തൗറാത്നിന്നും:ഇസ്മായീൽനബി(അ.സ)നെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു?

  • by

ഇസ്മായീൽ നബി (അ.സ) ക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അധികം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ട്. 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മൂസാ നബി (അ.സ) നാൽ എഴുതപ്പെട്ട തൗറാത്ത്,  ഇതിനു നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം… Read More »തൗറാത്നിന്നും:ഇസ്മായീൽനബി(അ.സ)നെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു?

ഇബ്രാഹീമിന്റെ 3 ആം അടയാളം: ബലി

  • by

മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹീം നബി (അ.സ) മിനു ഒരു സന്താനം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നാം മുമ്പിലത്തെ അടയാളത്തിൽ കണ്ടു.  അല്ലാഹു തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിച്ചു.  തൗറാത്ത് തുടർന്ന് നമുക്ക് എങ്ങിനെയാണു ഇബ്രാഹീം നബിക്ക്… Read More »ഇബ്രാഹീമിന്റെ 3 ആം അടയാളം: ബലി

ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ 2 -ആംഅടയാളം: നീതീകരണം

  • by

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹ്ഹുവിൽ നിന്നും എന്താണു വേണ്ടത്? ആ ചോദ്യത്തിനു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും, എന്നാൾ ആദാമിന്റെ അടയാളം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യവശ്യമായി വേണ്ടത് നീതീകരണം ആണെന്നതാണു.  അവിടെ… Read More »ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ 2 -ആംഅടയാളം: നീതീകരണം

ഇഞ്ചീൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു! ഖുർ ആൻ എന്തു പറയുന്നു?

  • by

എനിക്ക് ഒരു പാട് മുസ്ലിം കൂട്ടുകാരുണ്ട്.  ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും, ഇഞ്ചീൽ വിശ്വസിക്കുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്ക കൊണ്ട് സാധാരണമായി എന്റെ മുസ്ലിം കൂട്ടുകാരുമായി അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംഭാഷണം നടത്താറുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും,… Read More »ഇഞ്ചീൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു! ഖുർ ആൻ എന്തു പറയുന്നു?

ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം 1: അനുഗ്രഹം

  • by

ഇബ്രാഹിം! (അ. സ.).  അദ്ധേഹം അബ്രഹാം, അബ്രാം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.  ഏക ദൈവ വിശ്വാസമുള്ള മൂന്നു മതങ്ങളായ യഹൂദാ മതം, ക്രിസ്തീയ മതം, ഇസ്ലാം മതം തുടങ്ങിയവ  തന്നെ മാത്രുക ആക്കുവാൻ കഴിയുന്ന… Read More »ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം 1: അനുഗ്രഹം

ലൂത്തിന്റെ അടയാളം

  • by

ലൂത്ത് (അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ/ തൗറാത്തിൽ ലോത്ത്) ഇബ്രാഹീം നബി (അ. സ) ന്റെ അനന്തരവൻ ആയിരുന്നു. അദ്ധേഹം ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ജനം പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അല്ലാഹു ഇത് എല്ലാവർക്കും… Read More »ലൂത്തിന്റെ അടയാളം

നൂഹ് നബി (അ.സ) യുടെ അടയാളം

  • by

നാം കാലക്രമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം മുതൽ തുടർമാനമായി പടിച്ചു വരിക ആണല്ലോ (അതായത്, ആദാം നബി(അ.സ) ഹവ്വാ ബീവി (അ.സ) ക്വാബീൽ/ ഹാബീൽ) ഇനി നാം പടിക്കുവാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രധാന വ്യക്തി തൗറാത്തിൽ… Read More »നൂഹ് നബി (അ.സ) യുടെ അടയാളം

കായീനിന്റെയും ഹാബേലിന്റെയും അടയാളം

  • by

മുൻപിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ നാം കണ്ടത് ആദാം നബിയുടെയും ഹവ്വാ ബീവിയുടെയും അടയാളങ്ങൾ ആയിരുന്നുവല്ലോ. അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായി വഴക്ക് കൂടിയ രണ്ടു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യ… Read More »കായീനിന്റെയും ഹാബേലിന്റെയും അടയാളം

ആദാം നബിയുടെ അടയാളം

  • by

ആദം നബിയെയും (അ. സ), ഹവ്വാ (റ. അ) ബീവിയെയും അല്ലാഹു നേരിട്ട് ഉരുവാക്കിയതു കൊണ്ട് അവർ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായ സ്രിഷ്ടികൾ ആയിരുന്നു, മാത്രവുമല്ല അവർ ഏദൻ പറുദീസയിൽ അല്ലാഹുവിനോടു കൂടെ വസിച്ചു.  അതു… Read More »ആദാം നബിയുടെ അടയാളം

ആമുഖം: ഖുർആനിലെ ഇഞ്ചീലിന്റെ മാത്രുക അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് രൂപത്തിൽ

  • by

ഞാൻ ഖുർആൻ ആദ്യമായി വായിച്ചപ്പോൾ അത് എന്നെ പലവിധമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.  ഒന്നാമതായി, അതിൽ ഇഞ്ചീലിലെ (സുവിശേഷങ്ങൾ) നേരിട്ടുള്ള പല പരാമർശങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടെത്തി.  എന്നാൽ ‘ഇഞ്ചീലിനെ‘ക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ പ്രത്യേകമായി ജിജ്ഞാസ… Read More »ആമുഖം: ഖുർആനിലെ ഇഞ്ചീലിന്റെ മാത്രുക അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് രൂപത്തിൽ