പാപമോചനം

ഈസാ മസീഹ് (അ.സ) ‘ജീവ ജലം’ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

  • by

സൂറ മുതഫ്ഫിഫിൻ (സൂറ 83- അളവിൽ കുറയ്ക്കുന്നവൻ ) ൽ അല്ലാഹുവിനു അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി മനസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പാനീയത്തിന്റെ അരുവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. മുദ്രവെക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധമായ മദ്യത്തില്‍ നിന്ന്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കുടിക്കാന്‍… Read More »ഈസാ മസീഹ് (അ.സ) ‘ജീവ ജലം’ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

ക്ഷമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ അധ്യാപനം

  • by

സൂറാ ഗാഫീർ (സൂറ 40-ക്ഷമിക്കുന്നവൻ) അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ആണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പാപം പൊറുക്കുന്നവനും പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനും വിപുലമായ കഴിവുള്ളവനുമത്രെ അവന്‍. അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല. അവങ്കലേക്ക്‌ തന്നെയാകുന്നു മടക്കം. സൂറ… Read More »ക്ഷമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ അധ്യാപനം