പ്രവാചകൻ യഹ്‌യ

പ്രവാചകനായ യഹ് യാ (അ.സ) ക്ളേശമനുഭവിക്കുന്നു- മത്രമല്ല- യധാർഥ രക്തസാക്ഷിയായി മറുന്നു

സൂറ മുനാഫിഖീൻ (സൂറ 63- കാപട്യമുള്ളവർ) വിശദീകരിക്കുന്നതു ഒരിൽക്കൽ മുഹമ്മദ് (സ്വ. അ) നെ അനുകൂലിച്ചു സംസാരിച്ചവർ പിന്നീട് അവർ മൂല്യമില്ലാത്ത കളവ് പറയുന്നവർ ആണു എന്ന് കണ്ടെത്തി. കപട വിശ്വാസികള്‍ നിന്‍റെ അടുത്ത്‌… Read More »പ്രവാചകനായ യഹ് യാ (അ.സ) ക്ളേശമനുഭവിക്കുന്നു- മത്രമല്ല- യധാർഥ രക്തസാക്ഷിയായി മറുന്നു

സബൂർ അവസാനിക്കുന്നത്- വഴി ഒരുക്കുന്ന ഒരുവനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം നൽകിയാണു

  • by

സൂറ അൽ മുദത്തീർ (സൂറ 74- വസ്ത്ര ധാരി) പ്രവാചകൻ (സ്വ.അ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ന്യായ വിധി നാളിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഹേ, പുതച്ചു മൂടിയവനേ,എഴുന്നേറ്റ്‌ ( ജനങ്ങളെ )… Read More »സബൂർ അവസാനിക്കുന്നത്- വഴി ഒരുക്കുന്ന ഒരുവനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം നൽകിയാണു