന്നാൽ പൂർവപ്രവാചകന്മാർ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും.  ഈ പ്രവാചകന്മാർ, വിധിപ്രസ്താവം വരുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും അത്തിമരം വിതക്കുന്ന ചിത്രം ഉപയോഗിക്കും.  മുൻ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ അത്തിമരത്തിന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

മുന്തിരിവള്ളി ഉണങ്ങിപ്പോയി, അത്തിവൃക്ഷം വാടിപ്പോകുന്നു;
മാതളനാരങ്ങ, ഈന്തപ്പന, ആപ്പിൾ മരം
വയലിലെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി.
തീർച്ചയായും ആളുകളുടെ സന്തോഷം വാടിപ്പോകുന്നു.

യോവേൽ 1:12

“ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളിലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും പലതവണ അടിച്ചു,
വരൾച്ചയും വിഷമഞ്ഞും ഉപയോഗിച്ച് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു.
വെട്ടുക്കിളികൾ നിങ്ങളുടെ അത്തിപ്പഴവും ഒലിവ് മരങ്ങളും വിഴുങ്ങി,
എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവന്നില്ല. ”
യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ആമോസ് 4:9

കളപ്പുരയിൽ ഇനിയും വിത്ത് ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ, മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിമരവും മാതളനാരങ്ങയും ഒലിവ് മരവും ഫലം കായ്‌ത്തിട്ടില്ല.

ഹഗ്ഗായി 2:19

ആകാശത്തിലെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അലിഞ്ഞുപോകും
ആകാശം ഒരു ചുരുൾപോലെ ചുരുട്ടി;
എല്ലാ നക്ഷത്ര ഹോസ്റ്റും വീഴും
മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ പോലെ,
അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴം പോലെ.

എശയ്യാവ് 34:4

“‘ ഞാൻ അവരുടെ വിളവെടുപ്പ് എടുത്തുകളയും,
യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.
മുന്തിരിവള്ളിയുടെ മുന്തിരിപ്പഴം ഉണ്ടാകില്ല.
മരത്തിൽ അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടാവില്ല,
അവരുടെ ഇലകൾ വാടിപ്പോകും.
ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയത്
അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കും. ’”

യിരമ്യാവ് 8:13

പ്രവാചകൻ ഹോശയ്യാവെ അ.സ കൂടുതൽ മുന്നോട്ടു പോയി, അത്തിമരം  ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു രൂപകമായി ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു ശാപ പ്ര്യഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു:

10 മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴംപോലെ ഞാൻ യിസ്രായേലിനെ കണ്ടെത്തി; അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ തലക്കനിപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടു; ബാൽ-പെയോരിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ തങ്ങളെത്തന്നേ ലജ്ജാബിംബത്തിന്നു ഏല്പിച്ചു; അവരുടെ ഇഷ്ടദേവനെപ്പോലെ മ്ളേച്ഛതയുള്ളവരായ്തീർന്നു.11 എഫ്രയീമിന്റെ മഹത്വം പ്രസവമോ ഗർഭമോ ഗർഭോല്പാദനമോ ഒന്നും ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പറന്നുപോകും.
12 അവർ മക്കളെ വളർത്തിയാലും ഞാൻ അവരെ ഒരുത്തനും ശേഷിക്കാതവണ്ണം മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും; ഞാൻ അവരെ വിട്ടു മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അവർക്കു അയ്യോ കഷ്ടം!16 എഫ്രയീമിന്നു പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ചു; അവരുടെ വേർ ഉണങ്ങിപ്പോയി; അവർ ഫലം കായിക്കയില്ല; അവർ പ്രസവിച്ചാലും ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടകരമായ ഗർഭഫലത്തെ കൊന്നുകളയും.
17 അവർ എന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കായ്കകൊണ്ടു അവൻ അവരെ തള്ളിക്കളയും; അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉഴന്നു നടക്കേണ്ടിവരും.

ഹോശയ്യ 9:10-12,16-17 ; എഫ്രയീം= ഇസ്രായേൽ

586 ബി.സി.ഇ.യിൽ (യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിനായി ഇവിടെ കാണുക) യെരുശലേം ആദ്യമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ശാപങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടു.  പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അത്തിമരം ഉണക്കിയ്പ്പോൾ, അത് ജറുസലേമിന്റെ നാശവും യഹൂദൻമാരുടെ നാടുകടത്തലിന്റെയും മറ്റൊരു പ്രതീകമായി പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു.

അത്തിമരത്തെ ശപിച്ച ശേഷം ഈസ അൽ മസിഹ് ദേവാലയത്തിൽ തുടർന്നു, ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും യഹൂദാ നേതാക്കളോട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.  അല്ലാഹുവിന്റെ ന്യായ വിധിയെക്കുറിച്ച് പല മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി.  ഇഞ്ചീൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ വായിക്കാം.

പ്രവാചകൻ തന്റെ തിരിച്ചു വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു

യെരുശലേമിലെ യഹൂദദേവാലയം തകരുന്ന  ഇരുണ്ട പ്രവചനത്തോടുകൂടിയാണു ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ തന്റെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്.  ആ സമയത്ത് ഈ ആലയം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നിർമ്മിതികളിലൊന്നായിരുന്നു.  എന്നാൽ , അതിന്റെ നാശത്തെ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചതായി ഇഞ്ചീൽ രേഖകൾ വിവരിക്കുന്നു.  ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനകളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ആരംഭിച്ചു.   ഇൻജിൽ തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

ശു ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന്നു ദൈവാലയത്തിന്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
അവൻ അവരോടു: “ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ? ഇടിഞ്ഞുപോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: അതു എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നു നിന്റെ വരവിന്നും ലോകാവസാനത്തിന്നു അടയാളം എന്തു എന്നും പറഞ്ഞുതരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.

മത്തായി 24:1-3

യഹൂദ ദേവാലയത്തെ പൂർണമായും തകർക്കുന്ന് പ്രവചനൻ നൽകിയാണു പ്രവാചകൻ ആരംഭിച്ചത്.  ക്രി.വ 70-ൽ ഇത് നടന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം.  പിന്നീട് വൈകുന്നേരം[1] അദ്ദേഹം ആലയം വിട്ട് യെരുശലേം നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒലിവ് പർവ്വതത്തിൽ എത്തി.  യഹൂദദിനം സൂര്യാസ്തമയം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ, ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയുടെ നാലാം ദിവസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു, അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി, അവസാന നാളിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബുധനാഴ്ച നിസാൻ 12 ആയിരുന്നു.

അതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.
ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു അനേകർ എന്റെ പേർ എടുത്തു വന്നു പലരെയും തെറ്റിക്കും.
നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ചുകേൾക്കും; ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ; അതു സംഭവിക്കേണ്ടതു തന്നേ;
എന്നാൽ അതു അവസാനമല്ല; ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും; ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടവിടെ ഉണ്ടാകും.
എങ്കിലും ഇതു ഒക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമത്രേ.
അന്നു അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന്നു ഏല്പിക്കയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും; എന്റെ നാമം നിമിത്തം സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകെക്കും.
10 പലരും ഇടറി അന്യോന്യം ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അന്യോന്യം പകെക്കയും ചെയ്യും
11 കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്നു അനേകരെ തെറ്റിക്കും.
12 അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ടു അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും.
13 എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.
14 രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും; അപ്പോൾ അവസാനം വരും.
15 എന്നാൽ ദാനീയേൽപ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ളേച്ഛത വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ” – വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ –
16 “അന്നു യെഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്കു ഓടിപ്പോകട്ടെ.
17 വീട്ടിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിലുള്ളതു എടുക്കേണ്ടതിന്നു ഇറങ്ങരുതു;
18 വയലിലുള്ളവൻ വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ മടങ്ങിപ്പോകരുതു.
19 ആ കാലത്തു ഗർഭിണികൾക്കും മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം!
20 എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോകൂ ശീതകാലത്തോ ശബ്ബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ.
21 ലോകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും.
22 ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല; വൃതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും.
23 അന്നു ആരാനും നിങ്ങളോടു: ഇതാ, ക്രിസ്തു ഇവിടെ, അല്ല അവിടെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു.
24 കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റു കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും.
25 ഓർത്തുകൊൾവിൻ; ഞാൻ മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 ആകയാൽ നിങ്ങളോടു: അതാ, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടരുതു; ഇതാ, അറകളിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു.
27 മിന്നൽ കിഴക്കു നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങും പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരുവു ആകും.
28 ശവം ഉള്ളേടത്തു കഴുക്കൾ കൂടും.
29 ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും; ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും; നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്നു വീഴും; ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും.
30 അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്തു വിളങ്ങും; അന്നു ഭൂമിയിലെ സകലഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുംകൊണ്ടു, മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നതു കാണും.
31 അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാ കാഹളധ്വനിയോടുംകൂടെ അയക്കും; അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിമുതൽ അറുതിവരെയും നാലു ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

മത്തായി 24:4-31

ഇവിടെ പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് ആലയത്തിനു വരുവാൻ പോകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കി.   ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കൽ മുതൽ തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ തിന്മ, ഭൂകമ്പം, ക്ഷാമം, യുദ്ധങ്ങൾ, തന്റെ അനുയായികളുടെ പീഡനം എന്നിവയുടെ വളർച്ച അതിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു.  എന്നിരുന്നാലും, ഇഞ്ചീൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു (v14)  മസിഹിനെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിഞ്ഞതോടെ തന്നെക്കുറിച്ചും തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചും വ്യാജവാർത്തകളും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരും വർ ധിച്ചു വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു.  യുദ്ധങ്ങൾക്കും ബഹളങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും നടുവിൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങിവരുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അടയാളം സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും കാണുവാൻ പോകുന്ന തർക്കരഹിതമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ആയിരിക്കും.  എങ്ങിനെയായാലും അവ ഇരുണ്ട് പോകും.Malayalam translation.

യുദ്ധവും ദുരിതവും ഭൂകമ്പങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം- അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ സമയം അടുത്തുവരികയാണ് – എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ആകാശത്തിൽ യാതൊരു അടയാളവും ഇല്ല – അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഇതുവരെ യും ആയിട്ടില്ല.  പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര അടുത്താണ്?  ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് തുടർന്നു.

32 അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിന്റെ കൊമ്പു ഇളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.
33 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതു ഒക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ.
34 ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
35 ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും; എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല.

മത്തായി 24:32-35

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയും,  ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതീകാത്മമായ ആ അത്തിമരത്തെ ഓർമ്മയില്ലേ?  70 ഏഡിയിൽ ദേവാലയം തകർന്നപ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ  ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളോളം വരണ്ട നിലയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു.  അത്തിമരത്തിൽ നിന്ന് പച്ച ഇല തളിർക്കുന്നത് കാണുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ- പ്രവാചകൻ നമ്മോട്  പറയുന്നത് – അപ്പോൾ സമയം ‘അടുത്തു’ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും എന്നാണു.  കഴിഞ്ഞ 70 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ ‘അത്തിമരം’ പച്ചപ്പ് പ്രാപിച്ച് ഇലകൽ വീണ്ടും മുളച്ചുപൊങ്ങുന്നത് നാം കണ്ടു.  ഇത് ഇസ്രയേലിന്റെ ആധുനിക പുനർജന്മത്തിൽ തുടങ്ങി, ജൂതന്മാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, ജലസേചനവും കൃഷിയിടങ്ങളും വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു.  അതെ, ഇത് നമ്മുടെ കാലത്ത് പല യുദ്ധങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അധികരിക്കുന്നതിനു കാരണമായി, എന്നാൽ നബി തന്റെ ഉപദേശത്തിൽക്കൂടി നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാൽ ഇത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തരുത്.  എന്നാൽ പല വിധത്തിലും, ഈ ‘മര’ത്തിന് ഒരു മരണം ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത്തിമരത്തിന്റെ ഇലകൾ പച്ചപിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇത് നമ്മുടെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധയും കരുതലും നൽകേണ്ട ഒന്നാണു കാരണം നാം പ്രവാചകന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അശ്രദ്ധാലുക്കളും അലസമനോഭാവം ഉള്ളവരും ആണു. .

36 ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവു മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല.
37 നോഹയുടെ കാലംപോലെ തന്നേ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും
38 ജലപ്രളയത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കാലത്തു നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയനാൾവരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന്നു കൊടുത്തും പോന്നു;
39 ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നേ ആകും.
40 അന്നു രണ്ടുപേർ വയലിൽ ഇരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും.
41 രണ്ടുപേർ ഒരു തിരിക്കല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും.
42 നിങ്ങളുടെ കർത്താവു ഏതു ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയായ്ക കൊണ്ടു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
43 കള്ളൻ വരുന്നയാമം ഇന്നതെന്നു വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കയും തന്റെ വീടു തുരക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ.
44 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനെക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
45 എന്നാൽ യജമാനൻ തന്റെ വീട്ടുകാർക്കു തത്സമയത്തു ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ മേൽ ആക്കിവെച്ച വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനും ആയ ദാസൻ ആർ?
46 യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ.
47 അവൻ അവനെ തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്മേലും യജമാനൻ ആക്കിവെക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
48 എന്നാൽ അവൻ ദുഷ്ടദാസനായി: യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു പറഞ്ഞു,
49 കൂട്ടു ദാസന്മാരെ അടിപ്പാനും കുടിയന്മാരോടുകൂടി തിന്നുകുടിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ
50 ആ ദാസൻ നിരൂപിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും യജമാനൻ വന്നു അവനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അവന്നു കപടഭക്തിക്കാരോടുകൂടെ പങ്കുകല്പിക്കും; അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും”

മത്തായി 24:36-51

ഈസാ അൽ മസിഹ് തന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരണം ഇവിടെ വായിക്കാം.   .

ദിവസം 3-ഉം ദിവസം 4-ഉം സംഗ്രഹം

ജൂത നേതാക്കളുമായി ഉള്ള ദീർഘമായ ചർച്ചകൾക്ക് മുമ്പ് -പുതുക്കിയ സമയ രേഖ  ദിവസം 3 – ചൊവ്വാഴ്ച – പ്രവാചകൻ ഇസാ അൽ മസിഹ് അത്തിമരം ശപിച്ചത് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു – ഈ നടപടി പ്രതീകാത്മകമായി ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായിരുന്നു.  പിന്നീട്, ബുധനാഴ്ച, നാലാം ദിവസം, അദ്ദേഹം തന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകൾ വിവരിച്ചു – അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇരുട്ട് ആയിരുന്നു.  .

തൌറാത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ 3, 4 ദിവസങ്ങളിൽ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ മടങ്ങിവരവ് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിക്കുവാം എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.  അത്തിമരം വീണ്ടും പച്ചയായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ  വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം ജീവിക്കണം.

അടുത്തതായ്പ് അഞ്ചാം ദിവസം പ്രവാചകന്റെ നേരെ ഷെയ്ത്താൻ (ഇബ് ലീസ്) എങ്ങിനെയാണു നീങ്ങുന്നത് എന്ന് ഇൻജിൽ രേഖകൾ പറയുന്നു, അടുത്തതായി നാം അത് പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു. 

[1] ആ ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും വിവരിക്കുന്ന ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം ഇങ്ങിനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു:  ലൂക്കോസ് 21:37