ഇസ അൽ മെയ്ഷ് ലാസർ

ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈസാ മസീഹിന്റെ ദൗത്യം

  • by

സൂറത് അദ് ദുഖാൻ (സൂറ 44 – പുക) പറയുന്നത് ഖുറൈശ് ഗോത്രം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് അ.സ-ന്റെ സന്ദേശം താഴെപ്പറയുന്ന വെല്ലുവിളി നിരത്തിക്കൊണ്ട് നിരസിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഇക്കൂട്ടരിതാ പറയുന്നു;നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.… Read More »ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈസാ മസീഹിന്റെ ദൗത്യം