ഈസയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ

പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ന്റെ പ്രകൃതിമേൽ ഉള്ള വചനത്തിന്റെ അധികാരം

  • by

സൂറാ ദാരിയത് (സൂറ 51- വിതറുന്നവ) ഏതു വിധത്തിൽ ആണു പ്രവാചകനായ മൂസാ അ.സമിനെ ഫിർ ഔന്റെ മുൻപിൽ അയച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മൂസായുടെ ചരിത്രത്തിലുമുണ്ട്‌ (ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍) വ്യക്തമായ ആധികാരിക പ്രമാണവുമായി ഫിര്‍ഔന്‍റെ അടുത്തേക്ക്‌… Read More »പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ന്റെ പ്രകൃതിമേൽ ഉള്ള വചനത്തിന്റെ അധികാരം

പ്രവാചകനായ ഈസാ (അ.സ) സൗഖ്യമാക്കുന്നു: അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉള്ള അധികാരത്താൽ

  • by

സൂറ ‘അബസ (സൂറ 80-മുഖം ചുളിച്ചു) പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് (സ്വ.അ) ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീകമായ തിരിച്ചറിവിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും, പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് (സ്വ.അ) ആ അന്ധനായ… Read More »പ്രവാചകനായ ഈസാ (അ.സ) സൗഖ്യമാക്കുന്നു: അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉള്ള അധികാരത്താൽ