Skip to content

4 സുവിശേഷങ്ങൾ 1 ഇഞ്ചിൽ

എന്തുകൊണ്ടാണു ഒരു ഇഞ്ചീലിൽ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ?

ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചീൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണു അൽ കിതാബിൽ (ബൈബിളിൽ) നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യ എഴുത്തുകാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് അല്ലേ?  അപ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആക… Read More »എന്തുകൊണ്ടാണു ഒരു ഇഞ്ചീലിൽ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ?