ഇസ അൽ മസിഹിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ

പ്രവാചകനായ ഈസാ മസീഹ് (അ.സ) ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു

സൂറ ഹജ്ജ് (സൂറ 22- തീർത്ഥാടനം) വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക മാംസ യാഗമല്ല, എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനാണു… Read More »പ്രവാചകനായ ഈസാ മസീഹ് (അ.സ) ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു

ക്ഷമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ അധ്യാപനം

  • by

സൂറാ ഗാഫീർ (സൂറ 40-ക്ഷമിക്കുന്നവൻ) അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ആണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പാപം പൊറുക്കുന്നവനും പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനും വിപുലമായ കഴിവുള്ളവനുമത്രെ അവന്‍. അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല. അവങ്കലേക്ക്‌ തന്നെയാകുന്നു മടക്കം. സൂറ… Read More »ക്ഷമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ അധ്യാപനം