സബൂർ

വരുവാനുള്ള മസീഹ്: ‘ഏഴ്’ അടയാളങ്ങളിൽ

  • by

ഖുർ ആനിൽ പലയാവർത്തി, അല്ലാഹു പലയാവർത്തി ഏഴ് തവണകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.  ഉദാഹരണമായി, സൂറ അൽ- തലാക്ക് (സൂറ 65- വിവാഹ മോചനം) പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാകുന്നു ഏഴ്‌ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയില്‍ നിന്ന്‌ അവയ്ക്ക്‌ തുല്യമായതും സൃഷ്ടിച്ചവന്‍.… Read More »വരുവാനുള്ള മസീഹ്: ‘ഏഴ്’ അടയാളങ്ങളിൽ

നമ്മുടെ ദാഹത്തിന്റെ അടയാളം

  • by

നാം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടത് അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ബൈബിളിലെ (അൽ കിതാബ്) ചരിത്രം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിനു വിരോധമായി അനുസരണക്കേടിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും ആയിരുന്നു… Read More »നമ്മുടെ ദാഹത്തിന്റെ അടയാളം

എവിടെ നിന്നാണു ഈസായുടെ ‘മസീഹും‘ യേശുവിന്റെ ‘ക്രിസ്തുവും‘ വന്നത്?

  • by

ഖുർ ആൻ ഈസായെ (യേശുവിനെ -അ.സ) ‘അൽ മസീഹ്’ എന്നാണു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.  എവിടെ നിന്നാണു ഈ വാക്ക് വന്നത്?  എന്തു കൊണ്ടാണു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തെ ‘ക്രിസ്തു’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ‘മസീഹ്’ എന്ന… Read More »എവിടെ നിന്നാണു ഈസായുടെ ‘മസീഹും‘ യേശുവിന്റെ ‘ക്രിസ്തുവും‘ വന്നത്?

സബൂറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം

  • by

ദാവൂദ് അല്ലെങ്കിൽ ദാവുദ് (ദാവീദ് -അ.സ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) പ്രവാചകന്മാരിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണു. പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹീം (അ.സ) പുതിയ ഒരു ദൈവ ആക്ജ്ഞ (അതായത് അല്ലാഹു മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വഴി) തലമുറകൾ… Read More »സബൂറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം