ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ

ന്യായ വിധി ദിവസം: താരിഖ്, ആദിയത്ത് & മസിഹ്

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സൂറ അത്ത് -താരിഖ് (സൂറ 86 – രാത്രിയിൽ വരുന്നത് ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അവനെ ( മനുഷ്യനെ ) തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ( അല്ലാഹു ) കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. രഹസ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അപ്പോള്‍… Read More »ന്യായ വിധി ദിവസം: താരിഖ്, ആദിയത്ത് & മസിഹ്

ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

  • by

നാം ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) എങ്ങിനെയാണു അതുല്യമായ അധികാരത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടു.  അദ്ദേഹം ചില സത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിനു, അദ്ദേഹം ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങിനെയാണു… Read More »ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

മസീഹ് ആന്തരീക ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്

  • by

വിശുദ്ധി എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു?  സൂറാ അൻ നിസാ (സൂറാ 4- സ്ത്രീ) പ്രസ്താവിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളേ, ലഹരിബാധിച്ചവരായിക്കൊണ്ട്‌ നിങ്ങള്‍ നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്‌; നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്തെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ബോധമുണ്ടാകുന്നത്‌ വരെ. ജനാബത്തുകാരായിരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ കുളിക്കുന്നത്‌ വരെയും… Read More »മസീഹ് ആന്തരീക ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്